Introductie

MUIS Software biedt de mogelijkheid voor externe softwarepakketten om een koppeling te maken met iMUIS en iMUIS Online. Hiervoor is een .NET SOAP webservice-koppeling mogelijk, welke via een centrale server bereikbaar is op https://cloudswitch.imuisonline.com/ws1.asmx Daarnaast is het mogelijk om via een HTTP-API RPC call te verbinden waarbij de input en output variabelen als XML worden verstuurd en ontvangen.

Het is tevens mogelijk een koppeling te maken met iMUIS, in het geval dat iMUIS Online niet aanwezig is binnen de omgeving. Hiervoor wordt een installatie van iMUIS Online Cloudswitch uitgevoerd. MUIS Software kan hierbij ondersteuning bieden.

Voorbeeldcode voor Microsoft .NET en PHP

Contact opnemen met MUIS Software.

Alfanumerieke factuurnummers vanaf versie 4.3.9 (mei 2017)