Velden beschikbaar voor AANH (Aanhef)

Beschikbare velden tabel Aanhef

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [AANH]
'''<summary>Aanhef, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [AANHEF] As String = "AANHEF"
'''<summary>Blokkeren voor profielberichten, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKPROFIEL] As String = "BLOKPROFIEL"
'''<summary>Post aanhef, datatype: CHAR, lengte: 30, verplicht</summary>
Public Const [POSTAANHEF] As String = "POSTAANHEF"
'''<summary>Zksl, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class