Prijsafspraken

Met deze functie kunt u records aanmaken in de prijs tabel
Momenteel zijn de volgende prijzen beschikbaar:

 • Prijsafspraak per debiteur.
  • Voordat u een prijsafspraak kunt aanmaken dienen debiteur en artikel aanwezig te zijn.

CreateStamtabelRecord(byval PartnerKey as string, byval Omgevingscode as string, byval SessionId as string, byval Stamtabel as dataset, byref Primarykey as string, byref Foutmelding as string) as Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateStamtabelRecord xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateStamtabelRecord>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Voorbeeld van waarde voor tag <Mutatie></Mutatie>, aanmaken van een prijsafspraak:

<NewDataSet>
<METADATA>
<TABLE>PRS</TABLE>
</METADATA>
<DATA>
<DEB>nummer debiteur</DEB>
<ART>nummer artikel</ART>
<GEBR>prijscode</GEBR>
<SRT>Soort prijs</SRT>
<DATVAN>datum vanaf</DATVAN>
<DATTM>datum totmet</DATTM>
<PRS>prijs</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateStamtabelRecordResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <UpdateStamtabelRecordResult>boolean</UpdateStamtabelRecordResult>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateStamtabelRecordResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is het  prijsafspraak(NR) van de nieuwe prijsafspraak 1234 geworden.

Voorbeeld van het aanmaken van prijsafspraak voor debiteur 10000 en artikel 9000

<NewDataSet>
<METADATA>
<TABLE>PRS</TABLE>
</METADATA>
<DATA>
<DEB>10000</DEB>
<ART>9000</ART>
<GEBR>P</GEBR>
<SRT>A</SRT>
<DATVAN>27-05-2015</DATVAN>
<DATTM>31-12-2015</DATTM>
<PRS>100,00</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

DATTM: Door het weg of leeg laten van dit veld zal er een prijsafspraak worden aangemaakt zonder einddatum.

De beschikbare velden voor het aanmaken van prijsafspraken zijn:

 • ”'<summary>Aantal vanaf, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
  • Public Const [AANTVAN] As String = “AANTVAN”
 • ”'<summary>Artikel/Werksoort, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
  • Public Const [ART] As String = “ART”
 • ”'<summary>Looptijd t/m, datatype: DATE</summary>
  • Public Const [DATTM] As String = “DATTM”
 • ”'<summary>Looptijd vanaf, datatype: DATE</summary>
  • Public Const [DATVAN] As String = “DATVAN”
 • ”'<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
  • Public Const [DEB] As String = “DEB”
 • ”'<summary>Gebruiken voor, datatype: CHAR, lengte: 1, verplicht</summary>
  • Public Const [GEBR] As String = “GEBR”
  • Values:
   • [PRIJS] As String = “P”
   • [KORTING] As String = “K”
 • ”'<summary>Volgnummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, verplicht</summary>
  • Public Const [NR] As String = “NR”
 • ”'<summary>Prijs, datatype: MONEY</summary>
  • Public Const [PRS] As String = “PRS”
 • ”'<summary>Consumentenprijs, datatype: MONEY</summary>
  • Public Const [PRSCONS] As String = “PRSCONS”
 • ”'<summary>Prijs incl. BTW, datatype: MONEY</summary>
  • Public Const [PRSINCL] As String = “PRSINCL”
 • ”'<summary>Soort prijs, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary
  • Public Const [SRT] As String = “SRT”
  • Values:
   • [DEBITEURARTIKELPRIJS] As String = “A”
   • [DEBITEURARTIKELKORTING] As String = “R”