Storevalues/Standaard waardes in velden

STOREVALUES

Hieronder staan per tabel per veld de mogelijke waardes van de velden met vaste waardes. Hier staan niet de velden met J/N (JA/NEE)

 

 

TABLE: [ACTBK]
Field name:[GEBOEKT]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [OVERSLAAN] = “O”

Field name:[SRT]
Field Values:[AANSCHAF] = “A”, [INITIELEAFSCHRIJVING] = “I”, [HERINVESTERINGSRESERVE] = “H”, [PERIODIEKEAFSCHRIJVING] = “P”, [AFSCHRIJVINGCUMULATIEF] = “C”, [DESINVESTERING] = “D”, [VERKOOP] = “V”, [DESINVESTOVERBOEKEN] = “R”, [RESIDUWAARDEAFBOEKEN] = “W”, [ACTIVUMWEGBOEKEN] = “B”, [DESINVESTOPBALANS] = “S”, [INVESTERINGNAARBEGINBALANS] = “E”

TABLE: [ACT]
Field name:[ACTTYPE]
Field Values:[GOODWILL] = “W”, [GEBOUWEN] = “G”, [GROND] = “R”, [MACHINES] = “M”, [INVENTARIS] = “I”, [COMPUTERS] = “C”, [SOFTWARE] = “S”, [AUTOS] = “A”, [TRANSPORTMIDDELEN] = “T”, [SCHEPEN] = “H”, [VLIEGTUIGEN] = “V”, [OVERIG] = “O”

Field name:[AFSCHRMETH]
Field Values:[VASTBEDRAGPERCENTAGE] = “V”, [VARIABELBEDRAGPERCENTAGE] = “A”

Field name:[SRTDESINV]
Field Values:[VERKOCHT] = “K”, [VERNIETIGD] = “N”

Field name:[TERM]
Field Values:[MAAND] = “M”, [PERIODE] = “P”, [KWARTAAL] = “K”, [JAAR] = “J”

TABLE: [ARTALT]
Field name:[SOORT]
Field Values:[CROSSSELLING] = “C”, [UPSELLING] = “U”, [DOWNSELLING] = “D”, [VERVANGENDARTIKEL] = “V”

TABLE: [ARTCRE]
Field name:[LEVSRT]
Field Values:[DAGEN] = “D”, [WEKEN] = “W”

TABLE: [ART]
Field name:[AFRAANT]
Field Values:[_0DECIMALEN] = “0”, [_1DECIMAAL] = “1”, [_2DECIMALEN] = “2”

Field name:[AFRPRS]
Field Values:[NIETAFRONDEN] = “NIET”, [_1] = “1”, [_5] = “5”, [_10] = “10”, [_100] = “100”, [_5CENT] = “5 C”, [_10CENT] = “10 C”, [_50CENT] = “50 C”

Field name:[AFRPRSINCL]
Field Values:[NIETAFRONDEN] = “NIET”, [_1] = “1”, [_5] = “5”, [_10] = “10”, [_100] = “100”, [_5CENT] = “5 C”, [_10CENT] = “10 C”, [_50CENT] = “50 C”

Field name:[ARTSAMCODE]
Field Values:[MOEDER] = “M”, [COMPONENT] = “C”, [PRODUCTIE] = “P”, [VERBIJZONDERINGSTATISTIEK] = “V”

Field name:[BACKORD]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [ECONOMISCH] = “E”

Field name:[BTW]
Field Values:[GEEN] = “G”, [LAAG] = “L”, [HOOG] = “H”, [VERLEGD] = “V”

Field name:[BTWICT]
Field Values:[LEVERINGEN] = “L”, [DIENSTEN] = “D”

Field name:[BULKOBVGRIJP]
Field Values:[OUDSTEBULKLOCATIE] = “O”, [DICHTSTBIJZIJNDEBULKLOCATIE] = “D”, [VOLGENSBASISGEVENSARTIKELWERKSOORT] = “B”

Field name:[CATEGORIE]
Field Values:[ARTIKEL] = “A”, [WERKSOORT] = “W”

Field name:[CTRTERM]
Field Values:[MAAND] = “M”, [PERIODE] = “P”, [KWARTAAL] = “K”, [JAAR] = “J”, [_4WEKELIJKS] = “4”, [ALLETERMIJNEN] = “A”

Field name:[DECBUDVERPL]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [WAARSCHUWING] = “W”

Field name:[DECSRT]
Field Values:[VOORSCHOTTEN] = “O”, [VERSCHOTTEN] = “E”, [WERKDOORDERDEN] = “W”, [VAKANTIE] = “V”, [BIJZONDERVERLOF] = “B”, [ARTSENBEZOEK] = “A”, [ZIEK] = “Z”, [TIJDVOORTIJD] = “T”, [STUDIE] = “S”

Field name:[GEBROKENBOEKJR]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [GEBROKENBOEKJAAR] = “G”

Field name:[GEBRTOESLAG]
Field Values:[ARTIKEL] = “A”, [BETALINGSCONDITIE] = “O”

Field name:[KOSTPRUIT]
Field Values:[ARTIKELWERKSOORT] = “A”, [MEDEWERKER] = “M”

Field name:[LEVSRT]
Field Values:[DAGEN] = “D”, [WEKEN] = “W”

Field name:[LOCSELECT]
Field Values:[ALLEENVANDEGRIJPLOCATIE] = “G”, [VANDEBULKLOCATIEAANGEVULDMETDEGRIJPLOCATIE] = “B”

Field name:[OMPAKSRT]
Field Values:[DAGEN] = “D”, [WEKEN] = “W”

Field name:[SERIEINKSRT]
Field Values:[DAGEN] = “D”, [WEKEN] = “W”, [MAANDEN] = “M”, [JAREN] = “J”

Field name:[SERIEVERKSRT]
Field Values:[DAGEN] = “D”, [WEKEN] = “W”, [MAANDEN] = “M”, [JAREN] = “J”

TABLE: [BASACT]
Field name:[WEGBAANSCH]
Field Values:[BEGINBALANSVOLGENDJAAR] = “B”, [PERIODE14VANJAARLAATSTEAFSCHRIJVINGDESINVESTERING] = “14”, [PERIODEVANDESINVESTERING] = “PD”

TABLE: [BASALG]
Field name:[BELASTINGPERIODE]
Field Values:[LAATSTEPERIODEVANDEAANGIFTE] = “L”, [EERSTEPERIODEVOLGENDOPDEAANGIFTE] = “E”

Field name:[BTWPLACCVIA]
Field Values:[HANDMATIG] = “H”, [IMUISONLINE] = “I”

Field name:[BTWTERMIJN]
Field Values:[MAAND] = “M”, [KWARTAAL] = “K”, [JAAR] = “J”

Field name:[BTWTERMIJNICP]
Field Values:[MAAND] = “M”, [KWARTAAL] = “K”, [JAAR] = “J”

Field name:[KVKCNTSRT]
Field Values:[ONDERNEMER] = “O”, [INTERMEDIAIR] = “I”

Field name:[SOORTCONTACT1]
Field Values:[BELASTINGPLICHTIGE] = “B”, [INTERMEDIAIR] = “I”

Field name:[SOORTCONTACT2]
Field Values:[BELASTINGPLICHTIGE] = “B”, [INTERMEDIAIR] = “I”

Field name:[UBLVERSIE]
Field Values:[SIUBL10] = “1.0”, [SIUBL11] = “1.1”, [SIUBL12] = “1.2”

TABLE: [BASART]
Field name:[BTWINKKST]
Field Values:[GEEN] = “G”, [LAAG] = “L”, [HOOG] = “H”, [VERLEGD] = “V”

Field name:[BTWVERKKST]
Field Values:[GEEN] = “G”, [LAAG] = “L”, [HOOG] = “H”, [VERLEGD] = “V”

Field name:[GEBRINKSTAF]
Field Values:[NEE] = “N”, [PRIJSSTAFFELS] = “P”, [KORTINGSTAFFELS] = “K”

Field name:[GEBRSTAF]
Field Values:[NEE] = “N”, [PRIJSSTAFFELS] = “P”, [KORTINGSTAFFELS] = “K”

Field name:[KOSTPRBOEKING]
Field Values:[ORDERINVOER] = “O”, [FACTURATIE] = “F”

Field name:[PRSBERDEBBET]
Field Values:[DEBITEUR] = “D”, [BETALINGSPLICHTIGE] = “B”

TABLE: [BASDEC]
Field name:[DECDELVIA]
Field Values:[NIETDECLARERENDECLARATIEBOEKINGEN] = “D”, [OPNEMENBIJPLUSMINBEDRAGEN] = “P”

TABLE: [BASFIN]
Field name:[AANTPER]
Field Values:[_1] = “1”, [_4] = “4”, [_12] = “12”, [_13] = “13”

Field name:[BTWGLADBOEKEN]
Field Values:[JABIJDEFINITIEVEAANGIFTE] = “J”, [NEE] = “N”

Field name:[GEBRKPLKDR]
Field Values:[JA] = “J”, [JANIETOVERNEMENVANPROFIELADMINISTRATIE] = “P”, [NEE] = “N”

Field name:[GEBRMAILLIST]
Field Values:[NIETGEBRUIKEN] = “N”, [MAILCHIMP] = “C”, [OVERIG] = “O”

Field name:[MNDEERSTEPN]
Field Values:[JAN] = “JAN”, [FEB] = “FEB”, [MRT] = “MRT”, [APR] = “APR”, [MEI] = “MEI”, [JUN] = “JUN”, [JUL] = “JUL”, [AUG] = “AUG”, [SEP] = “SEP”, [OKT] = “OKT”, [NOV] = “NOV”, [DEC] = “DEC”

TABLE: [BASIK]
Field name:[CREPRSKORT]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [VRAGEN] = “V”

Field name:[TOONHISTJAAR]
Field Values:[_1JAAR] = “1”, [_2JAREN] = “2”, [_3JAREN] = “3”

TABLE: [BASSBR]
Field name:[GEBRBTW]
Field Values:[NIETVERSTUREN] = “N”, [JAVERSTURENVIAMUISPORTAL] = “J”, [JATESTOMGEVINGBELASTINGDIENSTVIAMUISPORTAL] = “T”

Field name:[GEBRCERTKREDIET]
Field Values:[ACCOUNTANT] = “A”, [HUIDIGEADMINISTRATIEPKIOVERHEIDCERTIFICAAT] = “O”, [NIETINGESTELD] = “N”

Field name:[GEBRCERTVAN]
Field Values:[MUIS] = “M”, [ACCOUNTANT] = “A”, [HUIDIGEADMINISTRATIEPKIOVERHEIDCERTIFICAAT] = “O”, [NIETINGESTELD] = “N”

Field name:[GEBRICP]
Field Values:[NIETVERSTUREN] = “N”, [JAVERSTURENVIAMUISPORTAL] = “J”, [JATESTOMGEVINGBELASTINGDIENSTVIAMUISPORTAL] = “T”

Field name:[GEBRKREDIET]
Field Values:[NIETVERSTUREN] = “N”, [JAVERSTURENVIAMUISPORTAL] = “J”, [JATESTOMGEVINGVIAMUISPORTAL] = “T”

Field name:[GEBRKVK]
Field Values:[NIETVERSTUREN] = “N”, [JAVERSTURENVIAMUISPORTAL] = “J”, [JATESTOMGEVINGVIAMUISPORTAL] = “T”

Field name:[INDIENENKREDIET]
Field Values:[NIETINGESTELD] = “N”, [GEENEXTERNERAPPORTAGE] = “G”, [IMUIS] = “M”

Field name:[INDIENENKVK]
Field Values:[NIETINGESTELD] = “N”, [GEENEXTERNERAPPORTAGE] = “G”, [IMUIS] = “M”

Field name:[VERSTUURVIA]
Field Values:[NIETVERSTUREN] = “N”, [MUIS] = “M”

TABLE: [BASUBL]
Field name:[FACTPERPDF]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [HANDMATIGCONTROLEREN] = “C”

Field name:[FACTPERPDFV]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [HANDMATIGCONTROLEREN] = “C”

Field name:[GEBRFIATUBL]
Field Values:[NEE] = “N”, [JA] = “J”, [GEAVANCEERD] = “G”

TABLE: [BASVK]
Field name:[BETCONDVOORST]
Field Values:[DEBITEUR] = “D”, [BETALINGSPLICHTIGE] = “B”

Field name:[KREDLIMCHECK]
Field Values:[NEE] = “N”, [NAORDERINVOER] = “I”, [GENERERENPICKBON] = “G”, [BEIDE] = “B”

Field name:[KREDLIMVOLGORDE]
Field Values:[ORDERNUMMER] = “N”, [ORDERDATUM] = “O”, [LEVERDATUM] = “L”

TABLE: [BASWEB]
Field name:[CHANGEDDEBADRES]
Field Values:[JADIRECTAANPASSEN] = “J”, [NOOITWIJZIGEN] = “N”, [INBUFFERTABELPLAATSEN] = “B”

Field name:[MAGENTOVERSIE]
Field Values:[_1] = “1”, [_2] = “2”

Field name:[WSTYPE]
Field Values:[NIETINGESTELD] = “N”, [MAGENTO] = “M”

TABLE: [BETAAL]
Field name:[OPNCRENR]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”, [_9EPOSITIE] = “9”, [_10EPOSITIE] = “0”

Field name:[OPNCREZKSL]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”, [_9EPOSITIE] = “9”, [_10EPOSITIE] = “0”

Field name:[OPNFACT]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”, [_9EPOSITIE] = “9”, [_10EPOSITIE] = “0”

Field name:[OPNFACTDAT]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”, [_9EPOSITIE] = “9”, [_10EPOSITIE] = “0”

Field name:[OPNFACTKENM]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”, [_9EPOSITIE] = “9”, [_10EPOSITIE] = “0”

Field name:[OPNFACTOMSCHR]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”, [_9EPOSITIE] = “9”, [_10EPOSITIE] = “0”

Field name:[OPNNRBIJCRE]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”, [_9EPOSITIE] = “9”, [_10EPOSITIE] = “0”

Field name:[OPNTEKST1]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”, [_9EPOSITIE] = “9”, [_10EPOSITIE] = “0”

Field name:[OPNTEKST2]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”, [_9EPOSITIE] = “9”, [_10EPOSITIE] = “0”

Field name:[OPNTEKST3]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”, [_9EPOSITIE] = “9”, [_10EPOSITIE] = “0”

Field name:[OPNVERZCRENR]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”

Field name:[OPNVERZCREZKSL]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”

Field name:[OPNVERZFACT]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”

Field name:[OPNVERZFACTKENM]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”

Field name:[OPNVERZNRBIJCRE]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”

Field name:[OPNVERZTEKST1]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”

Field name:[OPNVERZTEKST2]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”

Field name:[OPNVERZTEKST3]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EPOSITIE] = “1”, [_2EPOSITIE] = “2”, [_3EPOSITIE] = “3”, [_4EPOSITIE] = “4”, [_5EPOSITIE] = “5”, [_6EPOSITIE] = “6”, [_7EPOSITIE] = “7”, [_8EPOSITIE] = “8”

TABLE: [BETCOND]
Field name:[BETCODE]
Field Values:[REKENING] = “R”, [CONTANT] = “C”, [INTERN] = “I”, [VOORUITFACTUUR] = “V”, [CONTANTVOORUITBETAALD] = “O”

Field name:[GEBRMDT]
Field Values:[JA] = “J”, [NEEMETWAARSCHUWINGEN] = “N”, [NEEZONDERWAARSCHUWINGEN] = “Z”

Field name:[GEBRVOOR]
Field Values:[DEBITEUR] = “D”, [CREDITEUR] = “C”

Field name:[INCSRT]
Field Values:[STANDAARDEUROPESEINCASSOPARTICULIER] = “S”, [ZAKELIJKEEUROPESEINCASSOBUSINESSTOBUSINESS] = “Z”

Field name:[INCTYPE]
Field Values:[EENMALIGEINCASSO] = “E”, [DOORLOPENDEINCASSO] = “D”

Field name:[MDTAFDRUK]
Field Values:[DOORLOPENDEINCASSO] = “D”, [EENMALIGEENDOORLOPENDEINCASSO] = “E”, [NIETOPNEMEN] = “N”

TABLE: [BANKAFSAFL]
Field name:[HERKEND]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [DEELS] = “D”

TABLE: [BANKAFSCHR]
Field name:[CREUNIEK]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [ONBEPAALD] = “O”

Field name:[DEBUNIEK]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [ONBEPAALD] = “O”

Field name:[HERKEND]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [DEELS] = “D”

Field name:[HERKENDOPTYPE]
Field Values:[NUMMER] = “N”, [BANKREKENING] = “R”, [FACTUUR] = “F”, [KENMERKOPENSTAANDEPOST] = “K”, [OMSCHRIJVINGOPENSTAANDEPOST] = “O”, [BESCHIKKINGSNUMMER] = “S”, [KENMERKVOORINCASSOBESTAND] = “I”, [KENMERKVOORBETALINGSBESTAND] = “B”, [POSTCODE] = “P”, [HERKENNINGSCODE] = “H”, [IBANNUMMER] = “A”, [IDEALBETALINGSKENMERK] = “D”, [BATCHKENMERKUITGESCHREVENINCASSO] = “E”, [BETALINGSKENMERKBELASTINGDIENST] = “T”, [SALDOOPENSTAANDEPOST] = “L”

Field name:[HERKENDREKOPTYPE]
Field Values:[NUMMER] = “N”, [BANKREKENING] = “R”, [FACTUUR] = “F”, [KENMERKOPENSTAANDEPOST] = “K”, [OMSCHRIJVINGOPENSTAANDEPOST] = “O”, [BESCHIKKINGSNUMMER] = “S”, [KENMERKVOORINCASSOBESTAND] = “I”, [KENMERKVOORBETALINGSBESTAND] = “B”, [POSTCODE] = “P”, [HERKENNINGSCODE] = “H”, [IBANNUMMER] = “A”, [IDEALBETALINGSKENMERK] = “D”, [BATCHKENMERKUITGESCHREVENINCASSO] = “E”, [BETALINGSKENMERKBELASTINGDIENST] = “T”, [SALDOOPENSTAANDEPOST] = “L”

TABLE: [BANKREK]
Field name:[BETFMTBIN]
Field Values:[SEPAPAIN113] = “SEPA PAIN 1.1.3”

Field name:[BETFMTBUI]
Field Values:[BTL91] = “BTL91”

Field name:[BHKINL]
Field Values:[VOLGCENTRALEINSTELLING] = “I”, [NIETINLEZEN] = “N”, [ALLEENINLEZEN] = “L”, [INLEZENENVOLLEDIGHERKENDEAFSCHRIFTREGELSVERWERKEN] = “V”

Field name:[BNKABO]
Field Values:[INGMIJNINGZAKELIJK] = “MINGZ”, [INGINGBUSINESSPAYMENTS] = “IBP”, [RABOBANK] = “RABO”, [RABOBANKGREKENING] = “RABOG”, [RABODIRECTCONNECT] = “RDC”, [OVERIG] = “O”

Field name:[BOEKSTUKOVN]
Field Values:[AFREKENINGVOLGNR] = “A”, [AFSCHRIFTNUMMER] = “N”, [AFSCHRIFTNUMMERENREGELNR] = “R”

Field name:[INCFMT]
Field Values:[SEPAPAIN812] = “SEPA PAIN 8.1.2”

Field name:[INLVLG]
Field Values:[OPLOPEND] = “O”, [AFLOPEND] = “A”

Field name:[KOPPELING]
Field Values:[RABOBANK] = “R”, [ABNAMRO] = “A”, [ING] = “I”, [KNAB] = “K”

Field name:[KOPPELSTATUS]
Field Values:[ACTIEF] = “A”, [AFWACHTING] = “W”

Field name:[SRT]
Field Values:[BANKREKENING] = “B”, [SPAARREKENING] = “S”, [BUCKAROO] = “U”, [PAYPAL] = “P”, [MOLLIE] = “M”, [PAYTOR] = “Y”, [SISOW] = “W”, [MULTISAFEPAY] = “L”

TABLE: [BOE]
Field name:[DC]
Field Values:[DEBET] = “D”, [CREDIT] = “C”

Field name:[FIATINKOOP]
Field Values:[NVT] = “V”, [NOGNIETGEFIATTEERD] = “N”, [GOEDGEKEURD] = “G”, [AFGEKEURD] = “A”

Field name:[FORMGRP]
Field Values:[_1A] = “1A”, [_1B] = “1B”, [_1C] = “1C”, [_1D] = “1D”, [_1E] = “1E”, [_2A] = “2A”, [_3A] = “3A”, [_3B] = “3B”, [_3C] = “3C”, [_4A] = “4A”, [_4B] = “4B”, [_5B] = “5B”

Field name:[UITWISSELSTATUS]
Field Values:[NIETVERWERKT] = ” “, [INGELEZEN] = “I”, [UITGESCHREVEN] = “U”

TABLE: [BSTADV]
Field name:[BTWSRT]
Field Values:[GEEN] = “G”, [LAAG] = “L”, [HOOG] = “H”, [VERLEGD] = “V”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”

TABLE: [BTWAAN]
Field name:[BDBEVMETH]
Field Values:[NIETINGESTELD] = “N”, [GEENEXTERNEAANGIFTE] = “G”, [IMUIS] = “M”, [IMUISONLINE] = “I”

Field name:[BTWMEDIUM]
Field Values:[BAPI] = “BAPI”, [WEB] = “WEB”

Field name:[BTWPLACCOORD]
Field Values:[JAAKKOORD] = “J”, [NOGACCORDEREN] = “N”, [AFGEKEURD] = “A”, [NVT] = “V”, [GEENAKKOORDWELVERSTUURD] = “G”

Field name:[BTWPLACCVIA]
Field Values:[HANDMATIG] = “H”, [IMUISONLINE] = “I”

Field name:[GEBRSBR]
Field Values:[NIETVERSTUREN] = “N”, [JAVERSTURENVIAMUISPORTAL] = “J”, [JATESTOMGEVINGVIAMUISPORTAL] = “T”

Field name:[RETOURACCOORD]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [AFGEKEURD] = “A”, [INGETROKKEN] = “I”

Field name:[SOORTCONTACT1]
Field Values:[BELASTINGPLICHTIGE] = “B”, [INTERMEDIAIR] = “I”

Field name:[SOORTCONTACT2]
Field Values:[BELASTINGPLICHTIGE] = “B”, [INTERMEDIAIR] = “I”

Field name:[TIJDVAK]
Field Values:[_01] = “01”, [_02] = “02”, [_03] = “03”, [_04] = “04”, [_05] = “05”, [_06] = “06”, [_07] = “07”, [_08] = “08”, [_09] = “09”, [_10] = “10”, [_11] = “11”, [_12] = “12”, [_21] = “21”, [_24] = “24”, [_27] = “27”, [_30] = “30”, [_22] = “22”, [_23] = “23”, [_25] = “25”, [_26] = “26”, [_28] = “28”, [_29] = “29”, [_31] = “31”, [_32] = “32”, [_40] = “40”

Field name:[VERSTUURDVIA]
Field Values:[NIETVERSTUURD] = “N”, [MUISPORTAL] = “M”, [BELASTINGDIENST] = “B”, [XMLBESTAND] = “X”, [PRIMCCOUNT] = “P”, [AFDRUK] = “A”

TABLE: [BTWFSC]
Field name:[TIJDVAK]
Field Values:[_01] = “01”, [_02] = “02”, [_03] = “03”, [_04] = “04”, [_05] = “05”, [_06] = “06”, [_07] = “07”, [_08] = “08”, [_09] = “09”, [_10] = “10”, [_11] = “11”, [_12] = “12”, [_21] = “21”, [_24] = “24”, [_27] = “27”, [_30] = “30”, [_22] = “22”, [_23] = “23”, [_25] = “25”, [_26] = “26”, [_28] = “28”, [_29] = “29”, [_31] = “31”, [_32] = “32”, [_40] = “40”

TABLE: [BTWILK]
Field name:[BDBEVMETH]
Field Values:[NIETINGESTELD] = “N”, [GEENEXTERNEAANGIFTE] = “G”, [IMUIS] = “M”, [IMUISONLINE] = “I”

Field name:[BTWMEDIUM]
Field Values:[BAPI] = “BAPI”, [WEB] = “WEB”

Field name:[BTWPLACCOORD]
Field Values:[JAAKKOORD] = “J”, [NOGACCORDEREN] = “N”, [AFGEKEURD] = “A”, [NVT] = “V”, [GEENAKKOORDWELVERSTUURD] = “G”

Field name:[BTWPLACCVIA]
Field Values:[HANDMATIG] = “H”, [IMUISONLINE] = “I”

Field name:[GEBRSBR]
Field Values:[NIETVERSTUREN] = “N”, [JAVERSTURENVIAMUISPORTAL] = “J”, [JATESTOMGEVINGVIAMUISPORTAL] = “T”

Field name:[RETOURACCOORD]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [AFGEKEURD] = “A”, [INGETROKKEN] = “I”

Field name:[SOORTCONTACT1]
Field Values:[BELASTINGPLICHTIGE] = “B”, [INTERMEDIAIR] = “I”

Field name:[VERSTUURDVIA]
Field Values:[NIETVERSTUURD] = “N”, [MUISPORTAL] = “M”, [BELASTINGDIENST] = “B”, [XMLBESTAND] = “X”, [PRIMCCOUNT] = “P”, [AFDRUK] = “A”

TABLE: [BTWILR]
Field name:[ICLTYPE]
Field Values:[_2ACORRECTIEINTRACOMMUNAUTAIRELEVERING] = “2A”, [_2BCORRECTIEINTRACOMMUNAUTAIREABCLEVERING] = “2B”, [_3AINTRACOMMUNAUTAIRELEVERING] = “3A”, [_3BINTRACOMMUNAUTAIREABCLEVERINGEN] = “3B”

TABLE: [BTW]
Field name:[BTWBER]
Field Values:[INCLUSIEF] = “I”, [EXCLUSIEF] = “E”

Field name:[BTWICT]
Field Values:[LEVERINGEN] = “L”, [DIENSTEN] = “D”

Field name:[BTWPL]
Field Values:[BTWPLICHTIG] = “B”, [VERLEGD] = “V”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”, [NIETBTWPLICHTIG] = “N”, [ZOWELNIETALSWELBTWPLICHTIG] = “A”

Field name:[BTWSRT]
Field Values:[GEEN] = “G”, [LAAG] = “L”, [HOOG] = “H”

Field name:[FORMGRP]
Field Values:[_1A] = “1A”, [_1B] = “1B”, [_1C] = “1C”, [_1D] = “1D”, [_1E] = “1E”, [_2A] = “2A”, [_3A] = “3A”, [_3B] = “3B”, [_3C] = “3C”, [_4A] = “4A”, [_4B] = “4B”, [_5B] = “5B”

TABLE: [BUDGET]
Field name:[VERWERKT]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [VERWERKEN] = “V”, [ONGEDAANMAKEN] = “O”

TABLE: [CBS]
Field name:[MAATSTAF]
Field Values:[LEEG] = “”, [_1000PST] = “1000 P/ST”, [_100PST] = “100 P/ST”, [_1000L] = “1000 L”, [_1000KWH] = “1000 KWH”, [_1000M3] = “1000 M3”, [CK] = “C/K”, [CEEL] = “CE/EL”, [CTL] = “CT/L”, [G] = “G”, [GIFS] = “GI F/S”, [KG90SDT] = “KG 90% SDT”, [KGH2O2] = “KG H2O2”, [KGK2O] = “KG K2O”, [KGKOH] = “KG KOH”, [KGMETAM] = “KG MET.AM.”, [KGN] = “KG N”, [KGNAOH] = “KG NAOH”, [KGP2O5] = “KG P2O5”, [KGU] = “KG U”, [KGNETEDA] = “KG/NET EDA”, [L] = “L”, [LALC100] = “L ALC. 100%”, [M] = “M”, [M2] = “M2”, [M3] = “M3”, [PST] = “P/ST”, [PA] = “PA”, [TJ] = “TJ”

TABLE: [CERT]
Field name:[SRT]
Field Values:[VERSLEUTELING] = “V”, [DIGITALEHANDTEKENING] = “D”, [ROOT] = “R”, [PKIOVERHEID] = “P”

Field name:[SRTHANDTEK]
Field Values:[GEEN] = “G”, [ONZICHTBAAR] = “O”, [ZICHTBAAR] = “Z”

TABLE: [CNSELP]
Field name:[ELIMINEREN]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [DEELS] = “D”

TABLE: [CNTNR]
Field name:[FORMAAT]
Field Values:[_6] = “6”, [_8] = “8”, [_10] = “10”, [_20] = “20”, [_30] = “30”, [_40] = “40”, [_45] = “45”

Field name:[STATUS]
Field Values:[AANGEMAAKT] = “A”, [TRANSPORT] = “T”, [HAVEN] = “H”, [ONTVANGEN] = “O”, [VERWERKT] = “V”

TABLE: [CNT]
Field name:[GESLACHT]
Field Values:[MAN] = “M”, [VROUW] = “V”

TABLE: [CREADRES]
Field name:[SRT]
Field Values:[POSTADRES] = “P”, [BEZOEKADRES] = “B”, [RETOURADRES] = “R”, [SPECIFICATIEBETALINGENADRES] = “S”, [EMAILWHITELISTTBVEFACTURENINLEZEN] = “W”, [EMAILBLACKLISTTBVEFACTURENINLEZEN] = “L”

TABLE: [CREOPP]
Field name:[AANTKOERS]
Field Values:[_1] = “1”, [_10] = “10”, [_100] = “100”, [_1000] = “1000”, [_10000] = “10000”, [_100000] = “100000”

Field name:[BNKSRTBET]
Field Values:[BANKREKENING] = “B”, [BANKREKENING2] = “G”

Field name:[BNKSRTTYPEBET]
Field Values:[SEPABETALING] = “S”, [NIETSEPABETALING] = “N”, [GEEN] = “G”

Field name:[SRTBET]
Field Values:[ENKELVOUDIG] = “E”, [VERZAMEL] = “V”, [VERREKENING] = “R”

TABLE: [CRE]
Field name:[BASISCONCEPT]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [VOLGENSBASISGEGEVENSINKOOP] = “S”

Field name:[BETSELAFDRUK]
Field Values:[AFDRUKKEN] = “A”, [EMAILEN] = “E”

Field name:[BNKSRTBET]
Field Values:[BANKREKENING] = “B”, [BANKREKENING2] = “G”

Field name:[BTWPL]
Field Values:[BTWPLICHTIG] = “B”, [BTWPLICHTIGLAAG] = “L”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”, [NIETBTWPLICHTIG] = “N”, [VERLEGD] = “V”

Field name:[GEBRFIATUBLINK]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [VOLGENSBASISINSTELLING] = “B”

Field name:[GEBRFIATUBLINK2]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [VOLGENSBASISINSTELLING] = “B”

Field name:[GEBRFIATUBLKDR]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [VOLGENSBASISINSTELLING] = “B”

Field name:[LEVSRT]
Field Values:[DAGEN] = “D”, [WEKEN] = “W”

Field name:[ORDBEVAFDRUK]
Field Values:[AFDRUKKEN] = “A”, [EMAILEN] = “E”

Field name:[UBLFIAT]
Field Values:[ALTIJD] = “A”, [NOOIT] = “N”, [INDIENDEFACTUUROPVALT] = “O”

TABLE: [CTRBK]
Field name:[CTRSRT]
Field Values:[DECLARATIECONTRACT] = “D”, [VERKOOPCONTRACT] = “V”

TABLE: [CTRKOP]
Field name:[TERM]
Field Values:[MAAND] = “M”, [KWARTAAL] = “K”, [JAAR] = “J”, [_4WEKELIJKS] = “4”

TABLE: [CTR]
Field name:[CTRSRT]
Field Values:[DECLARATIECONTRACT] = “D”, [VERKOOPCONTRACT] = “V”

Field name:[TERM]
Field Values:[MAAND] = “M”, [PERIODE] = “P”, [KWARTAAL] = “K”, [JAAR] = “J”, [_4WEKELIJKS] = “4”

TABLE: [DAGBOEK]
Field name:[REKVOORK]
Field Values:[GROOTBOEKREKENINGEN] = “G”, [DEBITEUREN] = “D”, [CREDITEUREN] = “C”

Field name:[SRT]
Field Values:[BANK] = “B”, [INKOOPCREDITEUREN] = “I”, [KAS] = “K”, [MEMORIAALAFSCHRIJVINGEN] = “A”, [MEMORIAALALGEMEEN] = “M”, [MEMORIAALBTWAANGIFTE] = “T”, [MEMORIAALBEGINBALANS] = “G”, [MEMORIAALBETALINGENONDERWEG] = “E”, [MEMORIAALHERWAARDERING] = “H”, [MEMORIAALLONEN] = “L”, [MEMORIAALVOORRADEN] = “O”, [TRANSITORISCHEBOEKINGEN] = “R”, [TRANSITORISCHEOMZETVERDELING] = “Z”, [VERKOOPDEBITEUREN] = “V”, [VOORUITBETALINGEN] = “U”

Field name:[WEBLAYOUT]
Field Values:[POSTBANK] = “POS”, [ABNAMRO] = “ABN”, [INGBANK] = “ING”, [RABOBANK] = “RAB”

TABLE: [DEBADRES]
Field name:[SRT]
Field Values:[POSTADRES] = “P”, [BEZOEKADRES] = “B”, [VERZENDADRES] = “V”, [FACTUURADRES] = “F”, [AANMAANADRES] = “A”, [SPECIFICATIEINCASSOSADRES] = “S”, [EMAILWHITELISTTBVEFACTURENINLEZEN] = “W”, [EMAILBLACKLISTTBVEFACTURENINLEZEN] = “L”

TABLE: [DEBLOGIN]
Field name:[PAKKET]
Field Values:[MAGENTO] = “M”

TABLE: [DEBOPP]
Field name:[AANTKOERS]
Field Values:[_1] = “1”, [_10] = “10”, [_100] = “100”, [_1000] = “1000”, [_10000] = “10000”, [_100000] = “100000”

Field name:[BNKSRTINC]
Field Values: [BANKREKENING] = “B”, [BANKREKENING2] = “G”, [BANKREKENING3] = “A”

Field name:[BNKSRTTYPEINC]
Field Values:[SEPABETALING] = “S”, [NIETSEPABETALING] = “N”, [GEEN] = “G”

Field name:[GEBRMDT]
Field Values:[JA] = “J”, [NEEMETWAARSCHUWINGEN] = “N”, [NEEZONDERWAARSCHUWINGEN] = “Z”

Field name:[SRTINC]
Field Values:[ENKELVOUDIG] = “E”, [VERZAMEL] = “V”, [VERREKENING] = “R”, [BETALINGCREDITNOTA] = “C”, [VERREKENINGCREDITNOTA] = “K”

TABLE: [DEB]
Field name:[AANMAFDRUK]
Field Values:[AFDRUKKEN] = “A”, [EMAILEN] = “E”

Field name:[BETSELAFDRUK]
Field Values:[AFDRUKKEN] = “A”, [EMAILEN] = “E”

Field name:[BNKSRTINC]
Field Values:[BANKREKENING] = “B”, [BANKREKENINGBANKREKENING2] = “A”, [BANKREKENING2] = “G”

Field name:[BTWPL]
Field Values:[BTWPLICHTIG] = “B”, [BTWPLICHTIGLAAG] = “L”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”, [NIETBTWPLICHTIG] = “N”

Field name:[DECBUDVERPL]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [WAARSCHUWING] = “W”

Field name:[FACTAFDRUK]
Field Values:[AFDRUKKEN] = “A”, [EMAILEN] = “E”, [EVERBINDING] = “V”

Field name:[INCSELAFDRUK]
Field Values:[AFDRUKKEN] = “A”, [EMAILEN] = “E”

Field name:[MNDEERSTECTR]
Field Values:[JAN] = “JAN”, [FEB] = “FEB”, [MRT] = “MRT”, [APR] = “APR”, [MEI] = “MEI”, [JUN] = “JUN”, [JUL] = “JUL”, [AUG] = “AUG”, [SEP] = “SEP”, [OKT] = “OKT”, [NOV] = “NOV”, [DEC] = “DEC”

Field name:[OFFAFDRUK]
Field Values:[AFDRUKKEN] = “A”, [EMAILEN] = “E”

Field name:[ORDBEVAFDRUK]
Field Values:[AFDRUKKEN] = “A”, [EMAILEN] = “E”

Field name:[TERM]
Field Values:[MAAND] = “M”, [KWARTAAL] = “K”, [JAAR] = “J”, [_4WEKELIJKS] = “4”

Field name:[TERMIJNFACT]
Field Values:[MAAND] = “M”, [KWARTAAL] = “K”, [JAAR] = “J”

Field name:[TYPEEXTFACT]
Field Values:[GEEN] = “G”, [NOCORE] = “N”

Field name:[UBLFIAT]
Field Values:[ALTIJD] = “A”, [NOOIT] = “N”, [INDIENDEFACTUUROPVALT] = “O”

Field name:[VERZFACT]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [VOLGENSBASISGEGEVENSVERKOOP] = “S”

Field name:[VOORS]
Field Values:[GEENVOORSCHOTTEN] = “G”, [VOORSCHOTTENZONDEREINDAFREKENING] = “V”, [VOORSCHOTTENMETEINDAFREKENING] = “E”

TABLE: [DECBOE]
Field name:[GEDECL]
Field Values:[JA] = “J”, [NOGNIETGEDECLAREERD] = “N”, [NIETGEDECLAREERD] = “G”

Field name:[MEDEWDECUIT]
Field Values:[KOSTENDRAGER] = “K”, [DEBITEUR] = “D”, [MEDEWERKER] = “M”, [INVOERENDMEDEWERKER] = “I”

Field name:[VERR]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [INVOORSCHOT] = “V”

Field name:[VOORS]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [AUTOMATISCH] = “A”

TABLE: [DECBUK]
Field name:[DECBUDSTATUS]
Field Values:[CONCEPT] = “C”, [GOEDGEKEURD] = “G”, [AFGESLOTEN] = “A”, [GEANALYSEERD] = “N”

Field name:[VOORSCHOT]
Field Values:[GEENVOORSCHOTTEN] = “G”, [VOORSCHOTTENZONDEREINDAFREKENING] = “V”, [VOORSCHOTTENMETEINDAFREKENING] = “E”

Field name:[VOORSCHOTTERMIJN]
Field Values:[JAAR] = “J”, [KWARTAAL] = “K”, [PERIODE] = “P”, [VARIABEL] = “V”

TABLE: [DECTYPEDEB]
Field name:[VERDPRINTER]
Field Values:[ONVERDICHT] = “O”, [ARTIKELWERKSOORT] = “W”, [ARTIKELWERKSOORTENMEDEWERKER] = “M”, [DECLARATIETYPE] = “D”, [MEDEWERKER] = “E”

TABLE: [DECTYPE]
Field name:[VERDPRINTER]
Field Values:[ONVERDICHT] = “O”, [ARTIKELWERKSOORT] = “W”, [ARTIKELWERKSOORTENMEDEWERKER] = “M”, [DECLARATIETYPE] = “D”, [MEDEWERKER] = “E”

Field name:[VERDSCHERM]
Field Values:[ONVERDICHT] = “O”, [VERDICHT] = “D”

TABLE: [DECVER]
Field name:[ARTGEBROKENJR]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [GEBROKENBOEKJAAR] = “G”

Field name:[MEDEWDECUIT]
Field Values:[KOSTENDRAGER] = “K”, [DEBITEUR] = “D”, [MEDEWERKER] = “M”, [INVOERENDMEDEWERKER] = “I”

Field name:[VERD]
Field Values:[ONVERDICHT] = “O”, [VERDICHT] = “D”

TABLE: [DECVRS]
Field name:[STATUS]
Field Values:[AANGEMAAKT] = “A”, [DECLARATIEBOEKINGGEMAAKT] = “D”, [DECLARATIEBOEKINGGEFIATTEERD] = “F”, [DECLARATIEBOEKINGGEDECLAREERD] = “G”

Field name:[VOORSCHOTSOORT]
Field Values:[PERIODE] = “E”, [PERCENTAGE] = “G”, [BEDRAG] = “R”

TABLE: [DIGDOS]
Field name:[BRON]
Field Values:[MUIS] = “M”, [EXTERNPAKKET] = “E”

Field name:[DOCSRT]
Field Values:[ALGEMEEN] = “A”, [INKOOPFACTUUR] = “I”, [VERKOOPFACTUUR] = “V”, [KVKRAPPORTAGE] = “K”, [JAARRAPPORTAGE] = “J”, [OFFERTE] = “O”, [ORDERBEVESTIGING] = “B”, [TAAKRELATIEBEHEER] = “T”, [CONTROLERAPPORTAGE] = “C”, [MAILMERGE] = “M”, [EMAIL] = “E”, [BESTAND] = “S”, [FINANCIEELJAARDOCUMENT] = “F”, [GROOTBOEKMUTATIE] = “G”, [LOONJOURNAALPOST] = “L”, [BANKAFSCHRIFT] = “N”, [BETALINGSOPDRACHT] = “D”, [INCASSOOPDRACHT] = “P”, [OFFERTEBEVESTIGING] = “R”, [CONTRACTBEVESTIGING] = “CB”, [CONTRACTBEINDIGING] = “CE”, [BELASTINGAANGIFTE] = “BA”, [ICPOPGAVE] = “IC”, [PAKBONVERZENDBON] = “PB”, [BESTELOPDRACHT] = “BO”, [ONKOSTENDECLARATIE] = “KD”, [AANMANING] = “AM”, [INKOOPORDER] = “IO”, [EFACTUURUBL] = “UB”, [INKOOPDEELBETALING] = “ID”, [INCASSOMACHTIGING] = “IM”, [VERKOOPORDERBIJLAGE] = “VB”, [INKOOPORDERBIJLAGE] = “IB”, [PERMANENTDOSSIER] = “PD”, [WERKBON] = “W”, [KOSTENBON] = “KB”, [EFACTUUROCR] = “UO”, [BETALINGSREGELING] = “BR”, [KREDIETRAPPORTAGE] = “KR”

Field name:[STATUS]
Field Values:[NIEUW] = “N”, [ONVERWERKT] = “O”, [VERWERKT] = “V”, [AFGEKEURD] = “A”, [INAFWACHTING] = “W”, [VERWIJDERD] = “D”

Field name:[STATUSEXT]
Field Values:[NIEUW] = “N”, [AANGEBODEN] = “A”, [GEVALIDEERD] = “D”, [GOEDGEKEURD] = “O”, [AFGEKEURD] = “F”, [GEANNULEERD] = “U”

Field name:[TIJDVAK]
Field Values:[_01] = “01”, [_02] = “02”, [_03] = “03”, [_04] = “04”, [_05] = “05”, [_06] = “06”, [_07] = “07”, [_08] = “08”, [_09] = “09”, [_10] = “10”, [_11] = “11”, [_12] = “12”, [_21] = “21”, [_24] = “24”, [_27] = “27”, [_30] = “30”, [_22] = “22”, [_23] = “23”, [_25] = “25”, [_26] = “26”, [_28] = “28”, [_29] = “29”, [_31] = “31”, [_32] = “32”, [_40] = “40”

TABLE: [DIGDOSPG]
Field name:[STATUS]
Field Values:[NIEUW] = “N”, [ONVERWERKT] = “O”, [VERWERKT] = “V”, [AFGEKEURD] = “A”, [INAFWACHTING] = “W”, [VERWIJDERD] = “D”

TABLE: [DOSSIER]
Field name:[WKROPTIE]
Field Values:[BELASTEWERKKOSTEN] = “B”, [VRIJGESTELDEKOSTEN] = “V”, [NIHIL] = “N”, [INTERMEDIAIREKOSTEN] = “I”, [GEENWKR] = “G”

TABLE: [EMLFIN]
Field name:[AUTHTYPE]
Field Values:[GEENAUTHENTICATIE] = “G”, [WACHTWOORDBEVEILIGING] = “W”

Field name:[SRT]
Field Values:[GMAIL] = “G”, [HOTMAILLIVEOUTLOOKCOM] = “O”, [OFFICE365] = “F”, [ICLOUD] = “I”, [YAHOO] = “Y”, [ANDERS] = “A”

Field name:[USETLS]
Field Values:[GEEN] = “G”, [SSLTLS] = “S”

TABLE: [EXTBET]
Field name:[SRT]
Field Values:[IDEAL] = “I”, [PAYMENTSERVICEPROVIDER] = “P”

TABLE: [EXTBETPROV]
Field name:[PRV]
Field Values:[SISOW] = “S”, [ICEPAY] = “I”, [MOLLIE] = “M”, [BUCKAROO] = “B”

Field name:[SRT]
Field Values:[IDEAL] = “I”, [PAYMENTSERVICEPROVIDER] = “P”

TABLE: [FACEDI]
Field name:[EDIADRESTYPE]
Field Values:[AFNEMERBY] = “BY”, [AFLEVERADRESDP] = “DP”, [HAALADRESSF] = “SF”, [LEVERANCIERSU] = “SU”, [EINDBESTEMMINGUC] = “UC”, [FACTUURADRESIV] = “IV”

TABLE: [FACTORDER]
Field name:[KOSTPRBOEKING]
Field Values:[ORDERINVOER] = “O”, [FACTURATIE] = “F”, [GEREEDMELDENPICKBON] = “G”

TABLE: [FACTHIST]
Field name:[EXTAANBIEDER]
Field Values:[UBLCLOUD] = “U”, [MIJNUBL] = “M”, [HANDMATIG] = “H”, [EVERBINDING] = “E”, [GO2UBL] = “G”, [INLEZENMEERDEREADMINISTRATIES] = “I”

Field name:[EXTSTATUS]
Field Values:[AFGELEVERD] = “V”, [GELEZEN] = “L”, [VERWERKT] = “W”, [GOEDGEKEURD] = “G”, [AFGEKEURD] = “A”

Field name:[VERSTUURMEDIUM]
Field Values:[EMAIL] = “E”, [AFGEDRUKT] = “A”, [NIETVERSTUURD] = “N”, [EVERBINDING] = “V”

TABLE: [FACTKOP]
Field name:[AANTKOERS]
Field Values:[_1] = “1”, [_10] = “10”, [_100] = “100”, [_1000] = “1000”, [_10000] = “10000”, [_100000] = “100000”

Field name:[BETCODE]
Field Values:[REKENING] = “R”, [CONTANT] = “C”, [INTERN] = “I”, [VOORUITFACTUUR] = “V”, [CONTANTVOORUITBETAALD] = “O”

Field name:[BTWPL]
Field Values:[BTWPLICHTIG] = “B”, [BTWPLICHTIGLAAG] = “L”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”, [NIETBTWPLICHTIG] = “N”, [VERLEGD] = “V”

Field name:[EXTAANBIEDER]
Field Values:[UBLCLOUD] = “U”, [MIJNUBL] = “M”, [HANDMATIG] = “H”, [EVERBINDING] = “E”, [GO2UBL] = “G”, [INLEZENMEERDEREADMINISTRATIES] = “I”

Field name:[EXTSTATUS]
Field Values:[AFGELEVERD] = “V”, [GELEZEN] = “L”, [VERWERKT] = “W”, [GOEDGEKEURD] = “G”, [AFGEKEURD] = “A”

Field name:[LOGOSRT]
Field Values:[LOGO] = “G”, [BRIEFPAPIER] = “B”

Field name:[SRT]
Field Values:[DECLARATIE] = “D”, [FACTUUR] = “F”, [CONCEPTDECLARATIE] = “C”, [PROEFAFDRUKFACTUUR] = “P”

Field name:[VERSTUURMEDIUM]
Field Values:[EMAIL] = “E”, [AFGEDRUKT] = “A”, [NIETVERSTUURD] = “N”, [EVERBINDING] = “V”

Field name:[WEBRESTANT]
Field Values:[NVT] = “N”, [BANKINCASSO] = “B”, [REKENING] = “R”

TABLE: [FACTRG]
Field name:[ARTGEBROKENJR]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [GEBROKENBOEKJAAR] = “G”

Field name:[BTWGLHVIU]
Field Values:[GEEN] = “G”, [LAAG] = “L”, [HOOG] = “H”, [VERLEGD] = “V”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”

Field name:[VERDSRT]
Field Values:[VERZAMELTEKST] = “Z”, [GETOTALISEERD] = “T”, [ARTIKELWERKSOORT] = “W”, [ARTIKELWERKSOORTENMEDEWERKER] = “M”, [DECLARATIETYPE] = “D”, [MEDEWERKER] = “E”, [ONVERDICHT] = “O”, [VERDICHT] = “V”, [TEKSTREGEL] = “R”

TABLE: [FISPOS]
Field name:[FISPOSTYPE]
Field Values:[BIJ] = “B”, [AF] = “A”, [TEVERREKENENVERLIEZEN] = “T”, [VENNOOTBIJ] = “I”, [VENNOOTAF] = “F”

TABLE: [GRBBNK]
Field name:[SRTBEL]
Field Values:[NIETVANTOEPASSING] = “N”, [LOONBELASTING] = “L”, [OMZETBELASTING] = “O”, [VENNOOTSCHAPSBELASTING] = “V”, [MOTORRIJTUIGENBELASTING] = “M”

TABLE: [GRBEFJ]
Field name:[JAAR]
Field Values:[JAART] = “J”, [JAART1] = “1”

TABLE: [GRBHRK]
Field name:[ZOEKNAAR]
Field Values:[HEELWOORDOFEXACTEWOORDGROEP] = “H”, [WOORDBEGINNENDMET] = “B”, [BEVAT] = “V”, [BEVATALDEZEWOORDEN] = “A”

TABLE: [GRBMUT]
Field name:[DEBCRE]
Field Values:[DEBET] = “D”, [CREDIT] = “C”

Field name:[SRT]
Field Values:[GROOTBOEKREKENING] = “G”, [TEGENREKENING] = “T”, [BTW] = “B”, [KREDIETBEPERKING] = “K”

TABLE: [GRBRGS]
Field name:[DC]
Field Values:[DEBET] = “D”, [CREDIT] = “C”

TABLE: [GRB]
Field name:[ACT]
Field Values:[BEGINBALANSREKENING] = “G”, [AANSCHAFINVESTERINGSREKENING] = “A”, [AFSCHRIJVINGSREKENINGBALANS] = “B”, [AFSCHRIJVINGSREKENINGBALANSCUMULATIEF] = “C”, [AFSCHRIJVINGSREKENINGVERLIESENWINST] = “V”, [HERINVESTERINGSRESERVE] = “H”, [NEE] = “N”

Field name:[ACTTYPE]
Field Values:[GOODWILL] = “W”, [GEBOUWEN] = “G”, [GROND] = “R”, [MACHINES] = “M”, [INVENTARIS] = “I”, [COMPUTERS] = “C”, [SOFTWARE] = “S”, [AUTOS] = “A”, [TRANSPORTMIDDELEN] = “T”, [SCHEPEN] = “H”, [VLIEGTUIGEN] = “V”, [OVERIG] = “O”

Field name:[AFSCHRMETH]
Field Values:[VASTBEDRAGPERCENTAGE] = “V”, [VARIABELBEDRAGPERCENTAGE] = “A”

Field name:[APBL]
Field Values:[ACTIVA] = “A”, [PASSIVA] = “P”, [BATEN] = “B”, [LASTEN] = “L”

Field name:[DC]
Field Values:[DEBET] = “D”, [CREDIT] = “C”

Field name:[LIQOVERZICHT]
Field Values:[LIQUIDEMIDDELEN] = “L”, [ONTVANGSTEN] = “O”, [UITGAVEN] = “U”, [NEE] = “N”

Field name:[SLUITREK]
Field Values:[DEBITEUR] = “D”, [CREDITEUR] = “C”, [VALUTA] = “V”, [KREDIETBEPERKING] = “K”, [BTW] = “B”

Field name:[SPECPRIVE]
Field Values:[ONVERDICHT] = “O”, [VERDICHTOPBEOORDELINGSCODE] = “B”, [VERDICHT] = “V”

Field name:[STAMRECHTSOORT]
Field Values:[URENDEMENT] = “U”, [URENDEMENT05] = “R”, [VASTPERCENTAGE] = “V”

Field name:[STAMRECHTSOORT2]
Field Values:[URENDEMENT] = “U”, [URENDEMENT05] = “R”, [VASTPERCENTAGE] = “V”

Field name:[TERM]
Field Values:[MAAND] = “M”, [PERIODE] = “P”, [KWARTAAL] = “K”, [JAAR] = “J”

Field name:[VERDICHT]
Field Values:[BOEKSTUK] = “B”, [DAGBOEK] = “D”, [PERIODE] = “P”

TABLE: [HSTPAK]
Field name:[AANMKEUZE]
Field Values:[AANMELDEN] = “A”, [DEMO] = “D”

Field name:[WIEBETAALD]
Field Values:[KEUZE] = “K”, [ACCOUNTANT] = “A”, [CLIENT] = “C”

TABLE: [IFCBK]
Field name:[BTWPL]
Field Values:[BTWPLICHTIG] = “B”, [BTWPLICHTIGLAAG] = “L”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”, [NIETBTWPLICHTIG] = “N”, [VERLEGD] = “V”

TABLE: [IFCKOP]
Field name:[AANTKOERS]
Field Values:[_1] = “1”, [_10] = “10”, [_100] = “100”, [_1000] = “1000”, [_10000] = “10000”, [_100000] = “100000”

Field name:[BTWPL]
Field Values:[BTWPLICHTIG] = “B”, [BTWPLICHTIGLAAG] = “L”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”, [NIETBTWPLICHTIG] = “N”, [VERLEGD] = “V”

TABLE: [IFCORD]
Field name:[BTWPL]
Field Values:[BTWPLICHTIG] = “B”, [BTWPLICHTIGLAAG] = “L”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”, [NIETBTWPLICHTIG] = “N”, [VERLEGD] = “V”

TABLE: [IFCRG]
Field name:[BTWGLHVIU]
Field Values:[GEEN] = “G”, [LAAG] = “L”, [HOOG] = “H”, [VERLEGD] = “V”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”

TABLE: [INCASSO]
Field name:[OPNDEBNR]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNDEBZKSL]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNFACT]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNFACTDAT]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNFACTKENM]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNFACTOMSCHR]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNNRBIJDEB]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNTEKST1]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNTEKST2]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNTEKST3]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNVERZDEBNR]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNVERZDEBZKSL]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNVERZNRBIJDEB]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNVERZTEKST1]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNVERZTEKST2]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

Field name:[OPNVERZTEKST3]
Field Values:[NIETOPNEMEN] = “N”, [_1EREGEL] = “1”, [_2EREGEL] = “2”, [_3EREGEL] = “3”

TABLE: [INKKOP]
Field name:[BTWPL]
Field Values:[BTWPLICHTIG] = “B”, [BTWPLICHTIGLAAG] = “L”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”, [NIETBTWPLICHTIG] = “N”, [VERLEGD] = “V”

Field name:[DEELBBETVOLDAAN]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [VRIJGEGEVENDOORMEDEWERKER] = “V”

Field name:[STATUSBSTOPDR]
Field Values:[ORDER] = “O”, [BESTELOPDRACHTAFGEDRUKT] = “B”, [ORDERGEWIJZIGD] = “G”

TABLE: [INKRG]
Field name:[BTWSRT]
Field Values:[GEEN] = “G”, [LAAG] = “L”, [HOOG] = “H”, [VERLEGD] = “V”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”

Field name:[FIATINK]
Field Values:[NEE] = “N”, [VERANTWOORDELIJKMEDEWERKER] = “V”, [JA] = “J”

TABLE: [INKPRS]
Field name:[GEBR]
Field Values:[PRIJS] = “P”, [KORTING] = “K”, [PRIJSCORRECTIE] = “C”

Field name:[SRT]
Field Values:[ARTIKELPRIJS] = “P”, [ARTIKELKORTING] = “O”, [ARTIKELPRIJSCORRECTIEPERCENTAGE] = “C”, [CREDITEURARTIKELPRIJS] = “A”, [CREDITEURARTIKELKORTING] = “R”, [CREDITEURARTIKELGROEPKORTING] = “G”, [ARTIKELGROEPKORTING] = “K”

TABLE: [KASSTR]
Field name:[SRT]
Field Values:[AANHEF] = “A”, [DETAILREGEL] = “R”, [NIVOTOTAAL] = “N”

TABLE: [KLUWER]
Field name:[KLUWERRAPPORT]
Field Values:[IBENVPB] = “B”, [IB] = “I”, [VPB] = “V”

TABLE: [KRP]
Field name:[ALGEMEENEXTRA]
Field Values:[NEE] = “N”, [BEGINSTAND] = “B”, [TOENAME] = “T”, [AFNAMECREDITEUREN] = “C”, [AFNAMEDEBITEUREN] = “D”, [EINDSTAND] = “E”

Field name:[KRPAFDRUKKEN]
Field Values:[STANDAARDRAPPORT] = “S”, [TOELICHTING] = “T”, [BEIDE] = “B”, [NIET] = “N”

Field name:[KRPIUOK]
Field Values:[INKOMSTEN] = “I”, [UITGAVEN] = “U”, [OPBRENGSTEN] = “O”, [KOSTEN] = “K”

Field name:[KRPVARIABELE]
Field Values:[AANTALLEN] = “A”, [MAXIMUMKREDIETREKENINGCOURANT] = “K”, [NEE] = “N”

Field name:[STDINDELING]
Field Values:[A] = “A”, [B] = “B”, [C] = “C”, [D] = “D”, [E] = “E”

TABLE: [LAND]
Field name:[BTWPL]
Field Values:[BTWPLICHTIG] = “B”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”

TABLE: [LOCATIE]
Field name:[LOCSOORT]
Field Values:[BULK] = “B”, [GRIJP] = “G”, [ONTVANGST] = “O”, [VERKOOP] = “V”, [VERKOOPRETOUR] = “R”

TABLE: [LOGAPPFIN]
Field name:[SOORT]
Field Values:[GOED] = “G”, [WAARSCHUWING] = “W”, [FOUT] = “F”

TABLE: [LOGO]
Field name:[EXT]
Field Values:[BMP] = “BMP”, [GIF] = “GIF”, [JPG] = “JPG”, [PNG] = “PNG”

TABLE: [INCMANDAAT]
Field name:[BNKSRT]
Field Values:[BANKREKENING] = “B”, [BANKREKENINGBANKREKENING2] = “A”, [BANKREKENING2] = “G”

Field name:[MDTTYPE]
Field Values:[EENMALIGEINCASSO] = “E”, [DOORLOPENDEINCASSO] = “D”

Field name:[SRT]
Field Values:[STANDAARDEUROPESEINCASSOPARTICULIER] = “S”, [ZAKELIJKEEUROPESEINCASSOBUSINESSTOBUSINESS] = “Z”

Field name:[STATUS]
Field Values:[EERSTEINCASSO] = “E”, [VERVOLGINCASSO] = “V”, [LAATSTEINCASSO] = “L”, [NVT] = “N”

TABLE: [MEDEWAFSCHERM]
Field name:[SRT]
Field Values:[KOSTENPLAATS] = “L”, [KOSTENDRAGER] = “N”, [GROOTBOEKREKENING] = “G”, [DAGBOEK] = “B”

TABLE: [MEDEWERKER]
Field name:[BURGST]
Field Values:[GEHUWD] = “G”, [ONGEHUWD] = “O”, [SAMENWONEND] = “S”

Field name:[DIRECTEURSRT]
Field Values:[BESTUURDERHUIDIG] = “B”, [BESTUURDERVOORMALIG] = “V”, [COMMISSARISHUIDIG] = “C”, [COMMISSARISVOORMALIG] = “O”

Field name:[GESLACHT]
Field Values:[MAN] = “M”, [VROUW] = “V”

Field name:[SALPER]
Field Values:[UUR] = “U”, [DAG] = “D”, [WEEK] = “W”, [VIERWEKEN] = “V”, [MAAND] = “M”, [JAAR] = “J”

Field name:[SRTDVB]
Field Values:[VAST] = “V”, [TIJDELIJK] = “T”, [FREELANCE] = “F”, [UURLOON] = “U”, [UITZENDKRACHT] = “I”

Field name:[UBLINKFIAT]
Field Values:[NEE] = “N”, [BEVOEGDTOTBEDRAG] = “B”, [ONBEPERKT] = “O”

TABLE: [MUPKKT]
Field name:[DBTYPE]
Field Values:[INTERBASE] = “I”, [MSSQL] = “M”

Field name:[UPDLICVIA]
Field Values:[EMAIL] = “E”, [POST] = “P”

TABLE: [OFFINK]
Field name:[STATUS]
Field Values:[AANGEMAAKT] = “A”, [GEKOZEN] = “G”, [NIETGEKOZEN] = “N”

TABLE: [OFFKOP]
Field name:[BETCODE]
Field Values:[REKENING] = “R”, [CONTANT] = “C”, [INTERN] = “I”, [VOORUITFACTUUR] = “V”, [CONTANTVOORUITBETAALD] = “O”

Field name:[BTWPL]
Field Values:[BTWPLICHTIG] = “B”, [BTWPLICHTIGLAAG] = “L”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”, [NIETBTWPLICHTIG] = “N”, [VERLEGD] = “V”

Field name:[KOSTPRBOEKING]
Field Values:[ORDERINVOER] = “O”, [FACTURATIE] = “F”, [GEREEDMELDENPICKBON] = “G”

Field name:[STATUSOFFINKOOP]
Field Values:[NEE] = “N”, [JA] = “J”, [INKOOPAANVRAGENAANGEMAAKT] = “I”, [AANVRAGENGEPRINT] = “P”, [INKOOPAANVRAGENGEDEELTELIJKRETOUR] = “G”, [ALLEINKOOPAANVRAGENRETOURONTVANGEN] = “R”, [AANVRAGENGEKOZEN] = “V”

Field name:[STATUSVRWRK]
Field Values:[OFFERTE] = “O”, [OFFERTEAFGEDRUKT] = “F”

Field name:[VERSTUURMEDIUM]
Field Values:[EMAIL] = “E”, [AFGEDRUKT] = “A”, [NIETVERSTUURD] = “N”

TABLE: [OFFRG]
Field name:[BTWSRT]
Field Values:[GEEN] = “G”, [LAAG] = “L”, [HOOG] = “H”, [VERLEGD] = “V”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”

Field name:[STATUS]
Field Values:[OFFERTE] = “O”, [OFFERTEAFGEDRUKT] = “F”

Field name:[STATUSVRWRK]
Field Values:[OFFERTE] = “O”, [OFFERTEAFGEDRUKT] = “F”

TABLE: [OFFTXT]
Field name:[AFDROFFTXT]
Field Values:[VOORBRIEF] = “V”, [TOELICHTING] = “T”, [ONDERTEKENING] = “O”

TABLE: [ORDKOP]
Field name:[BETCODE]
Field Values:[REKENING] = “R”, [CONTANT] = “C”, [INTERN] = “I”, [VOORUITFACTUUR] = “V”, [CONTANTVOORUITBETAALD] = “O”

Field name:[BTWPL]
Field Values:[BTWPLICHTIG] = “B”, [BTWPLICHTIGLAAG] = “L”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”, [NIETBTWPLICHTIG] = “N”, [VERLEGD] = “V”

Field name:[DEELBBETVOLDAAN]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [VRIJGEGEVENDOORMEDEWERKER] = “V”

Field name:[EANONTVBEV]
Field Values:[NEE] = “N”, [JA] = “J”, [VERSTUURD] = “V”

Field name:[FIATCREDITNOTA]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [GEENCREDITNOTA] = “G”

Field name:[KOSTPRBOEKING]
Field Values:[ORDERINVOER] = “O”, [FACTURATIE] = “F”, [GEREEDMELDENPICKBON] = “G”

Field name:[STATUSAFHAAL]
Field Values:[NEE] = “N”, [JA] = “J”, [ORDERGEPAKT] = “O”, [VOORRAADAANWEZIG] = “V”, [KANGEFACTUREERDWORDEN] = “F”

Field name:[STATUSVAST]
Field Values:[NEE] = “N”, [AUTOMATISCH] = “A”, [HANDMATIG] = “H”, [VRIJGEGEVEN] = “V”

Field name:[STATUSVRWRK]
Field Values:[ORDER] = “O”, [ORDERBEVESTIGINGAFGEDRUKT] = “B”, [AKKOORDORDERBEVESTIGING] = “V”, [PAKBONAFGEDRUKT] = “P”, [GEFACTUREERD] = “F”

Field name:[VERSTUURMEDIUM]
Field Values:[EMAIL] = “E”, [AFGEDRUKT] = “A”, [NIETVERSTUURD] = “N”

Field name:[WEBRESTANT]
Field Values:[NVT] = “N”, [BANKINCASSO] = “B”, [REKENING] = “R”

TABLE: [ORDRG]
Field name:[BTWSRT]
Field Values:[GEEN] = “G”, [LAAG] = “L”, [HOOG] = “H”, [VERLEGD] = “V”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”

Field name:[GEBRORDBEV]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [AUTOMATISCH] = “A”

Field name:[GEBRPICKPROC]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [AUTOMATISCH] = “A”

Field name:[STATUS]
Field Values:[ORDER] = “O”, [ORDERBEVESTIGINGAFGEDRUKT] = “B”, [AKKOORDORDERBEVESTIGING] = “V”, [PAKBONAFGEDRUKT] = “P”, [GEFACTUREERD] = “F”

Field name:[STATUSVRWRK]
Field Values:[ORDER] = “O”, [ORDERBEVESTIGINGAFGEDRUKT] = “B”, [AKKOORDORDERBEVESTIGING] = “V”, [PAKBONAFGEDRUKT] = “P”, [GEFACTUREERD] = “F”

TABLE: [ORDSRT]
Field name:[GEBRVOOR]
Field Values:[VERKOOPORDERSIMUISIMUISONLINE] = “V”, [SPITSFACTUUR] = “S”

Field name:[LOGOSRT]
Field Values:[LOGO] = “G”, [BRIEFPAPIER] = “B”

TABLE: [ORKEDI]
Field name:[EDIADRESTYPE]
Field Values:[AFNEMERBY] = “BY”, [AFLEVERADRESDP] = “DP”, [HAALADRESSF] = “SF”, [LEVERANCIERSU] = “SU”, [EINDBESTEMMINGUC] = “UC”, [FACTUURADRESIV] = “IV”

TABLE: [PAKBON]
Field name:[STATUS]
Field Values:[AANGEMAAKT] = “A”, [GEPRINT] = “P”, [GEREED] = “G”

TABLE: [PRDRG]
Field name:[PRDSRT]
Field Values:[PRODUCT] = “P”, [COMPONENT] = “C”

TABLE: [PROSPADRES]
Field name:[SRT]
Field Values:[POSTADRES] = “P”, [BEZOEKADRES] = “B”, [VERZENDADRES] = “V”, [FACTUURADRES] = “F”, [AANMAANADRES] = “A”

TABLE: [PROSPECT]
Field name:[BNKSRTINC]
Field Values:[BANKREKENING] = “B”, [BANKREKENINGBANKREKENING2] = “A”, [BANKREKENING2] = “G”

Field name:[BTWPL]
Field Values:[BTWPLICHTIG] = “B”, [BTWPLICHTIGLAAG] = “L”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”, [NIETBTWPLICHTIG] = “N”

Field name:[INCSELAFDRUK]
Field Values:[AFDRUKKEN] = “A”, [EMAILEN] = “E”

Field name:[OFFAFDRUK]
Field Values:[AFDRUKKEN] = “A”, [EMAILEN] = “E”

TABLE: [PRS]
Field name:[CATEGORIEART]
Field Values:[ARTIKEL] = “A”, [WERKSOORT] = “W”

Field name:[GEBR]
Field Values:[PRIJS] = “P”, [KORTING] = “K”, [CONSUMENTENPRIJS] = “S”, [PRIJSCORRECTIE] = “C”, [PRIJSTOESLAG] = “T”

Field name:[SRT]
Field Values:[ARTIKELPRIJS] = “P”, [ARTIKELKORTING] = “O”, [ARTIKELPRIJSCORRECTIEPERCENTAGE] = “C”, [ARTIKELCONSUMENTENPRIJS] = “N”, [DEBITEURARTIKELPRIJS] = “A”, [DEBITEURARTIKELKORTING] = “R”, [DEBITEURARTIKELCONSUMENTENPRIJS] = “S”, [DEBITEURARTIKELGROEPKORTING] = “G”, [ARTIKELGROEPKORTING] = “K”, [MEDEWERKERPRIJS] = “M”, [MEDEWERKERWERKSOORTPRIJS] = “W”, [MEDEWERKERWERKSOORTDEBITEURPRIJS] = “B”, [WERKSOORTTOESLAG] = “T”, [DEBITEURARTIKELVOORKEURCREDITEURKORTING] = “V”

TABLE: [PRVSIE]
Field name:[BEDRPROVSRT]
Field Values:[PERFACTUURREGEL] = “R”, [VERMENIGVULDIGENMETAANTAL] = “A”

Field name:[PRVBEP]
Field Values:[OMZET] = “O”, [MARGE] = “M”, [VASTBEDRAG] = “V”

TABLE: [PTLCNT]
Field name:[SRT]
Field Values:[MEDEWERKER] = “M”, [KLANT] = “K”

TABLE: [RAPACP]
Field name:[UITGEBREID]
Field Values:[UITGEBREID] = “U”, [GECOMPRIMEERD] = “G”

TABLE: [RAPDEF]
Field name:[DATATYPE]
Field Values:[TEKST] = “T”, [HEELGETAL] = “H”, [GETAL] = “G”, [DATUM] = “D”, [TIJD] = “I”

Field name:[PERIODESRT]
Field Values:[JAAR] = “J”, [PERIODE] = “P”

TABLE: [RAPFIN]
Field name:[DOCUMENTTYPE]
Field Values:[PDF] = “P”, [MICROSOFTWORD] = “W”, [MICROSOFTEXCEL] = “E”, [JPEG] = “J”

Field name:[LOGOOPNEMEN]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [OVERNEMEN] = “O”

Field name:[LOGOSRT]
Field Values:[LOGO] = “G”, [BRIEFPAPIERUITVULLENOVERHELEPAGINA] = “B”, [LOGOIMUISVERSIE402ENLAGER] = “L”

Field name:[RAPTXTTYPE]
Field Values:[VERKLARING] = “VE”, [VERKLARINGCONTROLERAP] = “VER”, [SAMENSTELLINGSVERKLARINGJAARRAP] = “S”, [SAMENSTELLINGSVERKLARINGMANAGEMENTRAP] = “SA”, [CONTROLEVERKLARING] = “C”, [BEVESTIGINGBIJDEJAARREKENING] = “BE”, [OPDRACHTBEVESTIGING] = “OP”, [VOORBLADJAARRAP] = “VO”, [VOORBLADMANAGEMENTRAP] = “MAN”, [VOORBLADPUBLICATIEVERSLAG] = “PUB”, [CLINTBRIEF] = “CL”, [CLINTBRIEFPUBLICATIEVERSLAG] = “CLI”, [VOORBRIEFPUBLICATIEVERSLAG] = “VOO”, [NOTULEN] = “NO”, [NOTULENAANVULLEND] = “NOT”, [VOORBRIEFCONTROLERAP] = “V”, [ONDERTEKENINGTOELICHTING] = “T”, [FISCALEPOSITIE] = “FIS”, [BEOORDELINGSVERKLARING] = “BEO”, [INLEIDENDETEKST] = “I”, [VRIJETEKSTFISCALEPOSITIE] = “VRI”, [ONDERTEKENINGFISCALEPOSITIE] = “POS”, [VOETRESULTAATVERGELIJKING] = “VOE”, [TEKSTRESULTAATVERGELIJKING] = “RES”, [WINSTVERDELINGKOP] = “WIN”, [WINSTVERDELINGVOET] = “INS”, [WINSTVERLIESBUDGETVOET] = “BUD”, [WINSTVERLIESPERIODEVOET] = “PER”, [TOELICHTINGOPHETPERIODERESULTAAT] = “ERI”, [ALGEMENETOELICHTINGKLANTENRAP] = “ALG”, [TEKSTVERKORTEBALANS] = “VER”, [TEKSTFINANCILEPOSITIEVERKORTEBALANS] = “FIN”, [VOETTEKSTPUBLICATIEBALANS] = “PU”, [FINANCIELEPOSITIE] = “INA”, [VOETTEKSTTOELICHTINGBALANS] = “TOE”

Field name:[ROTATIE]
Field Values:[_0GRADEN] = “0”, [_90GRADEN] = “90”, [_180GRADEN] = “180”, [_270GRADEN] = “270”, [MIN90GRADEN] = “-90”, [MIN180GRADEN] = “-180”, [MIN270GRADEN] = “-270”

TABLE: [RAPTXT]
Field name:[AFDRRAPTXT]
Field Values:[VERKLARING] = “VE”, [VERKLARINGCONTROLERAP] = “VER”, [SAMENSTELLINGSVERKLARINGJAARRAP] = “S”, [SAMENSTELLINGSVERKLARINGMANAGEMENTRAP] = “SA”, [CONTROLEVERKLARING] = “C”, [BEVESTIGINGBIJDEJAARREKENING] = “BE”, [OPDRACHTBEVESTIGING] = “OP”, [VOORBLADJAARRAP] = “VO”, [VOORBLADMANAGEMENTRAP] = “MAN”, [VOORBLADPUBLICATIEVERSLAG] = “PUB”, [CLINTBRIEF] = “CL”, [CLINTBRIEFPUBLICATIEVERSLAG] = “CLI”, [VOORBRIEFPUBLICATIEVERSLAG] = “VOO”, [NOTULEN] = “NO”, [NOTULENAANVULLEND] = “NOT”, [VOORBRIEFCONTROLERAP] = “V”, [ONDERTEKENINGTOELICHTING] = “T”, [FISCALEPOSITIE] = “FIS”, [BEOORDELINGSVERKLARING] = “BEO”, [INLEIDENDETEKST] = “I”, [VRIJETEKSTFISCALEPOSITIE] = “VRI”, [ONDERTEKENINGFISCALEPOSITIE] = “POS”, [VOETRESULTAATVERGELIJKING] = “VOE”, [TEKSTRESULTAATVERGELIJKING] = “RES”, [WINSTVERDELINGKOP] = “WIN”, [WINSTVERDELINGVOET] = “INS”, [WINSTVERLIESBUDGETVOET] = “BUD”, [WINSTVERLIESPERIODEVOET] = “PER”, [TOELICHTINGOPHETPERIODERESULTAAT] = “ERI”, [ALGEMENETOELICHTINGKLANTENRAP] = “ALG”, [TEKSTVERKORTEBALANS] = “VER”, [TEKSTFINANCILEPOSITIEVERKORTEBALANS] = “FIN”, [VOETTEKSTPUBLICATIEBALANS] = “PU”, [FINANCIELEPOSITIE] = “INA”, [VOETTEKSTTOELICHTINGBALANS] = “TOE”

Field name:[SOORT]
Field Values:[STANDAARD] = “S”, [CONCEPT] = “C”

TABLE: [RELMTP]
Field name:[MTPTYPE]
Field Values:[MAILMERGE] = “M”, [NIEUWSBRIEF] = “N”

TABLE: [RELTK]
Field name:[CATEGORIE]
Field Values:[ALGEMENEINFORMATIE] = “A”, [PROCEDURES] = “P”, [CONTRACTENVERPLICHTINGEN] = “C”, [OVERIG] = “O”

Field name:[PLANNEN]
Field Values:[NIETGEPLAND] = “N”, [EENMALIG] = “E”, [DAGELIJKS] = “D”, [WEKELIJKS] = “W”, [MAANDELIJKS] = “M”, [IEDERKWARTAAL] = “K”, [JAARLIJKS] = “J”

TABLE: [REPKOP]
Field name:[BETCODE]
Field Values:[REKENING] = “R”, [CONTANT] = “C”, [INTERN] = “I”, [VOORUITFACTUUR] = “V”, [CONTANTVOORUITBETAALD] = “O”

Field name:[BTWPL]
Field Values:[BTWPLICHTIG] = “B”, [BTWPLICHTIGLAAG] = “L”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”, [NIETBTWPLICHTIG] = “N”, [VERLEGD] = “V”

Field name:[GARANTIE]
Field Values:[ZONDERGARANTIE] = “Z”, [METGARANTIE] = “M”, [SERVICE] = “S”

Field name:[KOSTPRBOEKING]
Field Values:[ORDERINVOER] = “O”, [FACTURATIE] = “F”, [GEREEDMELDENPICKBON] = “G”

Field name:[STATUSREP]
Field Values:[PRIJSOPGAAF] = “P”, [OFFERTENAARKLANT] = “O”, [AKKOORD] = “A”, [INTERNEREPARATIE] = “I”, [BIJREPARATEUR] = “R”, [AFGEROND] = “F”

Field name:[STATUSVRWRK]
Field Values:[OFFERTE] = “O”, [OFFERTEAFGEDRUKT] = “F”

Field name:[VERSTUURMEDIUM]
Field Values:[EMAIL] = “E”, [AFGEDRUKT] = “A”, [NIETVERSTUURD] = “N”

TABLE: [REPRG]
Field name:[BTWSRT]
Field Values:[GEEN] = “G”, [LAAG] = “L”, [HOOG] = “H”, [VERLEGD] = “V”, [BINNENEU] = “I”, [BUITENEU] = “U”

Field name:[STATUS]
Field Values:[OFFERTE] = “O”, [OFFERTEAFGEDRUKT] = “F”

Field name:[STATUSVRWRK]
Field Values:[OFFERTE] = “O”, [OFFERTEAFGEDRUKT] = “F”

TABLE: [RMA]
Field name:[GARANTIE]
Field Values:[ZONDERGARANTIE] = “Z”, [METGARANTIE] = “M”, [SERVICE] = “S”

Field name:[STATUSRMA]
Field Values:[INGEVOERD] = “I”, [FACTUURGEPRINT] = “F”, [FACTUURBETAALD] = “B”, [INBEHANDELING] = “H”, [NIETUITGEVOERD] = “N”, [AFGEROND] = “A”

TABLE: [RPTTXT]
Field name:[POS]
Field Values:[VOORTEKST] = “V”, [NATEKST] = “N”

TABLE: [RVORM]
Field name:[SOORT]
Field Values:[EENMANSZAAK] = “E”, [MAATSCHAP] = “M”, [OVERIGE] = “O”, [COMMANDITAIREVENNOOTSCHAP] = “C”, [VENNOOTSCHAPONDERFIRMA] = “V”, [BESLOTENVENNOOTSCHAP] = “B”, [NAAMLOZEVENNOOTSCHAP] = “N”, [STICHTING] = “S”, [VERENIGING] = “R”

TABLE: [SBR]
Field name:[BTWPLACCOORD]
Field Values:[JAAKKOORD] = “J”, [NOGACCORDEREN] = “N”, [AFGEKEURD] = “A”, [NVT] = “V”, [GEENAKKOORDWELVERSTUURD] = “G”

Field name:[BTWPLACCVIA]
Field Values:[HANDMATIG] = “H”, [IMUISONLINE] = “I”

Field name:[BTWTIJDVAK]
Field Values:[_01] = “01”, [_02] = “02”, [_03] = “03”, [_04] = “04”, [_05] = “05”, [_06] = “06”, [_07] = “07”, [_08] = “08”, [_09] = “09”, [_10] = “10”, [_11] = “11”, [_12] = “12”, [_21] = “21”, [_24] = “24”, [_27] = “27”, [_30] = “30”, [_22] = “22”, [_23] = “23”, [_25] = “25”, [_26] = “26”, [_28] = “28”, [_29] = “29”, [_31] = “31”, [_32] = “32”, [_40] = “40”

Field name:[DOCSRT]
Field Values:[OB] = “O”, [ICP] = “I”, [KVK] = “K”, [KREDIETRAPPORTAGE] = “R”

Field name:[GEBRCERTVAN]
Field Values:[MUIS] = “M”, [ACCOUNTANT] = “A”, [HUIDIGEADMINISTRATIEPKIOVERHEIDCERTIFICAAT] = “O”, [NIETINGESTELD] = “N”

Field name:[MEDIUMONDERNUITN]
Field Values:[EMAIL] = “E”, [SMS] = “S”, [PUSHNOTIFICATIE] = “P”

Field name:[RETOURSTATUS]
Field Values:[NIETVERSTUURD] = “N”, [AFWACHTING] = “W”, [ONDERNEMERAKKOORD] = “O”, [SUCCESVOLONTVANGENDOORUITVRAGENDEINSTANTIE] = “G”, [AFGEKEURD] = “A”, [INGETROKKENDOORGEBRUIKER] = “I”

Field name:[VERSTUURDVIA]
Field Values:[NIETVERSTUREN] = “N”, [MUIS] = “M”

TABLE: [SERIE]
Field name:[STATUS]
Field Values:[VOORRAAD] = “O”, [VERKOCHT] = “V”, [VERKOOPCREDITNOTA] = “E”, [INKOOPCREDITNOTA] = “I”, [AFGEBOEKT] = “B”

TABLE: [SJABLN]
Field name:[LOGOSRT]
Field Values:[LOGO] = “G”, [BRIEFPAPIERUITVULLENOVERHELEPAGINA] = “B”, [LOGOIMUISVERSIE402ENLAGER] = “L”

TABLE: [STATUS]
Field name:[SRT]
Field Values:[ICPAANGIFTE] = “I”, [BTWAANGIFTE] = “B”, [KENGETALLEN] = “K”, [MELDINGEN] = “M”

TABLE: [TBHERK]
Field name:[GEBRUIKENBIJ]
Field Values:[BOEKENALLEDAGBOEKSOORTEN] = “B”, [BANKIEREN] = “N”, [DAGBOEKSOORTKAS] = “K”, [ONKOSTENDECLARATIES] = “D”, [ALLES] = “A”

Field name:[ZOEKNAAR]
Field Values:[HEELWOORDOFEXACTEWOORDGROEP] = “H”, [WOORDBEGINNENDMET] = “B”, [BEVAT] = “V”, [BEVATALDEZEWOORDEN] = “A”

TABLE: [UBLDOC]
Field name:[DOCSRT]
Field Values:[INKOOPFACTUUR] = “I”, [VERKOOPFACTUUR] = “V”

Field name:[INLVIA]
Field Values:[UBLCLOUD] = “U”, [MIJNUBL] = “M”, [HANDMATIG] = “H”, [EVERBINDING] = “E”, [GO2UBL] = “G”, [INLEZENMEERDEREADMINISTRATIES] = “I”

Field name:[STATUSCODE]
Field Values:[AFGELEVERD] = “V”, [GELEZEN] = “L”, [VERWERKT] = “W”, [GOEDGEKEURD] = “G”, [AFGEKEURD] = “A”

TABLE: [UBLKOP]
Field name:[BRON]
Field Values:[MUISLIVEAPP] = “M”, [SCANNER] = “S”, [EMAIL] = “E”, [UPLOAD] = “U”, [UBL] = “B”, [OCR] = “O”, [GO2UBL] = “G”

Field name:[CREHERKENDOP]
Field Values:[BTWNUMMER] = “B”, [KVKNUMMER] = “K”, [ADRES] = “A”, [NAAM] = “N”, [IBAN] = “I”, [CREDITEURNUMMER] = “C”

Field name:[DEBHERKENDOP]
Field Values:[BTWNUMMER] = “B”, [KVKNUMMER] = “K”, [ADRES] = “A”, [NAAM] = “N”, [DEBITEURNUMMER] = “D”

Field name:[DOCSRT]
Field Values:[INKOOPFACTUUR] = “I”, [VERKOOPFACTUUR] = “V”

Field name:[HERKEND]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [DEELS] = “D”

Field name:[INLVIA]
Field Values:[UBLCLOUD] = “U”, [MIJNUBL] = “M”, [HANDMATIG] = “H”, [EVERBINDING] = “E”, [GO2UBL] = “G”, [INLEZENMEERDEREADMINISTRATIES] = “I”

Field name:[STATUSCODE]
Field Values:[AFGELEVERD] = “V”, [GELEZEN] = “L”, [VERWERKT] = “W”, [GOEDGEKEURD] = “G”, [AFGEKEURD] = “A”

Field name:[VERWERKSRT]
Field Values:[BOEKEN] = “B”, [INKOOPFACTUUR] = “F”

TABLE: [UBLTK]
Field name:[SRT]
Field Values:[TOESLAG] = “T”, [KORTING] = “K”

Field name:[TKTYPE]
Field Values:[KREDIETBEPERKINGBINNENEU] = “N”, [KREDIETBEPERKINGBINNENEUBTWBEREKEND] = “I”, [KREDIETBEPERKINGBUITENEU] = “T”, [KREDIETBEPERKINGBUITENEUBTWBEREKEND] = “U”, [KREDIETBEPERKINGGEEN] = “G”, [KREDIETBEPERKINGHOOG] = “P”, [KREDIETBEPERKINGHOOGBTWBEREKEND] = “H”, [KREDIETBEPERKINGLAAG] = “A”, [KREDIETBEPERKINGLAAGBTWBEREKEND] = “L”, [KREDIETBEPERKINGVERLEGD] = “E”, [VRACHTKOSTEN] = “V”, [ORDERKOSTEN] = “O”, [KORTING] = “K”

TABLE: [VAL]
Field name:[AANTKOERS]
Field Values:[_1] = “1”, [_10] = “10”, [_100] = “100”, [_1000] = “1000”, [_10000] = “10000”, [_100000] = “100000”

Field name:[AFR]
Field Values:[_0DECIMALEN] = “0”, [_1DECIMAAL] = “1”, [_2DECIMALEN] = “2”

TABLE: [VERNUM]
Field name:[PRIOTITEIT]
Field Values:[HOOG] = “H”, [MIDDEL] = “I”, [LAAG] = “L”

TABLE: [VERSL]
Field name:[APBL]
Field Values:[ACTIVA] = “A”, [PASSIVA] = “P”, [BATEN] = “B”, [LASTEN] = “L”

Field name:[FINPOSCD]
Field Values:[VASTGELEGDOPKORTETERMIJN] = “K”, [OVERLOPENDEPASSIVAKORTLOPENDESCHULDEN] = “O”, [VOORRADEN] = “V”, [VASTGELEGDOPLANGETERMIJN] = “L”, [FINANCIERING] = “F”

Field name:[KASSTRCD]
Field Values:[KASSTROOMBEREKENING] = “K”, [HERKOMSTENBESTEDINGVANMIDDELEN] = “H”, [VERANDERINGINSAMENSTELLINGWERKKAPITAAL] = “V”

TABLE: [VJPBK]
Field name:[ACCGIRO]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [AUTOMATISCH] = “A”

Field name:[INCASSO]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [AUTOMATISCH] = “A”

TABLE: [VJP]
Field name:[ACCGIRO]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [AUTOMATISCH] = “A”

Field name:[INCASSO]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [AUTOMATISCH] = “A”

Field name:[TERM]
Field Values:[MAAND] = “M”, [PERIODE] = “P”, [KWARTAAL] = “K”, [JAAR] = “J”, [DAG] = “D”

Field name:[VERWNADOORBK]
Field Values:[JA] = “J”, [NEE] = “N”, [AUTOMATISCH] = “A”

TABLE: [VRDLOC]
Field name:[AANVULSOORT]
Field Values:[AFROEPOPDRACHT] = “A”, [AANLEVEROPDRACHT] = “L”, [AFHAALOPDRACHT] = “H”

Field name:[AANVULSTATUS]
Field Values:[AANGEMAAKT] = “A”, [INBEHANDELING] = “B”, [GEPRINT] = “E”, [GEPAKTTRANSPORT] = “G”, [ONTVANGEN] = “O”

Field name:[VRDLOCTYPE]
Field Values:[ONTVANGST] = “O”, [GRIJP] = “G”, [PICKPROCES] = “P”, [INKOOPRETOUR] = “I”, [VERKOOPRETOUR] = “R”, [INTERNEVERPLAATSING] = “N”, [MAGAZIJNAANVULOPDRACHTEN] = “M”

TABLE: [VRDMUT]
Field name:[MUTSRT]
Field Values:[OP] = “O”, [AF] = “A”, [BEGINVRD] = “B”, [HERWAARD] = “H”, [PRIJSVERSCHIL] = “P”

Field name:[VRDMUTSRT]
Field Values:[BEGINVOORRAAD] = “B”, [OPBOEKEN] = “O”, [AFBOEKEN] = “A”, [OVERBOEKEN] = “E”, [VOORRAADVERSCHIL] = “V”, [BREUK] = “R”, [LEEG] = ” ”

TABLE: [VRDSCN]
Field name:[MUTSRT]
Field Values:[OP] = “O”, [AF] = “A”, [BEGINVRD] = “B”, [HERWAARD] = “H”, [PRIJSVERSCHIL] = “P”

Field name:[STATUS]
Field Values:[INGELEZEN] = “I”, [VERWERKT] = “V”, [FOUTBIJINLEZEN] = “F”, [FOUTBIJVERWERKEN] = “W”

TABLE: [VRD]
Field name:[LOCSOORT]
Field Values:[BULK] = “B”, [GRIJP] = “G”, [ONTVANGST] = “O”, [VERKOOP] = “V”, [VERKOOPRETOUR] = “R”

TABLE: [VRSTXT]
Field name:[AFDRRAPPORTAGE]
Field Values:[JAARRAPPORTAGEMANAGEMENTRAPPORTAGE] = “J”, [PUBLICATIEVERSLAG] = “P”, [ALLERAPPORTAGES] = “A”

Field name:[AFDRVRSTXT]
Field Values:[TOELICHTINGALGEMEEN] = “A”, [TOELICHTINGGRONDSLAGEN] = “G”, [TOELICHTINGBALANSOFWINSTENVERLIES] = “T”, [OVERIGEGEGEVENS] = “O”

TABLE: [VRZBON]
Field name:[STATUS]
Field Values:[GEREEDGEMELD] = “E”, [VERZENDBONGEPRINT] = “P”, [VERSTUURD] = “V”

TABLE: [VERZWIJZE]
Field name:[CBSVERVOER]
Field Values:[_1ZEEVAART] = “1”, [_2SPOORVERVOER] = “2”, [_3WEGVERVOER] = “3”, [_4LUCHTVAART] = “4”, [_5POSTZENDINGEN] = “5”, [_7PIJPLEIDINGVERVOER] = “7”, [_8BINNENVAART] = “8”

Field name:[TRANSPORTEUR]
Field Values:[GEEN] = “G”, [PEETERS] = “PTR”, [GLS] = “GLS”, [KOERIERSDIENST] = “KOE”

TABLE: [XBRLDAT]
Field name:[XBRLDOC]
Field Values:[KREDIETRAPPORTAGEBANKEN] = “K”, [FISCAALJAARRAPPORTKLEINKVK] = “F”, [COMMERCIEELJAARRAPPORTENKELVOUDIGKLEINKVK] = “C”, [VERKORTEVENNOOTSCHAPSBELASTING] = “V”

TABLE: [XBRLMAP]
Field name:[APBL]
Field Values:[ACTIVA] = “A”, [PASSIVA] = “P”, [BATEN] = “B”, [LASTEN] = “L”

Field name:[XBRLBALANS]
Field Values:[DEBIT] = “D”, [CREDIT] = “C”

Field name:[XBRLPERIODE]
Field Values:[INSTANT] = “I”, [DURATION] = “D”

Public Const [DURATION] = “D”