Login

Bij de start van de sessie moet de functie Login aangeroepen worden.

Bij een succesvolle login wordt er een Sessionid toegewezen.
Partnerkey, Omgevingscode en SessionId moeten vervolgens bij de aanroep van volgende functies gebruikt worden. Een sessie verloopt automatisch na 30 minuten indien er geen gebruik van gemaakt wordt. Om een sessie actief te houden kan gebruik gemaakt worden van de functie KeepSession, of een andere functie die de variabele SessionId hanteert. Als de functie KeepSession mislukt zal de sessie verlopen zijn. Dit komt tot uitdrukking in de foutmelding.

Login(byval PartnerKey as string, byval Omgevingscode as string, byref SessionId as string, byref Foutmelding as string) as Boolean

SOAP request WS1_XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <Logout xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </Logout>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

SOAP response WS1_XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><LoginResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/"><LoginResult>true</LoginResult><SessionId>65914/205@;0</SessionId><Foutmelding></Foutmelding></LoginResponse></soap:Body></soap:Envelope>