Prijsafspraken aanpassen

Met deze functie kunt u records aanpassen in de prijs tabel
Momenteel zijn de volgende prijzen beschikbaar:

  • Prijsafspraak per debiteur.
    • Voordat u een prijsafspraak kunt wijzigen moet u eerst het juiste prijsafspraak record op te zoeken in de database.

UpdateStamtabelRecord(byval PartnerKey as string, byval Omgevingscode as string, byval SessionId as string, byval Stamtabel as dataset, byref Primarykey as string, byref Foutmelding as string) as Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  <soap12:Body>    <UpdateStamTabelRecord xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">      <PartnerKey>string</PartnerKey>      <Omgevingscode>string</Omgevingscode>      <SessionId>string</SessionId>      <Mutatie>string</Mutatie>      <Primarykey>string</Primarykey>      <Foutmelding>string</Foutmelding>    </UpdateStamTabelRecord>  </soap12:Body></soap12:Envelope>

Voorbeeld van waarde voor tag <Mutatie></Mutatie>, wijzigen van een prijsafspraak:

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>PRS</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>volgnummer</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<PRS>nieuwe prijs</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

SOAP response:

<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><UpdateStamTabelRecordResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/"><UpdateStamTabelRecordResult>true</UpdateStamTabelRecordResult><Foutmelding></Foutmelding></UpdateStamTabelRecordResponse></soap:Body></soap:Envelope></pre>

Voorbeeld van het aanpassen van een prijsafspraak

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>PRS</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>1234</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<PRS>123.5</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

DATTM: Door het weg of leeg laten van dit veld zal er een prijsafspraak worden aangemaakt zonder einddatum.

Voor de beschikbare velden zie Prijsafspraken