Prijsafspraken verwijderen

Met deze functie kunt u records wijzigen in de prijs tabel
Momenteel zijn de volgende prijzen beschikbaar:

  • Prijsafspraak per debiteur.
    • Voordat u een prijsafspraak kunt wijzigen moet u eerst het juiste prijsafspraak record op te zoeken in de database.

DeleteStamtabelRecord(byval PartnerKey as string, byval Omgevingscode as string, byval SessionId as string, byval Stamtabel as dataset, byref Primarykey as string, byref Foutmelding as string) as Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  <soap12:Body>    <DeleteStamTabelRecord xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">      <PartnerKey>string</PartnerKey>      <Omgevingscode>string</Omgevingscode>      <SessionId>string</SessionId>      <Mutatie>string</Mutatie>      <Primarykey>string</Primarykey>      <Foutmelding>string</Foutmelding>    </DeleteStamTabelRecord>  </soap12:Body></soap12:Envelope>

Voorbeeld van waarde voor tag <Mutatie></Mutatie>, verwijderen van een prijsafspraak:

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>PRS</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>volgnummer</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

SOAP response:

<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><DeleteStamTabelRecordResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/"><DeleteStamTabelRecordResult>true</DeleteStamTabelRecordResult><Foutmelding></Foutmelding></DeleteStamTabelRecordResponse></soap:Body></soap:Envelope></pre>

Zie de documentatie voor alle beschikbare velden van de tabel prijzen.

Voorbeeld van het verwijderen van een prijsafspraak.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>PRS</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>1234</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

Voor de beschikbare velden zie Prijsafspraken