CreateVerkoopContract

Met deze functie kunt u verkoopcontracten aanmaken.

CreateVerkoopContract(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByRef Contracten As DataSet, ByRef ContractNr As String, ByRef foutmelding As String) As Boolean

Bij het aanmaken van een verkoopcontract dienen de verschillende stamtabellen gevuld te zijn

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopContract xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Contract><![CDATA[zie voorbeeld]]></Contract>
   <ONDERHCTR>string</ONDERHCTR>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopContract>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Voorbeeld: Informatie over request  tag <Verkoopcontract></Verkoopcontract>. Bij het aanmaken van een Verkoopcontract.

<NewDataSet>
<CTRKOP>
<ONDERHCTR>uniek contractnummer</ONDERHCTR>
<DEB>nummer debiteur</DEB>
<DATVAN>datum ingang contract</DATVAN>
<DATTM>datum einde contra</DATTM>
<ORDSRT>Ordersoort</ORDSRT>
<TERM>termijn (Jaar/Kwartaal/Maand)</TERM>
</CTRKOP>
<CTR>
<ONDERHCTR>uniek contractnummer</ONDERHCTR>
<NR>Volgnummer</NR>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<OPM>opmerking</OPM>
<DATVAN>datum ingang contract regel</DATVAN>
<DATTM>datum einde contractregel</DATTM>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>Percentage korting</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>Percentage korting over korting</PERCKORTKORT>
<MAG>magazijn</MAG>
</CTR>
</NewDataSet>

Zie voor de beschikbare velden het tabblad  verkoopcontract en verkoopcontractregels.

Voorbeeld van de waarde in de request  tag <Verkoopcontract></Verkoopcontract>. Bij het aanmaken van een Verkoopcontract met een tweetal regels:

<?xml version=”1.0″ standalone=”yes”?>
<NewDataSet>
<CTRKOP>
<ONDERHCTR>contract: 20150702140149</ONDERHCTR>
<DEB>10010</DEB>
<DATVAN>27-6-2015 </DATVAN>
<DATTM>2-7-2016 </DATTM>
<ORDSRT>standaard</ORDSRT>
<TERM>J</TERM>
</CTRKOP>
<CTR>
<ONDERHCTR>contract: 20150702140149</ONDERHCTR>
<NR />
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPM>Contract opmerking</OPM>
<DATVAN>12-7-2015 </DATVAN>
<DATTM>2-7-2016 </DATTM>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT />
<PERCKORTKORT />
<MAG>1</MAG>
</CTR>
<CTR>
<ONDERHCTR>contract: 20150702140149</ONDERHCTR>
<NR />
<ART>9001</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPM>Contract opmerking</OPM>
<DATVAN>12-7-2015 </DATVAN>
<DATTM>2-7-2016 </DATTM>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT />
<PERCKORTKORT />
<MAG>1</MAG>
</CTR>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopContractResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkoopContractResult>boolean</CreateVerkoopContractResult>
   <Contract>zie voorbeeld</Contract>
   <ONDERHCTR>CONTRACT: 20150528171141</ONDERHCTR>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateVerkoopContractResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is het Contractnummer (ONDERHCTR) van het nieuw contract “CONTRACT: 20150702140149” gebleven zoals opgegeven bij het aanmaken van het contract.

Voorbeeld: uit de response waarde voor tag <Verkoopcontract></Verkoopcontract>, na aanmaken Verkoopcontract:

<NewDataSet>
<CTRKOP>
<ONDERHCTR>CONTRACT: 20150702140149</ONDERHCTR>
<DEB>10010</DEB>
<DATVAN>27-6-2015 </DATVAN>
<DATTM>2-7-2016 </DATTM>
<ORDSRT>standaard</ORDSRT>
<TERM>J</TERM>
</CTRKOP>
<CTR>
<ONDERHCTR>CONTRACT: 20150702140149</ONDERHCTR>
<NR>40</NR>
<ART>9001</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPM>Contract opmerking</OPM>
<DATVAN>12-07-2015</DATVAN>
<DATTM>02-07-2016</DATTM>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<MAG>1</MAG>
<BEDR>210</BEDR>
<BETALER>10010</BETALER>
<DEB>10010</DEB>
<KDR>99999998</KDR>
<KPL>99999998</KPL>
<PERCKORTGEWIJZ>N</PERCKORTGEWIJZ>
<PERCKORTKORTWIJZ>N</PERCKORTKORTWIJZ>
<PRS>210</PRS>
<PRSGEWIJZ>N</PRSGEWIJZ>
<PRSINCL>0</PRSINCL>
<PRSINCLGEWIJZ>N</PRSINCLGEWIJZ>
<TERM>M</TERM>
<ZKSL>contract: 2015070217</ZKSL>
</CTR>
<CTR>
<ONDERHCTR>contract: 20150702140149</ONDERHCTR>
<NR />
<ART>9001</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPM>Contract opmerking</OPM>
<DATVAN>12-7-2015 </DATVAN>
<DATTM>2-7-2016 </DATTM>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT />
<PERCKORTKORT />
<MAG>1</MAG>
</CTR>
</NewDataSet>