CreateVerkoopContractRegel

Met deze functie kunt u verkoopordercontractregels toevoegen aan een bestaand verkoopcontract.

CreateVerkoopContractRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByRef ContractRegels As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

Bij het aanmaken van een verkoopcontractregel dient het verkoopcontract aanwezig te zijn.

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopContractRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Contract><![CDATA[zie voorbeeld]]></Contract>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopContractRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Voorbeeld: Informatie over de request tag <Contract></Contract>. Bij het toevoegen van een verkoopcontractregel bij een bestaand verkoopcontract.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>CTRKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>ONDERHCTR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>uniek contractnummer</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<CTR>
<ONDERHCTR></ONDERHCTR>
<NR>0</NR>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<PRS>prijs</PRS>
</CTR>
</NewDataSet>

Zie de documentatie voor alle beschikbare velden voor het aanmaken van de verkoopcontract(regel).

Voorbeeld: van waarde in de request tag <Contract></Contract>. Bij het aanmaken van een extra verkoopcontractregel:

Het is mogelijk om in één aanroep meerdere contractregels toe te voegen.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>CTRKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>ONDERHCTR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>CONTRACT: 20150529095612</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<CTR>
<ONDERHCTR>0</ONDERHCTR>
<NR>0</NR>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
</CTR>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopContractRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkoopContractRegelResult>boolean</CreateVerkoopContractRegelResult>
   <Contract>zie voorbeeld</Contract>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopContractRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is de regel aan het verkoopcontract toegevoegd.

Voorbeeld: van waarde voor response tag <Contract></Contract>, aanmaken van een extra verkooporderregel:

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>CTRKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>ONDERHCTR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>CONTRACT: 20150529095612</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<CTR>
<ONDERHCTR>CONTRACT: 20150529095612</ONDERHCTR>
<NR>18</NR>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
<BEDR>123.45</BEDR>
<BETALER>10000</BETALER>
<DATTM>29-05-2016</DATTM>
<DATVAN>29-05-2015</DATVAN>
<DEB>10000</DEB>
<KDR>99999998</KDR>
<KPL>99999998</KPL>
<MAG>1</MAG>
<OMSCHR />
<OPM />
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTGEWIJZ>J</PERCKORTGEWIJZ>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<PERCKORTKORTWIJZ>N</PERCKORTKORTWIJZ>
<PRSGEWIJZ>J</PRSGEWIJZ>
<PRSINCL>0</PRSINCL>
<PRSINCLGEWIJZ>N</PRSINCLGEWIJZ>
<TERM>M</TERM>
<ZKSL>contract: 2015052908</ZKSL>
</CTR>
</NewDataSet>