DeleteVerkoopContract

Met deze functie kunt u een bestaande verkoopcontract verwijderen.

DeleteVerkoopContract(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteVerkoopContract xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie><![CDATA[zie voorbeeld]]></Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </DeleteVerkoopContract>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Informatie over de request tag <DeleteVerkoopContract></DeleteVerkoopContract>, verwijderen van een verkoopcontract:

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>CTRKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>ONDERHCTR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>uniek contract nummer</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

Voorbeeld van de waarde in de request tag <DeleteVerkoopContract></DeleteVerkoopContract>. Bij het verwijderen van een verkooporder.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>CTRKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>ONDERHCTR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>CONTRACT: 20150529131047</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteVerkoopContractResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <DeleteVerkoopContractResult>true</DeleteVerkoopContractResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </DeleteVerkoopContractResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is het verkoopcontract met uniek contract nummer: CONTRACT: 20150529131047is verwijderd.