DeleteVerkoopContractRegel

Met deze functie kunt u een bestaande verkoopcontract regel verwijderen.

DeleteVerkoopContractRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteVerkoopContractRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema><![CDATA[zie voorbeeld]]></Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </DeleteVerkoopContractRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Informatie over de request tag <DeleteVerkoopContractRegel ></DeleteVerkoopContractRegel >, verwijderen van een verkoopcontractregel:

Let op in de Where-clausule zijn meerdere velden opgenomen. Uniek contract nummer en regelnummer, deze velden dienen te worden gescheiden door een TAB character. (Char(9))

<?xml version=”1.0″ standalone=”yes”?>
<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>CTR</TABLE>
<WHEREFIELDS>ONDERHCTR NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>uniek contractnummer volgnummer</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<PRS>prijs</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

Voorbeeld van de waarde in de request tag <DeleteVerkoopContractRegel ></DeleteVerkoopContractRegel >. Bij het verwijderen van een verkoopcontract regel.

<?xml version=”1.0″ standalone=”yes”?>
<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>CTR</TABLE>
<WHEREFIELDS>ONDERHCTR NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>CONTRACT: 20150529100021 13</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteVerkoopContractRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <DeleteVerkoopContractRegelResult>true</DeleteVerkoopContractRegelResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </DeleteVerkoopContractRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is het verkoopcontract regel met uniek contract nummer:  CONTRACT: 20150529100021 en nummer 13 is verwijderd.