GetStamTabelRecords

Met deze functie kunt u de gegevens van een stamtabel ophalen.

Naast GetStamTabelRecords is er ook een functie UpdateStamTabelRecords voor het aanpassen van de stamrecords.

Nb. Als een tabel nog geen link heeft naar beschikbare velden, maar u heeft deze wel nodig neem dan contact op met MUIS Software.

Mogelijke WHEREOPERATORS zijn:
=
>
>=
<
<=
LIKE

Alle combinaties van WHEREFIELDS/WHEREOPERATORS/WHEREVALUES zorgen voor een AND-combinatie. Indien u een OR query wilt maken dan combineert u de zoekvelden in 1 WHEREFIELD.

Voorbeeld:
WHEREFIELDS=NAAM;PLAATS
WHEREOPERATORS=LIKE
WHEREVALUES=%A%

Hiermee krijg je de debiteuren/crediteuren/prospects waar de naam of plaats een A bevat.

Note 1: Als in de WHEREFIELDS/WHEREOPERATORS/WHEREVALUES-clausule meerdere velden zijn opgenomen.  dan moeten deze velden worden gescheiden door een TAB character. (Char(9))

Note 2: Houdt er bij het doorgeven van data binnen PHP rekening mee dat de characters zoals & en > of < niet zomaar kunnen worden doorgegeven. Maak hiervoor gebruik van de character data indicatie <![CDATA[Test < kleiner dan]]> .

Voor de een aantal stamtabellen kunt u naast de WHEREFIELDWHEREOPERATORS en WHEREVALUES een extra TAG opnemen:

 • MUTDATE_VA  Bij bijna alle stamtabellen als waarde geeft u dan de datum vanaf waar u de gegevens wilt ophalen.
 • PDF_BESTAND De aanwezigheid van deze TAG is voldoende om aan de tabel de dossierstukken te koppelen. Deze optie geeft naast de tabel met stamgegevens een tweede tabel terug waarin de dossierstukken staan. Houdt er rekening mee dat het ophalen van de dossierstukken een extra belasting is voor de servers. Bij het ophalen van 100 facturen met 10 dossierstukken al dan niet met meerdere pagina’s zijn het al snel 1000 dossierstukken (PDF bestanden).  Probeer het ophalen van de dossierstukken dan ook te beperken tot het moment van nodig hebben. De indeling van deze teruggekomen tabel kan per tabel afwijken. Dit i.v.m. de unieke koppeling naar de verschillende tabellen. Bij oa. de tabellen:
  • BOE (Boekingen)
  • GRBMUT (Grootboekmutaties)
  • CREOPP (Crediteur openstaande posten / Facturen obv journaalposten)
  • DEBOPP (Debiteur openstaande posten / Facturen obv journaalposten)
  • Door de PDF_BESTAND variabele te vullen met de waarde PDF_UBL_BESTAND worden niet alleen de PDF’s maar ook de andere dossierstukken die aan de boekingsregel zijn gekoppeld opgehaald. (oa. UBL/XML bestand)
  • Door de PDF_BESTAND variabele te vullen met PDF_COUNT worden niet de PDF’s opgehaald maar komt in het DIGDOS bestand een veld PDF_COUNT terug waarin het aantal gekoppelde dossierstukken staan. Hierdoor is de hoeveelheid data die over de lijn gaat natuurlijk een stuk kleiner (sneller)

Momenteel zijn de volgende tabellen beschikbaar:

GetStamtabelRecords(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Selectie As DataSet, ByRef Records As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <GetStamtabelRecords xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Selectie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema><![CDATA[zie voorbeeld]]></Selectie>
   <Records>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Records>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </GetStamtabelRecords>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Voorbeeld van waarde voor tag <Selectie></Selectie>, voor het ophalen van gegevens zijn:

Let op! Als in de WHEREFIELDS/WHEREOPERATORS/WHEREVALUES-clausule meerdere velden zijn opgenomen.  dan moeten deze velden worden gescheiden door een TAB character. (Char(9))

Om descending te sorteren wordt een :D toegevoegd aan het veld ORDERBY.

 

<NewDataSet>
<Table1>
<TABLE>tabelnaam</TABLE>
<SELECTFIELDS>velden</SELECTFIELDS>
<WHEREFIELDS>veld</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>operator</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>waarde</WHEREVALUES>
<MUTDATE_VA >datum</MUTDATE_VA > (Optioneel)
<ORDERBY>veld</ORDERBY>
<MAXRESULT>0</MAXRESULT>
<PAGESIZE>10000</PAGESIZE>
<SELECTPAGE>1</SELECTPAGE>
</Table1>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <GetStamtabelRecordsResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <GetStamtabelRecordsResult>true</GetStamtabelRecordsResult>
   <Records>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Records>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </GetStamtabelRecordsResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Voorbeeld van het ophalen van een debiteur:

<NewDataSet>
<Table1>
<TABLE>DEB</TABLE>
<SELECTFIELDS>NR ZKSL NAAM NAAM2 ADRES PLAATS</SELECTFIELDS>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>10000</WHEREVALUES>
<MUTDATE_VA >01-01-2016</MUTDATE_VA > (Optioneel)
<ORDERBY>NR</ORDERBY>
<MAXRESULT>0</MAXRESULT>
<PAGESIZE>10000</PAGESIZE>
<SELECTPAGE>1</SELECTPAGE>
</Table1>
</NewDataSet>

Voorbeeld van de opgehaalde gegevens <records></records>

<NewDataSet>
<METADATA>
<RECORDCOUNT>1</RECORDCOUNT>
<TOTALPAGES>1</TOTALPAGES>
</METADATA>
<DATA>
<NR>10000</NR>
<ZKSL>fiets paradijs</ZKSL>
<NAAM>Multi User Informatie Systemen B.V.</NAAM>
<NAAM2>J. de Vries</NAAM2>
<ADRES>De Trompet 2880</ADRES>
<PLAATS>HEEMSKERK</PLAATS>
</DATA>
</NewDataSet>

Voorbeeld van het ophalen van een boeking met dossierstukken:

<NewDataSet>
<Table1>
<TABLE>BOE</TABLE>
<SELECTFIELDS>DAGB JR PN RG REK TEGREK BEDRBOEK</SELECTFIELDS>
<WHEREFIELDS>JR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>2017</WHEREVALUES>
<PDF_BESTAND>J</PDF_BESTAND > (Optioneel)
<ORDERBY>JR</ORDERBY>
<MAXRESULT>0</MAXRESULT>
<PAGESIZE>10000</PAGESIZE>
<SELECTPAGE>1</SELECTPAGE>
</Table1>
</NewDataSet>

Voorbeeld van de opgehaalde (BOE) boeking met dossierstukken.

Nb. Bij boekingen is de unieke sleutel DAGB, JR, PN en RG (Dagboek, jaar, periode en regelnummer) en de staan dan ook opgenomen bij de dossierstukken.

<NewDataSet>
<METADATA>
<RECORDCOUNT>1</RECORDCOUNT>
<TOTALPAGES>1</TOTALPAGES>
</METADATA>
<DATA>
<DAGB>10</DAGB>
<JR>2017</JR>
<PN>1</PN>
<RG>5</RG>
<REK>10000</REK>
<TEGREK>8000</TEGREK>
<BEDRBOEK>950,00</BEDRBOEK>
</DATA>
<DIGDOS>
<DAGB>10</DAGB>
<JR>2017</JR>
<PN>1</PN>
<RG>5</RG>
<NR>1</NR>
<PDF_BESTAND>FileAsByteArray</PDF_BESTAND>
<DAGB>10</DAGB>
<JR>2017</JR>
<PN>1</PN>
<RG>5</RG>
<NR>2</NR>
<NAAM>bestand.pdf</NAAM>
<PDF_BESTAND>FileAsByteArray</PDF_BESTAND>
</DIGDOS>
</NewDataSet>

Voorbeeld van een opgehaalde DEBOPP (Debiteur openstaande posten / Facturen obv journaalposten) met dossierstukken.

<NewDataSet>
<Table1>
<TABLE>DEBOPP</TABLE>
<SELECTFIELDS>DEB;FACT</SELECTFIELDS>
<WHEREFIELDS>FACT</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>MUISTEST201700001</WHEREVALUES>
<ORDERBY>DEB</ORDERBY>
<PAGESIZE>10000</PAGESIZE>
<SELECTPAGE>1</SELECTPAGE>
<MAXRESULT>10</MAXRESULT>
<PDF_BESTAND>PDF_BESTAND</PDF_BESTAND>
</Table1>
</NewDataSet>

Voorbeeld van de opgehaalde DEBOPP (Debiteur openstaande posten / Facturen obv journaalposten) met dossierstukken.

<NewDataSet>
<METADATA>
<RECORDCOUNT>1</RECORDCOUNT>
<TOTALPAGES>1</TOTALPAGES>
</METADATA>
<DATA>
<DEB>10000</DEB>
<FACT>MUISTEST201700001</FACT>
</DATA>
<DIGDOS>
<DEB>10000</DEB>
<FACT>MUISTEST201700001</FACT>
<NAAM>Factuur1.pdf</NAAM>
<PDF_BESTAND>FileAsByteArray</PDF_BESTAND>
</DIGDOS>
<DIGDOS>
<DEB>10000</DEB>
<FACT>MUISTEST201700001</FACT>
<NAAM>document.docx</NAAM>
<PDF_BESTAND>FileAsByteArray</PDF_BESTAND>
</DIGDOS>
<DIGDOS>
<DEB>10000</DEB>
<FACT>MUISTEST201700001</FACT>
<NAAM>Factuur2.pdf</NAAM>
<PDF_BESTAND>FileAsByteArray</PDF_BESTAND>
</DIGDOS>
</NewDataSet>

Voorbeeld van de opgehaalde DEBOPP (Debiteur openstaande posten / Facturen obv journaalposten) met PDF_COUNT dossierstukken.

<NewDataSet>
<METADATA>
<RECORDCOUNT>1</RECORDCOUNT>
<TOTALPAGES>1</TOTALPAGES>
</METADATA>
<DATA>
<DEB>10000</DEB>
<FACT>MUISTEST201700001</FACT>
</DATA>
<DIGDOS>
<DEB>10000</DEB>
<FACT>MUISTEST201700001</FACT>
<NAAM>Factuur1.pdf</NAAM>
<PDF_BESTAND>FileAsByteArray</PDF_BESTAND>
</DIGDOS>
<DIGDOS>
<DEB>10000</DEB>
<FACT>MUISTEST201700001</FACT>
<PDF_COUNT>3</PDF_BESTAND>
</DIGDOS>
</NewDataSet>