Incasso-machtiging

Met deze functie kunt u records aanmaken in de incasso-machtiging tabel.

Voordat u een incasso-machtiging kunt aanmaken dient de debiteur aanwezig te zijn.

CreateStamtabelRecord(byval PartnerKey as string, byval Omgevingscode as string, byval SessionId as string, byval Stamtabel as dataset, byref Primarykey as string, byref Foutmelding as string) as Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateStamtabelRecord xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateStamtabelRecord>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Voorbeeld van waarde voor tag <Mutatie></Mutatie>, aanmaken van een prijsafspraak:

<NewDataSet>
<METADATA>
<TABLE>INCMANDAAT</TABLE>
</METADATA>
<DATA>
<DEB>nummer debiteur</DEB>
<DATONDERTEK>optioneel: datum ondertekening machtiging</DATONDERTEK>
<IBAN>IBAN referereert aan IBAN in BNKREK.</IBAN>
<ID>Optioneel: wordt toegewezen indien leeg, primary key</ID>
<ISVOORKEUR>Optioneel: J / N (is voorkeursmachting, van toepassing indien meerdere machtigingen.</ISVOORKEUR>
<MDTYPE>D (oorlopend) / E (enmalig)</MDTYPE>
<SRT>Optioneel: indien leeg, dan wordt voorkeur van IBAN (zie tabel BNKREK) voorgesteld.
S (tandaard Europees) / Z (Business to Business)</SRT>
<BLOK>Optioneel: J / N</BLOK>
</DATA>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateStamtabelRecordResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateStamtabelRecordResult>boolean</UpdateStamtabelRecordResult>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateStamtabelRecordResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>