CreateJournaalpost

Met deze functie kunt u journaalposten aanmaken.

CreateJournaalPost(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByRef Journaalpost As DataSet, ByRef Primarykey() As String, ByRef foutmelding As String) As Boolean

Bij het aanmaken van een journaalpost dienen de verschillende stamtabellen gevuld te zijn

 

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateJournaalpost xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Journaalpost>string</Journaalpost>
   <Primarykey>
    <string>string</string>
    <string>string</string>
   </Primarykey>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateJournaalpost>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Voorbeeld: Informatie over request  tag <Journaalpost></Journaalpost>. Bij het aanmaken van een journaalpost/boeking.

<NewDataSet>
<BOE>
<JR>jaar van de boeking</JR>
<PN>Periode van de boeking</PN>
<DAGB>Dagboeknummer </DAGB>
<REK>Debiteur/Crediteur/Grootboekrekening</REK>
<TEGREK>Tegenrekening</TEGREK>
<BTW>BTW-code</BTW>
<BEDRBOEK>Boekbedrag</BEDRBOEK>
<BEDRBTW>BtwBedrag </BEDRBTW>
<DAT>Datum</DAT>
<OPM>Opmerking</OPM>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<BOEKSTUK>Boekstuknummer</BOEKSTUK>
<FACT>Factuurnummer<FACT />
</BOE>

Journaalpost is een dataset met 1, of 2 datatables en 1 of meerdere datarows. Gebruik alleen meerdere datarows indien deze journaalposten bij elkaar horen middels een uitsplitsing. Indien er meerdere datarows worden aangeboden wordt ervan uitgegaan dat deze samen in een uitsplitsing horen. De dataset is ByRef: indien er een verkoop- of inkoopfactuur wordt geboekt en automatische opnummering staat ingeschakeld in het dagboek, dan zal FACT een waarde krijgen welke hiermee wordt teruggegeven.
Standaard wordt bij een uitsplitsing de datum en het boekstuk synchroon gehouden. Indien expliciet de datum en/of boekstuk per uitsplitsingsregel gehanteerd moet worden wordt er een extra veld opgenomen in de datarow: FORCE_DATBOEKSTUK met de waarde J
De eerste datatable heeft de naam “BOE”.

Bij het boeken van een creditnota kan het veld STORNO worden gevuld met de waarde J. Om een stornoboeking op correcte wijze door iMUIS te laten verwerken, moet u het teken van de bedragen tegenovergesteld boeken ten opzichte van de oorspronkelijke boeking.

 

Naast het maken van de journaalposten zijn er een aantal extra opties:

 1. Na het maken van een Inkoop- en of verkoopfactuur deze direct op betwist zetten.
 2. Na het maken van een journaalpost, direct transitorische boekingen maken. Dit houdt in dat de boeking via journaalposten meerdere periodes en/of jaren worden verdeeld.

Deze extra optie worden gemaakt door één of meerdere velden aan de journaalpost mee te geven.

 1. Factuur betwist zetten.
  1. Aan de journaalpost wordt het veld <BETWIST>Factuur is betwist Ja of Nee</BETWIST> meegegeven. Waarde kan “J” of “N” zijn. Indien leeg dan zal de factuur niet betwist worden gezet.
 2. Creditnota/Verrekenen. 
  1. Aan de journaalpost wordt het veld <STORNO>J</STORNO> meegegeven.
  2. Alle bedragen binnen de journaalpost krijgen een omgekeerd teken. Dus €100,00 wordt €-100,00 etc.. Let hierbij op dat ook de BTW bedragen in de regel moeten worden omgekeerd.
  3. Als het bekend is tegen welke factuur de creditnota moet worden afgeboekt dan is er een mogelijkheid om ook deze factuur mee te geven aan de journaalpost. Via de tag <CREDITNOTAFACT>Hoort bij factuur<CREDITNOTAFACT/>.  Na het boeken van de creditnota wordt er in het Memoriaal dagboek een tweetal journaalposten geboekt zodat de facturen tegen elkaar worden weggeboekt.
 3. Vreemde valuta.
  1. Vanaf iMUIS versie 4.4.8a of hoger  is het mogelijk om via CreateJournaalpost een journaalpost in te schieten met alleen een vreemd valuta bedrag. In de lagere versies moet ook een koers en default valuta bedrag worden meegegeven. Het controleren van het versienummer kan via GetiMUISVersion
 4. Transitorische boekingen.
  1. Waarom transitorische boekingen maken.
   1. Voordelen van het gebruik van transitorische posten
    1.  Vooruit en achteraf kosten en opbrengsten boeken.
    2.  Automatisch verdelen over meerdere perioden en meerdere boekjaren.
    3.  Ook over een deel van boekjaar, bijvoorbeeld huur per kwartaal verdelen over drie periodes.
    4.  Geen handmatige boekingen met zelf uitgerekende bedragen benodigd.
    5.  Minder kans op foutieve invoer.
   2. Voorbeelden van transitorische posten
    1.  De huur van een bedrijfspand een jaar vooruit betalen.
    2.  Assurantienota een jaar vooruit betalen
    3.  Rentebijschrijving over voorgaande boekjaar – in januari ontvangen – als transitorische post boeken in periode 14 van voorgaande jaar.
    4.  De rekening van de frankeermachine over het voorgaande boekjaar.
   3. Tips bij transitorische posten
    1.  Maak meerdere transitorische grootboekrekeningen aan, om in de rapportage de transitorische boekingen van verschillende transitorische posten van elkaar te kunnen onderscheiden.
    2.  Gebruik ook de standaard grootboekrapportage met een selectie op de transitorische rekeningen om overzichten van de transitorische posten te maken.
    3.  Voeg de transitorische tegenrekening toe als standaard voorkeurstegenrekening van een crediteur, als u weet dat de nota’s van deze crediteur geboekt moeten gaan worden over een aantal periodes.
   4. Deze kunnen alleen worden gemaakt als de rekening OF tegenrekening van de journaalpost een transitorische rekening is waarbij in de stamtabel grootboek (GRB) het veld TRANSIT (Transitorische rekening) op “J” staat.
   5. Aan de journaalpost worden onderstaande velden toegevoegd:
    1. <TRANSGRB>Grootboek rekening voor de transitorische boeking</TRANSGRB>
    2. <TRANSDAGB>Dagboek waarin de transitorische boekingen worden geplaatst. Dit dagboek MOET de van de soort: Transitorische boekingen zijn. In de stamtabel dagboek (DAGBOEK) het veld SRT (Soort) moet op “R” staan. </TRANSDAGB>
    3. <TRANSVAPN>Periode waarin de eerste transitorische boeking moet worden geplaatst.</TRANSVAPN>
    4. <TRANSVAJR> Jaar waarin de eerste transitorische boeking moet worden geplaatst.</TRANSVAJR>
    5. <TRANSTMPN>Periode waarin de laatste transitorische boeking moet worden geplaatst.</TRANSTMPN>
    6. <TRANSTMJR>Jaar waarin de laatste transitorische boeking moet worden geplaatst.</TRANSTMJR>
   6. Opmerkingen:
    1. Het bedrag van de Journaalpost wordt verdeelt over de verschillende periodes. Indien er een afrondingsverschil ontstaat dan zal dit op de laatste periode worden gecorrigeerd. Bijvoorbeeld (100,00 : 12 periodes =  11 x 8,33 en 1 x 8,37).
    2. Uiteraard mag de vanaf periode/jaar niet groter zijn dan de tot en met periode/jaar.
    3. Als het aanmaken van één of meerdere transitorische boekingen niet lukt zal de hele transactie en dus de gehele (groep) journaalpost niet worden geboekt.
 5. PDF bestand toevoegen
  1.  Door aan de jounaalpost naast de tabel BOE ook een tabel DIGDOS toe te voegen is het mogelijk om een PDF-bestand aan de boeking te koppelen. Het is op dit moment alleen mogelijk om PDF bestanden te koppelen.

Zie voor velden beschikbaar voor BOE (icm CreateJournaalpost)

Voorbeeld van de waarde in de request  tag <Journaalpost></Journaalpost>. Bij het aanmaken van een journaalpost voor een eenvoudige verkoopfactuur.

<NewDataSet>
<BOE>
<BEDRINCL>100</BEDRINCL>
<BOEKSTUK>BKST1000</BOEKSTUK>
<DAGB>10</DAGB>
<DAT>10-02-2015</DAT>
<JR>2015</JR>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PN>10</PN>
<OPM>Opmerking</OPM>
<BTW>12</BTW>
<BEDRBTW>-21</BEDRBTW>
<TEGREK>8000</TEGREK>
<REK>10000</REK>
<BETWIST>J</BETWIST>
</BOE>
</NewDataSet>

Voorbeeld van de waarde in de request  tag <Journaalpost></Journaalpost>. Bij het aanmaken van een journaalpost voor een uitgesplitste verkoopfactuur.

<NewDataSet>
<BOE>
<JR>2015</JR>
<PN>10</PN>
<DAGB>10</DAGB>
<REK>10000</REK>
<TEGREK>2000</TEGREK>
<BTW>2</BTW>
<BEDRBOEK>121</BEDRBOEK>
<BEDRBTW>-21</BEDRBTW>
<DAT>28-10-2015</DAT>
<OPM>Opmerking</OPM>
<OMSCHR>Voorbeeld omschrijving</OMSCHR>
<BOEKSTUK>BKST2015001</BOEKSTUK>
<FACT />
</BOE>
<BOE>
<JR>2015</JR>
<PN>10</PN>
<DAGB>10</DAGB>
<REK>8000</REK>
<TEGREK>2000</TEGREK>
<BTW>0</BTW>
<BEDRBOEK>-50</BEDRBOEK>
<BEDRBTW>0</BEDRBTW>
<DAT>28-10-2015</DAT>
<OPM>Opmerking</OPM>
<OMSCHR>Voorbeeld omschrijving</OMSCHR>
<BOEKSTUK>BKST2015001</BOEKSTUK>
<FACT />
</BOE>
<BOE>
<JR>2015</JR>
<PN>10</PN>
<DAGB>10</DAGB>
<REK>8001</REK>
<TEGREK>2000</TEGREK>
<BTW>0</BTW>
<BEDRBOEK>-50</BEDRBOEK>
<BEDRBTW>0</BEDRBTW>
<DAT>28-10-2015</DAT>
<OPM>Opmerking</OPM>
<OMSCHR>Voorbeeld omschrijving</OMSCHR>
<BOEKSTUK>BKST2015001</BOEKSTUK>
<FACT />
</BOE>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateJournaalpostResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateJournaalpostResult>boolean</CreateJournaalpostResult>
   <Journaalpost>string</Journaalpost>
   <Primarykey>
    <string>string</string>
    <string>string</string>
   </Primarykey>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateJournaalpostResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

 

Voorbeeld: uit de response waarde voor tag <Journaalpost></Journaalpost>, na het aanmaken van een journaalpost voor een eenvoudige verkoopfactuur.

Bij het aanmaken van de journaalpost is er automatisch een verkoopfactuurnummer 20120282 toegekend aan de journaalpost.

<?xml version=”1.0″ standalone=”yes”?>
<NewDataSet>
<BOE>
<BEDRINCL>100</BEDRINCL>
<BOEKSTUK>BKST1000</BOEKSTUK>
<DAGB>10</DAGB>
<DAT>10-02-2015</DAT>
<FACT>20120282</FACT>
<JR>2015</JR>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PN>10</PN>
<OPM>Opmerking</OPM>
<BTW>12</BTW>
<BEDRBTW>-21</BEDRBTW>
<TEGREK>8000</TEGREK>
<REK>10000</REK>
<BETWIST>J</BETWIST>
<BOE_WARNING />
</BOE>
</NewDataSet>

Voorbeeld: uit de response waarde voor tag <Journaalpost></Journaalpost>, het aanmaken van een journaalpost voor een uitgesplitste verkoopfactuur.

<NewDataSet>
<BOE>
<JR>2015</JR>
<PN>10</PN>
<DAGB>10</DAGB>
<REK>10000</REK>
<TEGREK>2000</TEGREK>
<BTW>2</BTW>
<BEDRBOEK>121</BEDRBOEK>
<BEDRBTW>-21</BEDRBTW>
<DAT>28-10-2015</DAT>
<OPM>Opmerking</OPM>
<OMSCHR>Voorbeeld omschrijving</OMSCHR>
<BOEKSTUK>BKST2015001</BOEKSTUK>
<FACT>20120283</FACT>
<BOE_WARNING />
</BOE>
<BOE>
<JR>2015</JR>
<PN>10</PN>
<DAGB>10</DAGB>
<REK>8000</REK>
<TEGREK>2000</TEGREK>
<BTW>0</BTW>
<BEDRBOEK>-50</BEDRBOEK>
<BEDRBTW>0</BEDRBTW>
<DAT>28-10-2015</DAT>
<OPM>Opmerking</OPM>
<OMSCHR>Voorbeeld omschrijving</OMSCHR>
<BOEKSTUK>BKST2015001</BOEKSTUK>
<FACT>0</FACT>
<BOE_WARNING />
</BOE>
<BOE>
<JR>2015</JR>
<PN>10</PN>
<DAGB>10</DAGB>
<REK>8001</REK>
<TEGREK>2000</TEGREK>
<BTW>0</BTW>
<BEDRBOEK>-50</BEDRBOEK>
<BEDRBTW>0</BEDRBTW>
<DAT>28-10-2015</DAT>
<OPM>Opmerking</OPM>
<OMSCHR>Voorbeeld omschrijving</OMSCHR>
<BOEKSTUK>BKST2015001</BOEKSTUK>
<FACT>0</FACT>
<BOE_WARNING />
</BOE>
</NewDataSet>

 

Voorbeeld van de waarde in de request  tag <Journaalpost></Journaalpost>. Bij het aanmaken van een journaalpost voor een eenvoudige verkoopfactuur waaraan een PDF bestand is gekoppeld.

<NewDataSet>
<BOE>
<JR>2018</JR>
<PN>2</PN>
<TEGREK>8001</TEGREK>
<DAT>12-2-2018</DAT>
<OPM>Voorbeeld omschrijving</OPM>
<OMSCHR>Voorbeeld omschrijving</OMSCHR>
<BOEKSTUK>Bkst-2018226121722</BOEKSTUK>
<DAGB>10</DAGB>
<CREDITNOTAFACT />
<REK>10000</REK>
<FACT>2018022601</FACT>
<BEDRBOEK>1000</BEDRBOEK>
<BTW>12</BTW>
<BEDRBTW>-21</BEDRBTW>
<STORNO>N</STORNO>
<AANT>111</AANT>
<AANT2>222</AANT2>
<AANT3>333</AANT3>
</BOE>
<DIGDOS>
<FILE>PDF-FileAsByteArray</FILE>
</DIGDOS>
</NewDataSet>