Velden beschikbaar voor ART (Artikelen)

Beschikbare velden tabel Artikelen

Velden m.b.t. tot de serienummer zijn beschikbaar vanaf iMUIS versie 4.4.1b of hoger.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [ART]
'''<summary>Aantal per binnendoos, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANTBINNEN] As String = "AANTBINNEN"
'''<summary>Aantal colli, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [AANTCOLLI] As String = "AANTCOLLI"
'''<summary>Aantal per overdoos, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANTDOOS] As String = "AANTDOOS"
'''<summary>Actieve afbeelding, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [ACTAFB] As String = "ACTAFB"
'''<summary>Afbeeldingartikel, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [AFBEELDINGART] As String = "AFBEELDINGART"
'''<summary>Afbeeldingzoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [AFBEELDINGZKSL] As String = "AFBEELDINGZKSL"
'''<summary>Afdrukken op factuur, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRFACT] As String = "AFDRFACT"
'''<summary>Afdrukken op offerte, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDROFFERTE] As String = "AFDROFFERTE"
'''<summary>Afdrukken op orderbevestiging, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRORDBEV] As String = "AFDRORDBEV"
'''<summary>Afdrukken op picklijst/pickbon, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRPICK] As String = "AFDRPICK"
'''<summary>Afdrukken op verzendbon, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRVERZ] As String = "AFDRVERZ"
'''<summary>Decimalen voor aantallen, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFRAANT] As String = "AFRAANT"
'''<summary>Prijzen afronden, datatype: CHAR, lengte: 4</summary>
Public Const [AFRPRS] As String = "AFRPRS"
'''<summary>Inclusiefprijzen afronden, datatype: CHAR, lengte: 4</summary>
Public Const [AFRPRSINCL] As String = "AFRPRSINCL"
'''<summary>Artikelgroep, datatype: NUMERIC, lengte: 3</summary>
Public Const [ARTGRP] As String = "ARTGRP"
'''<summary>Artikelmelding, datatype: CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [ARTMLD] As String = "ARTMLD"
'''<summary>Bij samenstelling als, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ARTSAMCODE] As String = "ARTSAMCODE"
'''<summary>Bestel~nummer, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [BESTEL] As String = "BESTEL"
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Blokkeren voor module urenverantwoording, BOOLEAN, verplicht</summary>
Public Const [BLOKDECL] As String = "BLOKDECL"
'''<summary>Blokkeren voor module verkoop, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKVRK] As String = "BLOKVRK"
'''<summary>Blokkeren voor webshop, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKWEBSHOP] As String = "BLOKWEBSHOP"
'''<summary>Verpakking breedte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [BREEDTEBRUTO] As String = "BREEDTEBRUTO"
'''<summary>Overdoos breedte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [BREEDTEDOOS] As String = "BREEDTEDOOS"
'''<summary>Artikel breedte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [BREEDTENETTO] As String = "BREEDTENETTO"
'''<summary>BTW soort, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BTW] As String = "BTW"
'''<summary>Catalogusnummer, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [CAT] As String = "CAT"
'''<summary>Categorie, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [CATEGORIE] As String = "CATEGORIE"
'''<summary>Datum aangemaakt, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATAANGEM] As String = "DATAANGEM"
'''<summary>Artikel dikte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [DIKTE] As String = "DIKTE"
'''<summary>Artikel doorsnee (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [DOORSNEE] As String = "DOORSNEE"
'''<summary>EAN nummer, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [EAN] As String = "EAN"
'''<summary>Inkoop~eenheid, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [EENHINK] As String = "EENHINK"
'''<summary>Inkoopprijs~eenheid, datatype: NUMERIC, lengte: 4</summary>
Public Const [EENHINKPRS] As String = "EENHINKPRS"
'''<summary>Verkoopprijs~eenheid, datatype: NUMERIC, lengte: 4</summary>
Public Const [EENHPRS] As String = "EENHPRS"
'''<summary>Verkoop~eenheid, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [EENHVERK] As String = "EENHVERK"
'''<summary>Emballage-artikel, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [EMBALLAGEART] As String = "EMBALLAGEART"
'''<summary>End of life, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [EOL] As String = "EOL"
'''<summary>Verpakking gewicht (bruto, kg), NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [GEWICHTBRUTO] As String = "GEWICHTBRUTO"
'''<summary>Overdoos gewicht (kg), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [GEWICHTDOOS] As String = "GEWICHTDOOS"
'''<summary>Artikel gewicht (netto, kg), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [GEWICHTNETTO] As String = "GEWICHTNETTO"
'''<summary>Aanvullende informatie, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [GIDSARTIKEL] As String = "GIDSARTIKEL"
'''<summary>Seizoensartikel t.b.v. grijplocatie, CHAR, lengte: 1</summary>
'''<summary>Verpakking hoogte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [HOOGTEBRUTO] As String = "HOOGTEBRUTO"
'''<summary>Overdoos hoogte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [HOOGTEDOOS] As String = "HOOGTEDOOS"
'''<summary>Artikel hoogte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [HOOGTENETTO] As String = "HOOGTENETTO"
'''<summary>Verkoopinhoud, datatype: NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [INHVERK] As String = "INHVERK"
'''<summary>Inkoopprijs, datatype: MONEY</summary>
Public Const [INKPR] As String = "INKPR"
'''<summary>Gebruiken als emballage artikel, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [ISEMBALLAGE] As String = "ISEMBALLAGE"
'''<summary>Is tekstregel, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [ISTEKSTRG] As String = "ISTEKSTRG"
'''<summary>VoorkeursKOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Kostprijs, datatype: MONEY</summary>
Public Const [KOSTPR] As String = "KOSTPR"
Alleen wijzigbaar bij niet voorraad houdende artikelen of voorraad = 0.
'''<summary>Nieuwe kostprijs, datatype: MONEY</summary>
Public Const [KOSTPRHERW] As String = "KOSTPRHERW"
Bij voorraadhoudende artikelen, icm KOSTPRHERWJN op J, en via iMUIS herwaarderen uitvoeren.
'''<summary>Herwaarderen, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [KOSTPRHERWJN] As String = "KOSTPRHERWJN"
'''<summary>VoorkeursKOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Verpakking Lengte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [LENGTEBRUTO] As String = "LENGTEBRUTO"
'''<summary>Overdoos lengte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [LENGTEDOOS] As String = "LENGTEDOOS"
'''<summary>Artikel lengte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [LENGTENETTO] As String = "LENGTENETTO"
'''<summary>Levertijd in, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [LEVSRT] As String = "LEVSRT"
'''<summary>Levertijd, datatype: NUMERIC, lengte: 3</summary>
Public Const [LEVTIJD] As String = "LEVTIJD"
'''<summary>Voorkeursmagazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
'''<summary>Voorstel verkoopaantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [MINVERKOOP] As String = "MINVERKOOP"
'''<summary>Nummer, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Externe opmerking, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPMEXT] As String = "OPMEXT"
'''<summary>Interne opmerking, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPMINT] As String = "OPMINT"
'''<summary>Gebruik houdbaarheidsdatum, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SERIEGEBRHBDAT] As String = "SERIEGEBRHBDAT"
'''<summary>Inkoop garantietijd in, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SERIEINKSRT] As String = "SERIEINKSRT"
'''<summary>Inkoop garantietijd, datatype: NUMERIC, lengte: 3</summary>
Public Const [SERIEINKTIJD] As String = "SERIEINKTIJD"
'''<summary>Serienummerregistratie inkoop, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SERIEREGINK] As String = "SERIEREGINK"
'''<summary>Serienummerregistratie verkoop, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SERIEREGVRK] As String = "SERIEREGVRK"
'''<summary>Unieke serienummers, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SERIEUNIEK] As String = "SERIEUNIEK"
'''<summary>Verkoop garantietijd in, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SERIEVERKSRT] As String = "SERIEVERKSRT"
'''<summary>Verkoop garantietijd, datatype: NUMERIC, lengte: 3</summary>
Public Const [SERIEVERKTIJD] As String = "SERIEVERKTIJD"
'''<summary>Prijs niet wijzigen en geen korting., BOOLEAN</summary>
Public Const [VASTEPRS] As String = "VASTEPRS"
'''<summary>Verkoopprijs/tarief, datatype: MONEY</summary>
Public Const [VERKPR] As String = "VERKPR"
'''<summary>Verkoopprijs incl. BTW, datatype: MONEY</summary>
Public Const [VERKPRINCL] As String = "VERKPRINCL"
'''<summary>Verpakkingseenheid, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [VERPAKEENH] As String = "VERPAKEENH"
'''<summary>Verpakt per, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [VERPAKTPER] As String = "VERPAKTPER"
'''<summary>Verpakking volume (m³), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [VOLUMEBRUTO] As String = "VOLUMEBRUTO"
'''<summary>Overdoos volume (m³), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [VOLUMEDOOS] As String = "VOLUMEDOOS"
'''<summary>Artikel volume (m³), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [VOLUMENETTO] As String = "VOLUMENETTO"
'''<summary>Voorraadregistratie, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [VRDREG] As String = "VRDREG"
'''<summary>ARTVRIJVELD1, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [VRIJVELD1] As String = "VRIJVELD1"
'''<summary>ARTVRIJVELD10, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD10] As String = "VRIJVELD10"
'''<summary>ARTVRIJVELD2, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [VRIJVELD2] As String = "VRIJVELD2"
'''<summary>ARTVRIJVELD3, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD3] As String = "VRIJVELD3"
'''<summary>ARTVRIJVELD4, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD4] As String = "VRIJVELD4"
'''<summary>ARTVRIJVELD5, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD5] As String = "VRIJVELD5"
'''<summary>ARTVRIJVELD6, datatype: CHAR, lengte: 100</summary>
Public Const [VRIJVELD6] As String = "VRIJVELD6"
'''<summary>ARTVRIJVELD7, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [VRIJVELD7] As String = "VRIJVELD7"
'''<summary>ARTVRIJVELD8, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD8] As String = "VRIJVELD8"
'''<summary>ARTVRIJVELD9, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD9] As String = "VRIJVELD9"
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class