Velden beschikbaar voor ARTGRP (Artikelgroepen)

Beschikbare velden tabel Artikelgroepen

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [ARTGRP]
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 3, primary key, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class