Velden beschikbaar voor GRBMUT (Grootboekmutaties)

Beschikbare velden tabel Grootboekmutaties:

Bij het ophalen van velden kunnen ook direct velden vanuit BOE (boekingen) worden opgehaald. Deze velden krijgen dan de naam BOE_xxxxx waarbij xxxxx de veldnaam uit Boekingen bestand (BOE) is.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [GRBMUT]
'''<summary>Aantal, type: NUMERIC, lengte: 11, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Aantal2, type: NUMERIC, lengte: 11, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANT2] As String = "AANT2"
'''<summary>Aantal3, type: NUMERIC, lengte: 11, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANT3] As String = "AANT3"
'''<summary>Volledig afgeletterd, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFGELETTERD] As String = "AFGELETTERD"
'''<summary>Aflettercode, type: CHAR, lengte: 10, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFLCD] As String = "AFLCD"
'''<summary>Bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Bedrag in valuta, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVAL] As String = "BEDRVAL"
'''<summary>Boekstuk, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BOEKSTUK] As String = "BOEKSTUK"
'''<summary>Crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [CRE] As String = "CRE"
'''<summary>Dagboek, NUMERIC, lengte: 4, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DAGB] As String = "DAGB"
'''<summary>Datum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DAT] As String = "DAT"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Debet/Credit, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DEBCRE] As String = "DEBCRE"
'''<summary>Dossier, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DOSSIER] As String = "DOSSIER"
'''<summary>Factuur, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [FACT] As String = "FACT"
'''<summary>Grootboekrekening, NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GRB] As String = "GRB"
'''<summary>Jaar, NUMERIC, lengte: 4, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [JR] As String = "JR"
'''<summary>Jaaraansluiting, type: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [JRAANSL] As String = "JRAANSL"
'''<summary>KOSTENDRAGER, type: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>KOSTENPLAATS, type: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Periode, NUMERIC, lengte: 2, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PN] As String = "PN"
'''<summary>Regel, NUMERIC, lengte: 8, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [RG] As String = "RG"
'''<summary>Soort, CHAR, lengte: 1, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SRT] As String = "SRT"
'''<summary>Tegenrekening, NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [TEGREK] As String = "TEGREK"
'''<summary>Groep trans uitspl, NUMERIC, lengte: 15, niet toegankelijk</summary>
Public Const [TRANSROW] As String = "TRANSROW"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
End Class