Velden beschikbaar voor ORDRG (Verkooporderregels)

Beschikbare velden tabel Verkooporderregels

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Veld KOSTPR kan vanaf versie 4.4.7d of hoger worden meegegeven. Dit veld wordt standaard gevuld met de kostprijswaarde (aantal x kostprijs) uit het artikel. Bij het aanmaken van een verkooporder/verkooporderregel is het mogelijk deze waarde mee te geven.

Public Class [ORDRG]
'''<summary>Aantal, NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>In backorder, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANTBACKORD] As String = "AANTBACKORD"
'''<summary>Gefactureerd, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANTGEFACT] As String = "AANTGEFACT"
'''<summary>Geleverd, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANTGELEV] As String = "AANTGELEV"
'''<summary>Op pickbon, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANTPICKBON] As String = "AANTPICKBON"
'''<summary>Te factureren, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANTTEFACT] As String = "AANTTEFACT"
'''<summary>Te leveren, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANTTELEV] As String = "AANTTELEV"
'''<summary>Afdrukken op factuur, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRFACT] As String = "AFDRFACT"
'''<summary>Afdrukken op orderbevestiging, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRORDBEV] As String = "AFDRORDBEV"
'''<summary>Afdrukken op picklijst/pickbon, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRPICK] As String = "AFDRPICK"
'''<summary>Afdrukken op verzendbon, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRVERZ] As String = "AFDRVERZ"
'''<summary>Artikel, CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Artikelgroep, NUMERIC, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ARTGRP] As String = "ARTGRP"
'''<summary>Bedrag, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Bedrag incl., MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCL] As String = "BEDRINCL"
'''<summary>Bet.plichtige, NUM, lengte: 8, niet toegankelijk, verplicht</summary>
 Public Const [BETALER] As String = "BETALER"
'''<summary>Blokkeren, BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>BTW soort, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWSRT] As String = "BTWSRT"
'''<summary>Colli, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [COLLI] As String = "COLLI"
'''<summary>Orderdatum, DATE</summary>
Public Const [DAT] As String = "DAT"
'''<summary>Datum gefactureerd, DATETIME, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATFACT] As String = "DATFACT"
'''<summary>Lever~datum, DATE</summary>
Public Const [DATLEV] As String = "DATLEV"
'''<summary>Leverdatum gewijzigd, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [DATLEVGEWIJZ] As String = "DATLEVGEWIJZ"
'''<summary>Datum orderbev. afgedrukt, DATETIME, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATORDBEV] As String = "DATORDBEV"
'''<summary>Debiteur, NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Verkoopeenheid, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [EENH] As String = "EENH"
'''<summary>Prijseenheid, NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EENHPRS] As String = "EENHPRS"
'''<summary>Emballageregel, NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EMBALLAGERG] As String = "EMBALLAGERG"
'''<summary>Extern order~nummer, NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [EXTORDNR] As String = "EXTORDNR"
'''<summary>Op factuur, NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [FACT] As String = "FACT"
'''<summary>Wacht orderbev. akkoord, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GEBRORDBEV] As String = "GEBRORDBEV"
'''<summary>Inhoud, NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [INHOUD] As String = "INHOUD"
'''<summary>Is tekstregel, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ISTEKSTRG] As String = "ISTEKSTRG"
'''<summary>KOSTENDRAGER, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Kostprijswaarde bij invoer, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KOSTPR] As String = "KOSTPR"
'''<summary>KOSTENPLAATS, NUMERIC, lengte: 8</summary>
ublic Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Leveringscorrectie, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [LEVERCORR] As String = "LEVERCORR"
'''<summary>Magazijn, NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
'''<summary>Omschrijving, CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Externe opmerking, MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPMEXT] As String = "OPMEXT"
'''<summary>OPMINTVELD, MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPMINT] As String = "OPMINT"
'''<summary>Order, NUMERIC, lengte: 9, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ORDNR] As String = "ORDNR"
 '''<summary>Korting%, NUMERIC, lengte: 6</summary>
 Public Const [PERCKORT] As String = "PERCKORT"
 '''<summary>Kortingsperc. gewijzigd, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
 Public Const [PERCKORTGEWIJZ] As String = "PERCKORTGEWIJZ"
 '''<summary>Korting over korting%, NUMERIC, lengte: 6</summary>
 Public Const [PERCKORTKORT] As String = "PERCKORTKORT"
 '''<summary>Kort over kort% gewijz., CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
 Public Const [PERCKORTKORTWIJZ] As String = "PERCKORTKORTWIJZ"
 '''<summary>Prijs, MONEY</summary>
 Public Const [PRS] As String = "PRS"
 '''<summary>Prijs gewijzigd, CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [PRSGEWIJZ] As String = "PRSGEWIJZ"
 '''<summary>Prijs incl., MONEY</summary>
 Public Const [PRSINCL] As String = "PRSINCL"
 '''<summary>Rayon, NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [RAYON] As String = "RAYON"
 '''<summary>Regel, NUMERIC, lengte: 6, primary key, verplicht</summary>
 Public Const [RG] As String = "RG"
 '''<summary>Samenstellingregel, NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
 Public Const [SAMENRG] As String = "SAMENRG"
 '''<summary>Status, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
 Public Const [STATUS] As String = "STATUS"
 '''<summary>Valuta, CHAR, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
 Public Const [VAL] As String = "VAL"
 '''<summary>Verkoper, CHAR, lengte: 20</summary>
 Public Const [VERKOPER] As String = "VERKOPER"
 '''<summary>Volume (m³), NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [VOLUME] As String = "VOLUME"
End Class