Velden beschikbaar voor BASFIN (Basisgegevens financieel)

Beschikbare velden tabel: Basisgegevens financieel

Deze velden zijn alleen beschikbaar via GetAdminfo

Naast hier onder genoemde  velden zijn er een aantal velden beschikbaar die worden gevuld op basis van de informatie van de administratie.  Deze speciale velden zijn:

  • RGSCOMPLEET:
    •  Dit veld bevat de waarde J of N. Afhankelijk of alle grootboekrekeningen gekoppeld zijn aan een RGS-code. 
  • MNDEERSTEPN
    • Dit veld bevat JAN, FEB, MRT etc…

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [BASFIN]
'''<summary>Aantal periodes per jaar, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
Public Const [AANTPER] As String = "AANTPER"
'''<summary>Bovengrens crediteuren, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [BOVENCRE] As String = "BOVENCRE"
'''<summary>Bovengrens debiteuren, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [BOVENDEB] As String = "BOVENDEB"
'''<summary>Bovengrens grootboek, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [BOVENGRB] As String = "BOVENGRB"
'''<summary>Bovengrens prospects, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [BOVENPROSP] As String = "BOVENPROSP"
'''<summary>Eerste dag van eerste periode, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
Public Const [DAGEERSTEPN] As String = "DAGEERSTEPN"
'''<summary>Valuta dagkoersen gebruiken, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [DAGKOERSEN] As String = "DAGKOERSEN"
'''<summary>Definitief afgesloten t/m jaar, type: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [JRAFGESL] As String = "JRAFGESL"
'''<summary>Afgesloten voor gebruikers t/m jaar, type: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [JRAFGESLGEBR] As String = "JRAFGESLGEBR"
'''<summary>Eerste gebruikte boekjaar, datatype: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [JREERSTEBK] As String = "JREERSTEBK"
'''<summary>Maand van eerste periode, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [MNDEERSTEPN] As String = "MNDEERSTEPN"
'''<summary>Ondergrens crediteuren, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [ONDERCRE] As String = "ONDERCRE"
'''<summary>Ondergrens debiteuren, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [ONDERDEB] As String = "ONDERDEB"
'''<summary>Ondergrens financiële rekeningen, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [ONDERGRB] As String = "ONDERGRB"
'''<summary>Ondergrens prospects, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [ONDERPROSP] As String = "ONDERPROSP"
'''<summary>Interne opmerking omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OPMINTOMS] As String = "OPMINTOMS"
'''<summary>Definitief afgesloten t/m periode, type: NUMERIC, lengte: 2, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PNAFGESL] As String = "PNAFGESL"
'''<summary>Afgesloten voor gebruikers t/m periode, type: NUMERIC, lengte: 2, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PNAFGESLGEBR] As String = "PNAFGESLGEBR"
'''<summary>Splitsingsrekening facturen, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [SPLITSREK] As String = "SPLITSREK"
'''<summary>Voorkeurskostendrager, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [VOORKKDR] As String = "VOORKKDR"
'''<summary>Voorkeurskostenplaats, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [VOORKKPL] As String = "VOORKKPL"
End Class