Velden beschikbaar voor BASALG (Basisgegevens algemeen)

Beschikbare velden tabel: Basisgegevens algemeen

Deze velden zijn alleen beschikbaar via GetAdminfo

URLROOT:

  • ¬†Dit veld bevat de verwijzing naar iMUIS Online, zoals opgegeven bij de systeeminstellingen, externe verbindingen en bevat de basis van de URL naar iMUIS. (Vanaf iMUIS versie 4.4.2)

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [BASALG]
'''<summary>Aanhef, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [AANHEF] As String = "AANHEF"
'''<summary>Adres, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [ADRES] As String = "ADRES"
'''<summary>Bankrekening BIC, datatype: CHAR, lengte: 11</summary>
Public Const [BNKBNKREK] As String = "BNKBNKREK"
'''<summary>Bankrekening 2 BIC, datatype: CHAR, lengte: 11</summary>
Public Const [BNKGIRO] As String = "BNKGIRO"
'''<summary>G-rekening BIC, datatype: CHAR, lengte: 11</summary>
Public Const [BNKGREK] As String = "BNKGREK"
'''<summary>Bankrekening IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [BNKIBAN] As String = "BNKIBAN"
'''<summary>Bankrekening, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [BNKREK] As String = "BNKREK"
'''<summary>BTW-nummer, datatype: CHAR, lengte: 14</summary>
Public Const [BTWNR] As String = "BTWNR"
'''<summary>BTW-nummer verificatiedatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATBTWNR] As String = "DATBTWNR"
'''<summary>Kvk datum uittreksel, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATKVKUIT] As String = "DATKVKUIT"
'''<summary>E-mailadres, datatype: CHAR, lengte: 64</summary>
Public Const [EMAIL] As String = "EMAIL"
'''<summary>Fax, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [FAX] As String = "FAX"
'''<summary>Bankrekening 2, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [GIRO] As String = "GIRO"
'''<summary>Bankrekening 2 IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [GIROIBAN] As String = "GIROIBAN"
'''<summary>G-rekening, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [GREK] As String = "GREK"
'''<summary>G-rekening IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [GREKIBAN] As String = "GREKIBAN"
'''<summary>Huis~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 5</summary>
Public Const [HNR] As String = "HNR"
'''<summary>Huisnummertoevoeging, datatype: CHAR, lengte: 6</summary>
Public Const [HNRTV] As String = "HNRTV"
'''<summary>Homepage, datatype: CHAR, lengte: 64</summary>
Public Const [HOMEPAGE] As String = "HOMEPAGE"
'''<summary>Kvk E-mailadres, datatype: CHAR, lengte: 64</summary>
Public Const [KVKEMAIL] As String = "KVKEMAIL"
'''<summary>Kvk naam, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [KVKNAAM] As String = "KVKNAAM"
'''<summary>Kvk nummer, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [KVKNR] As String = "KVKNR"
'''<summary>Kvk plaats, datatype: CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [KVKPLAATS] As String = "KVKPLAATS"
'''<summary>Kvk postcode, datatype: CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [KVKPOSTCD] As String = "KVKPOSTCD"
'''<summary>Kvk regio, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [KVKREGIO] As String = "KVKREGIO"
'''<summary>Land, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [LAND] As String = "LAND"
'''<summary>Telefoon mobiel, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [MOBIEL] As String = "MOBIEL"
'''<summary>Naam, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [NAAM] As String = "NAAM"
'''<summary>Ter attentie van, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [NAAM2] As String = "NAAM2"
'''<summary>Nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Woonplaats, datatype: CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [PLAATS] As String = "PLAATS"
'''<summary>Postcode, datatype: CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [POSTCD] As String = "POSTCD"
'''<summary>Rechtsvorm, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [RVORM] As String = "RVORM"
'''<summary>SBI-code, datatype: CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [SBICODE] As String = "SBICODE"
'''<summary>Straat, datatype: CHAR, lengte: 37</summary>
Public Const [STRAAT] As String = "STRAAT"
'''<summary>Taal, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [TAAL] As String = "TAAL"
'''<summary>Telefoon, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [TEL] As String = "TEL"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
End Class