Basisinrichting (URLs)

.NET:
https://cloudswitch.imuisonline.com/ws1.asmx
WSDL: https://cloudswitch.imuisonline.com/ws1.asmx?wsdl

PHP/SOAP WS1_XML:
https://cloudswitch.imuisonline.com/ws1_xml.asmx
WSDL: https://cloudswitch.imuisonline.com/ws1_xml.asmx?wsdl

HTTP RPC/API:
https://cloudswitch.imuisonline.com/ws1.aspx

PartnerKey: De partij die een koppeling maakt met MUIS Software wordt geregistreerd als partner en krijgt een zgn. PartnerKey.
De aanroep is alleen toegestaan vanaf vooraf gecommuniceerde ip‐adressen. Bij de PartnerKey wordt bijgehouden vanaf welke ip‐adressen
webservice‐calls vandaan kunnen komen.
Omgevingscode: Elke financiële administratie moet vanuit iMUIS Online een koppeling vooraf registreren met een externe partij. Deze voor‐registratie
wordt vastgelegd in een Omgevingscode. Deze omgevingscode wordt aan de partner gecommuniceerd en is onderdeel van de authenticatie‐procedure.