Velden beschikbaar voor VAL (Valuta)

Beschikbare velden tabel Valuta:

In de valuta tabel is een koers opgenomen, binnen iMUIS bestaat echter ook de  optie “Valuta dagkoersen gebruiken”. Als deze is aangevinkt wordt er voor de koersen gebruik gemaakt van de tabel  KOERSEN.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [VAL]
'''<summary>Koersaantal, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [AANTKOERS] As String = "AANTKOERS"
Let op! bij het gebruik van dagkoersen zie tabel koers.
'''<summary>Afronden, datatype: NUMERIC, lengte: 1</summary>
Public Const [AFR] As String = "AFR"
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Blokkeren voor profielberichten, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKPROFIEL] As String = "BLOKPROFIEL"
'''<summary>Herwaardering kostenrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [HERWKST] As String = "HERWKST"
'''<summary>Herwaardering opbrengstrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [HERWOPBR] As String = "HERWOPBR"
'''<summary>ISO valutacode, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [ISO] As String = "ISO"
'''<summary>Vervalt vanaf jaar, datatype: NUMERIC, lengte: 4</summary>
Public Const [JRVERV] As String = "JRVERV"
'''<summary>Koers, datatype: NUMERIC, lengte: 13, verplicht</summary>
Public Const [KOERS] As String = "KOERS"
Let op! Bij het gebruik van dagkoersen zie tabel koers.
'''<summary>Koerswaarde in standaard valuta, datatype: NUMERIC, lengte: 13, verplicht</summary>
Public Const [KOERSDEFVAL] As String = "KOERSDEFVAL"
'''<summary>Koersverschil kostenrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KRSVERSKST] As String = "KRSVERSKST"
'''<summary>Koersverschil opbrengstrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KRSVERSOPBR] As String = "KRSVERSOPBR"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Valutateken, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [TEKEN] As String = "TEKEN"
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 3, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class