Velden beschikbaar voor ARTMLD (Artikelmeldingen)

Beschikbare velden tabel Artikelmeldingen.  (Vanaf iMUIS versie 4.3.8)

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [ARTMLD]
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 8, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class