VerlengVerkoopPeriodeContract

Met deze functie kunt u een bestaand contract door boeken tot verkooporder en van de daaruit gemaakte verkooporderregels de aantallen aanpassen.

VerlengVerkoopPeriodeContract(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

Bij het verlengen van de periodeverkoopcontracten moeten de verkoopcontracten in iMUIS / iMUIS Online aanwezig zijn. Van het bestaande contract  wordt een verkooporder aangemaakt, waarna deze verkooporderregels worden aangepast naar de in deze functie opgegeven aantallen.

NB. Artikelen die worden meegegeven maar niet standaard in het contract staan zullen worden toegevoegd als extra regel aan de verkooporder.

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <VerlengVerkoopPeriodeContract xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </VerlengVerkoopPeriodeContract>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Informatie over de request tag <VerlengVerkoopPeriodeContract></VerlengVerkoopPeriodeContract>. Voor het verlengen van een VerkoopPeriodeContract

Let op de <DATACTRKOP> tag  kan binnen de dataset slechts een keer voorkomen de meerdere keren voorkomen. De <DATACTR> tag dient voor ieder artikel te worden aangemaakt en kan x-maal voorkomen.

<NewDataSet>
<DATACTRKOP>
<DEB>Debiteurnummer</DEB>
<ONDERHCTR>Verkoopcontract</ONDERHCTR>
</DATACTRKOP>
<DATACTR>
<ART>ArtikelNr1</ART>
<AANT>Aantal voor ArtikelNr1</AANT>
</DATACTR>
</NewDataSet>

Voorbeeld van de waarde in de request tag <VerlengVerkoopPeriodeContract></VerlengVerkoopPeriodeContract>. Voor het aanpassen van een verlengen  van een verkoopcontract.

<NewDataSet>
<DATACTRKOP>
<DEB>10017</DEB>
<ONDERHCTR>CONTRACT-10017</ONDERHCTR>
</DATACTRKOP>
<DATACTR>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
</DATACTR>
<DATACTR>
<ART>9001</ART>
<AANT>2</AANT>
</DATACTR>
<DATACTR>
<ART>9002</ART>
<AANT>3</AANT>
</DATACTR>
<DATACTR>
<ART>9003</ART>
<AANT>4</AANT>
</DATACTR>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <VerlengVerkoopPeriodeContractResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <VerlengVerkoopPeriodeContractResult>true</VerlengVerkoopPeriodeContractResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </VerlengVerkoopPeriodeContractResponse>
 </soap12:Body>

In dit voorbeeld zijn is het verkoopordercontract CONTRACT-10017 van debiteur 10017 verlengd. Op basis van dit contract is een verkooporder aangemaakt en bij de orderregels zijn de aantallen ingevuld. Bij de verkooporderregel met artikel 9000 is het aantal op 1 gezet. Bij 9002 aantal op 2 etc…