Alfanumerieke factuurnummers vanaf versie 4.3.9 (mei 2017)

Vanaf versie 4.3.9 (zie nieuwe functie GetiMUISVersion) zullen de factuurnummers binnen iMUIS alfanumeriek worden. Tevens wordt de lengte van het factuurnummer van maximaal 9 posities naar maximaal 20 posities vergroot.
Onderstaand is alleen van toepassing indien u een koppeling heeft op de factuurnummers van MUIS.

Hiermee wordt het dan mogelijk om factuurnummers als V2017.0001 te hanteren.
Dit heeft gevolgen voor de sortering van factuurnummers en daarmee ook eventueel voor de gekoppelde applicaties.

Een sortering van numerieke factuurnummers 1, 2, 10, 20 zal vanaf 4.3.9 bij een alfanumerieke sortering resulteren in een sortering van 1, 10, 2, 20

De meeste klanten zullen de factuurnummers numeriek blijven gebruiken, maar indien uw applicatie een selectie maakt, of een overzicht toont die uit gaat van een numerieke sortering, dan zijn hier wellicht aanpassingen voor benodigd in uw applicatie.

In de API is een nieuwe functie opgenomen “GetiMUISVersion” die het versienummer inclusief patch (bijv. 4.3.8m) teruggeeft waarmee u het omslagpunt kunt bepalen in uw programmacode.

Onze ontwikkelaars zijn beschikbaar voor ondersteuning bij de eventuele aanpassingen die hiervoor nodig zijn.