GetiMUISVersion

 

Middels deze functie kunt u de geïnstalleerde iMUIS versie opvragen bij een bepaalde klant.
De versie die wordt teruggegeven is inclusief de patch, dus bijv. 4.3.8m
Hiermee kan o.a. een eventueel omslagpunt worden bepaald als bepaalde zaken anders werken vanaf een iMUIS-versie. Denk hierbij aan alfanumerieke factuurnummers vanaf versie 4.3.9.

Zie onderstaande voorbeeldcode:

Dim ds_records As New DataSet

Dim iMUISVersion as string = ""

If Not ws1.GetiMUISVersion(txtPartnerKey.Text, txtOmgevingsCode.Text, iMUISVersion, foutmelding) Then
 MsgBox("GetiMUISVersion mislukt: " + foutmelding)
Else
 MsgBox("GetiMUISVersion: " + iMUISVersion)
End If