CreateInkooporder

Deze functie is beschikbaar vanaf iMUIS Online versie 4.3.9a

Met deze functie kunt u inkooporders aanmaken.
CreateInkoopOrder(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByRef Inkooporder As DataSet, ByRef ORDNR As Integer, ByRef Foutmelding As String) As Boolean

Bij het aanmaken van een inkooporder dienen de verschillende stamtabellen gevuld te zijn

SOAP request:

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateInkoopOrder xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Inkooporder>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema><![CDATA[zie voorbeeld]]></Inkooporder>
   <ORDNR>int</ORDNR>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateInkoopOrder>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Informatie over request  tag <Inkooporder></Inkooporder>. Bij het aanmaken van een inkooporder:

<NewDataSet>
<INKKOP>
<CRE>nummer crediteur</CRE>
<DAT>orderdatum</DAT>
<NEGAANT>J/N</NEGAANT> (optioneel, standaard staat de optie negatieve aantallen invoeren uit, ter beveiliging van negatieve orders). Zet deze optie op J om negatieve aantallen (denk aan kortingsregels) toe te voegen.
<BTWPL>B,I,L,U,N,V</BTWPL> (optioneel, normaal bepaald de crediteur de BTW-plichtig status, echter indien het afleveradres een ander land betreft is met hier middels de letter V aan te sturen dat de BTW verlegd is.
</ORDKOP>
<ORDRG>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>percentage korting</PERCKORT>
<MAG>magazijnnummer</MAG>
<DATLEV>leverdatum regel</DATLEV>
</ORDRG>
</NewDataSet>

Optioneel: er kan een datatable <DIGDOS><FILE>byte array (.NET), of base64 encoded string (XML en HTTP-API)</FILE></DIGDOS> worden toegevoegd. Hiermee worden dossierstukken toegevoegd aan de inkooporder.

Zie de documentatie voor alle beschikbare velden van de Inkooporder en Inkooporderregel.

Voorbeeld van de waarde in de request  tag <Inkooporder></Inkooporder>. Bij het aanmaken van een Inkooporder met een tweetal regels:

<NewDataSet>
<INKKOP>
<NR>0</NR>
<CRE>20000</CRE>
<DAT>2017-05-29T12:45:43+02:00</DAT>
<MAG>1</MAG>
<KENM>Test CSW inkoop</KENM>
<AFLEVLAND>NL</AFLEVLAND>
<AFLEVNAAM>Kees en Co</AFLEVNAAM>
<AFLEVPLAATS>Amsterdam</AFLEVPLAATS>
<AFLEVPOSTCD>1056 DC</AFLEVPOSTCD>
<AFLEVADRES>Hoofdweg 358</AFLEVADRES>
<AFLEVTEL>0612345678</AFLEVTEL>
<OPM>Dit is een opmerking over meerdere regels.</OPM>
</INKKOP>
<INKRG>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<PRS>42.00</PRS>
<PERCKORT>15</PERCKORT>
<MAG>1</MAG>
<OPMINT>Vandaag leveren ivm beurs</OPMINT>
<DATLEV>31-5-2017 12:45:48</DATLEV>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
</INKRG>
<INKRG>
<ART>9001</ART>
<AANT>10</AANT>
<PRS>110.00</PRS>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<MAG>1</MAG>
<OPMINT>Vandaag leveren ivm beurs</OPMINT>
<DATLEV>4-6-2017 12:45:48</DATLEV>
<OMSCHR />
</INKRG>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateInkoopOrderResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateInkoopOrderResult>true</CreateInkoopOrderResult>
   <Inkooporder>zie voorbeeld</Inkooporder>
   <ORDNR>20170001</ORDNR>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateInkoopOrderResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is het ordernummer (ORDNR) van de nieuwe inkooporder 20170001 geworden.

Voorbeeld: uit de response waarde voor tag <Inkooporder></Inkooporder>, na aanmaken Inkooporder:

<NewDataSet>
<INKKOP>
<NR>201700001</NR>
<CRE>20000</CRE>
<DAT>2017-05-29T12:45:43+02:00</DAT>
<MAG>1</MAG>
<KENM>Test CSW inkoop</KENM>
<AFLEVLAND>NL</AFLEVLAND>
<AFLEVNAAM>Kees en Co</AFLEVNAAM>
<AFLEVPLAATS>Amsterdam</AFLEVPLAATS>
<AFLEVPOSTCD>1056 DC</AFLEVPOSTCD>
<AFLEVADRES>Hoofdweg 358</AFLEVADRES>
<AFLEVTEL>0612345678</AFLEVTEL>
<OPM>Dit is een opmerking over meerdere regels.</OPM>
</INKKOP>
<INKRG>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<PRS>42</PRS>
<PERCKORT>15</PERCKORT>
<MAG>1</MAG>
<OPMINT>Vandaag leveren ivm beurs</OPMINT>
<DATLEV>31-05-2017</DATLEV>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<BEDR>35.7</BEDR>
<EENH>Stuk</EENH>
<OPMEXT>De Finner 500 wordt geleverd inclusief 1 jaar diefstal verzekering. Stuur de polis direct na aflevering naar ons op.</OPMEXT>
<RG>5</RG>
<INKOPER>muis</INKOPER>
</INKRG>
<INKRG>
<ART>9001</ART>
<AANT>10</AANT>
<PRS>110</PRS>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<MAG>1</MAG>
<OPMINT>Vandaag leveren ivm beurs</OPMINT>
<DATLEV>04-06-2017</DATLEV>
<OMSCHR />
<BEDR>1100</BEDR>
<EENH>Stuk</EENH>
<OPMEXT>De Finner 501 wordt geleverd inclusief 1 jaar diefstal verzekering. Stuur de polis direct na aflevering naar ons op.</OPMEXT>
<RG>10</RG>
<INKOPER>muis</INKOPER>
</INKRG>
</NewDataSet>