DeleteInkooporder

Deze functie is beschikbaar vanaf iMUIS Online versie 4.3.9a

Met deze functie kunt u een bestaande inkooporder verwijderen.

DeleteInkooporder(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteInkooporder xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema><![CDATA[zie voorbeeld]]></Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </DeleteInkooporder>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Informatie over de request tag <DeleteInkooporder></DeleteInkooporder>, verwijderen van een inkooporder:

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>INKKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>nummer order</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

Voorbeeld van de waarde in de request tag <DeleteInkooporder></DeleteInkooporder>. Bij het verwijderen van een inkooporder.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>INKKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>20170001</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteInkooporderResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <DeleteInkooporderResult>true</DeleteInkooporderResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </DeleteInkooporderResponse>
 </soap12:Body>

In dit voorbeeld is de inkooporder verwijderd.