CreateInkoopOrderregel

Deze functie is beschikbaar vanaf iMUIS Online versie 4.3.9a

Met deze functie kunt u inkooporderregels toevoegen aan een bestaande inkooporder.
CreateInkooporderRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal InkooporderRegels As DataSet, ByRef foutmelding As String)

Bij het aanmaken van een inkooporderregel dient de inkooporder aanwezig te zijn.

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateInkooporderRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Inkooporder><![CDATA[zie voorbeeld]]></Inkooporder>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateInkooporderRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Voorbeeld: Informatie over de request tag <inkooporder>zie voorbeeld</inkooporder>. Bij het toevoegen van een inkooporderregel bij een bestaande inkooporder. 

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>ORDKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>nummer bestaande order</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<ORDRG>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<PRS>prijs</PRS>
</ORDRG>
</NewDataSet>

Zie de documentatie voor alle beschikbare velden voor het aanmaken van de inkooporder(regel).

Voorbeeld:  Waardes  in de request tag <Inkooporder></Inkooporder>. Bij het aanmaken van een extra verkooporderregel:

Het is mogelijk om in één aanroep meerdere orderregels toe te voegen.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>INKKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>20170001</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<ORDRG>
<RG>0</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>2</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
</ORDRG>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateInkooporderRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkooporderRegelResult>true</CreateInkooporderRegelResult>
   <Inkooporder>zie voorbeeld</Inkooporder>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateInkooporderRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is de regel aan de Inkooporderregel toegevoegd.

Voorbeeld van waarde voor response tag <Inkooporderregels></Inkooporderregels>, aanmaken van een extra inkooporderregel:

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>INKKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>20170001</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<INKRG>
<RG>25</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>2</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
<BEDR>234.56</BEDR>
<DATLEV>28-05-2015</DATLEV>
<EENH>Stuk</EENH>
<OMSCHR>Finner fiets type 500 standaard</OMSCHR>
<OPMINT>Deze fiets wordt verpakt in een speciaal regenbestendig karton. De ketting dient altijd gesmeerd afgeleverd te worden. Het standaard meegeleverde slotnummer dient vastgelegd te worden in het computersysteem.</OPMINT>
<PERCKORT>5</PERCKORT>
<INKOPER>groot</INKOPER>
</INKRG>
</NewDataSet>