DeleteInkooporderRegel

Deze functie is beschikbaar vanaf iMUIS Online versie 4.3.9a

Met deze functie kunt u een inkooporderegel bij een bestaande inkooporder verwijderen.

DeleteInkooporderRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef Foutmelding As String) As Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteInkooporderRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema><![CDATA[zie voorbeeld]]></Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </DeleteInkooporderRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Informatie over de request tag <DeleteInkooporderRegel></DeleteInkooporderRegel>. Verwijderen van een inkooporderregel.

Let op in de Where-clausule zijn meerdere velden opgenomen. (Ordernummer en regelnummer) Deze velden dienen te worden gescheiden door een TAB character. (Char(9))

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>ORDRG</TABLE>
<WHEREFIELDS>ORDNR RG</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>nummer order en nummer regel</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

Voorbeeld van de waarde in de request tag <DeleteInkooporderRegel></DeleteInkooporderRegel>. Verwijderen van een inkooporderregel.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>INKRG</TABLE>
<WHEREFIELDS>ORDNR RG</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>20170001 15</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteInkooporderRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <DeleteInkooporderRegelResult>true</DeleteInkooporderRegelResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </DeleteInkooporderRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is de inkooporder verwijderd.