KeepSession

Sessies worden automatisch afgesloten na 30 minuten inactiviteit (instelbaar door accountant).
Middels de functie KeepSession wordt een sessie actief gehouden.

De functie Logout sluit de actieve sessie.

KeepSession(byval PartnerKey as string, byval Omgevingscode as string, byval SessionId as string, byref Foutmelding as string) as Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  <soap12:Body>    <KeepSession xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">      <PartnerKey>string</PartnerKey>      <Omgevingscode>string</Omgevingscode>      <SessionId></SessionId>      <Foutmelding></Foutmelding>    </KeepSession>  </soap12:Body></soap12:Envelope>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><KeepSessionResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/"><KeepSessionResult>true</KeepSessionResult><Foutmelding></Foutmelding></KeepSessionResponse></soap:Body></soap:Envelope>