CreateInkoopfactuur

Deze functie is beschikbaar vanaf iMUIS Online versie 4.3.9a

Met deze functie kunt u inkoopfacturen van een bestaande inkooporders inboeken.
CreateInkoopfactuur(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByRef Inkoopfactuur As DataSet, ByRef INKFACTNR As string, ByRef foutmelding As String) As Boolean

Let op! Het inkoopfactuur (INKFACTNR) is een character veld. (String)

Bij het boeken van inkoopfacturen dient de inkooporder te bestaan

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
 <CreateInkoopfactuur xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
 <PartnerKey>string</PartnerKey>
 <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
 <SessionId>string</SessionId>
 <Inkoopfactuur><![CDATA[zie voorbeeld]]></Inkoopfactuur>
 <INKFACTNR>txt</INKFACTNR>
 <Foutmelding>string</Foutmelding>
 </CreateInkoopfactuur>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Informatie over request  tag <Inkoopfactuur></Inkoopfactuur>. Bij het boeken van de inkoopfactuur.

Voor het boeken van een inkoopfactuur aken we gebruik van een tweetal tabellen: IFCBK en INKRG.

In de tabel IFCBK geven we de informatie op die voor de gehele factuur gelden
In de tabel INKRG staan de inkooporderregels die moeten worden geboekt.

<NewDataSet>
<IFCBK>
<CRE>nummer crediteur</CRE>
<DATFACT>Datum van inkoopfactuur</DATFACT>
<JRFACT>Jaar van inkoopfactuur</JRFACT>
<PNFACT>Periode van inkoopfactuur</PNFACT>
<BOEKSTUK>Boekstuknummer</BOEKSTUK>
<KENMFACT>Kennmerk van inkoopfactuur</KENMFACT>
<OMSCHR>Omschrijving van inkoopfactuur</OMSCHR>
<OPMFACT>Opmerking van inkoopfactuur</OPMFACT>
<BETWIST>Inkoopfactuur is betwist (J/N)</BETWIST>
<KPL>Kostenplaats van inkoopfactuur</KPL>
<KDR>Kostendrager van inkoopfactuur</KDR>
<BETCOND>Betalingsconditie van inkoopfactuur</BETCOND>
<LEVCOND>Leverconditie van inkoopfactuur</LEVCOND>
</IFCBK>
<INKRG>
<ORDNR>Inkoopordernummer</ORDNR>
<RG>Regelnummer</RG>
<ART>Artikelnummer</ART>
<OPFACTUUR>Aantal op de inkoopfactuur</OPFACTUUR>
<PRSFACT>Prijs perstuk op de inkoopfactuur</PRSFACT>
<PERCKORTFACT>Korting percentage op de inkoopfactuur</PERCKORTFACT>
</INKRG>
</NewDataSet>

Optioneel: er kan een datatable <DIGDOS><FILE>byte array (.NET), of base64 encoded string (XML en HTTP-API)</FILE></DIGDOS> worden toegevoegd. Hiermee worden dossierstukken toegevoegd aan de inkooporder.

In de IFCBK-tag kunnen een aantal additionele velden worden gebruikt voor speciale acties.  Naast de velden: CRE, DATFACT, DATVERV, JRFACT, PNFACT, BOEKSTUK, KENMFACT, OMSCHR, OPMFACT, BETWIST, KPL, KDR, BETCOND en LEVCOND. Kunnen de er extravelden woren gebruikt voor extra kosten zoals vracht- en orderkosten, kredietbeperking, betalingskorting en/of emballage. Dit zijn de velden:  BEDRORDKST, BEDRVRACHTKST, BEDRKB, BEDRBETKORT en BEDREMBALLAGE.

Voor verschillende additionele kortingen over de gehele factuur kan per BTW-soort een korting worden doorgegeven, via de velden:  BEDRKORTHOOG, BEDRKORTLAAG, BEDRKORTGEEN, BEDRKORTBINEU, BEDRKORTBINEULAA, BEDRKORTBINEUGEE, BEDRKORTBUIEU, BEDRKORTBUIEULAA, BEDRKORTBUIEUGEE, BEDRKORTVERLEGD. De keuze voor de velden is aan de ontwikkelaar en is afhankelijk van de Btw-plichtige optie van de crediteur.

Voor afwijkende BTW-bedragen kunnen de velden: BEDRBTWHOOG, BEDRBTWLAAG, BEDRBTWGEEN ,BEDRBTWBINEU, BEDRBTWBINEULAA, BEDRBTWBINEUGEE ,BEDRBTWBUIEU, BEDRBTWBUIEULAA, BEDRBTWBUIEUGEE en/of BEDRBTWVERLEGD.

Zie de documentatie voor alle beschikbare velden van de Inkoopfactuur.

Voorbeeld van de waarde in de request  tag <Inkoopfactuur></Inkoopfactuur>. Bij het inboeken van een eenn factuurregel.

<NewDataSet>
<IFCBK>
<CRE>20000</CRE>
<DATFACT>01-08-2017</DATFACT>
<JRFACT>2017</JRFACT>
<PNFACT>8</PNFACT>
<BOEKSTUK>BST20170001</BOEKSTUK>
<KENMFACT>KNM20170001/KENMFACT>
<OMSCHR>Omschrijving van inkoopfactuur</OMSCHR>
<OPMFACT>Opmerking van inkoopfactuur</OPMFACT>
<BETWIST>N</BETWIST>
</IFCBK>
<INKRG>
<ORDNR>20170001</ORDNR>
<RG>5</RG>
<ART>9000</ART>
<OPFACTUUR>5</OPFACTUUR>
<PRSFACT>120</PRSFACT>
<PERCKORTFACT>5</PERCKORTFACT>
</INKRG>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateInkoopfactuurResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateInkoopfactuurResult>true</CreateInkoopfactuurResult>
   <Inkoopfactuur>zie voorbeeld</Inkoopfactuur>
   <INKFACTNR>20170001</INKFACTNR>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateInkoopfactuurResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is het inkoopfactuurnummer (INKFACTNR) van de 20170001 geworden. Dit nummer is uniek factuurnummer en wordt zowel in het factuurregister als aan de opboeking(en) van de journaalpost gekoppeld.  Als dit nummer is gevuld is het boeken gelukt.

Voorbeeld: uit de response waarde voor tag <Inkoopfactuur></Inkoopfactuur>, na inboeken van de inkoopfactuur.

<NewDataSet>
<IFCBK>
<CRE>20000</CRE>
<DATFACT>01-08-2017</DATFACT>
<JRFACT>2017</JRFACT>
<PNFACT>8</PNFACT>
<BOEKSTUK>BST20170001</BOEKSTUK>
<KENMFACT>KNM20170001/KENMFACT>
<OMSCHR>Omschrijving van inkoopfactuur</OMSCHR>
<OPMFACT>Opmerking van inkoopfactuur</OPMFACT>
<BETWIST>N</BETWIST>
</IFCBK>
<INKRG>
<ART>9000</ART>
<AANT>5</AANT>
<OPFACTUUR>5</OPFACTUUR>
<PRSFACT>120</PRSFACT>
<PERCKORTFACT>5</PERCKORTFACT>
<GEFACTUREERD>5</GEFACTUREERD>
<RG>5</RG>
<ORDNR>20170001</ORDNR>
</INKRG>
</NewDataSet>