Velden beschikbaar voor INCMANDAAT (Incassomachtigingen)

Beschikbare velden tabel INCMANDAAT (Incassomachtigingen):

Een incasso mandaat/machtiging is gekoppeld aan een debiteur of prospect en moet zijn getekend op geldig te zijn. Tevens is een mandaat afgegeven voor een specifieke bankrekening van de debiteur. Dit staat opgeven bij het veld BNKSRT (Incasseren van). Dit veld bevat B=Bankrekening, G=Bankrekening2 (voorheen gironummer)  of A=Bankrekening3 zoals opgegeven bij de debiteur.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [INCMANDAAT]
'''<summary>Maximum incassobedrag (optioneel), datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Incasseren van, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BNKSRT] As String = "BNKSRT"
'''<summary>Datum eerste incasso, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATEERSTEINC] As String = "DATEERSTEINC"
'''<summary>Datum machtigingsformulier afgedrukt, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATGEPRINT] As String = "DATGEPRINT"
'''<summary>Datum laatste incasso, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATLAATSTEINC] As String = "DATLAATSTEINC"
'''<summary>Datum van ondertekening, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATONDERTEK] As String = "DATONDERTEK"
'''<summary>Datum ondertekening gebruikt bij incasso, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATONDERTEKGEBR] As String = "DATONDERTEKGEBR"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>HROW</summary>
Public Const [HROW] As String = "HROW"
'''<summary>IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [IBAN] As String = "IBAN"
'''<summary>Machtiging-id, datatype: CHAR, lengte: 35, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ID] As String = "ID"
'''<summary>Voorkeursmachtiging, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [ISVOORKEUR] As String = "ISVOORKEUR"
'''<summary>Type, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [MDTTYPE] As String = "MDTTYPE"
'''<summary>Prospect, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [PROSP] As String = "PROSP"
'''<summary>Soort, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SRT] As String = "SRT"
'''<summary>Status, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [STATUS] As String = "STATUS"
End Class