CreateVerkooporderPickbon

Beschikbaar vanaf iMUIS / iMUIS online versie 4.4.1e of hoger.

Met deze functie kunt u een selectie orders bij een pickbon genereren.
Uiteraard kan dit alleen als u gebruik maakt van pickbonnen en als bij de order is gekozen voor pickbon gebruiken: Ja.

Deze functie geeft alleen foutmeldingen terug als deze wordt aangeroepen voor één verkooporder en van deze order kan geen pickbon worden gegenereerd.  Bij een selectie over meerdere verkooporders worden deze meldingen niet teruggegeven.
Technische foutmeldingen (Niet ingelogd, rechten etc..) worden uiteraard altijd teruggegeven.

CreateVerkooporderPickbon(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Selectie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkooporderPickbon xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Selectie>string</Selectie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkooporderPickbon>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Informatie over de request tag <CreateVerkooporderPickbon></CreateVerkooporderPickbon>. Genereren van pickbonnen.

Alle velden van de selectie moeten worden gevuld. Dit wordt bewust afgedwongen om te voorkomen dat ongewild alle pickbonnen van alle orders worden gegenereerd.  De meeste velden zijn gekoppeld aan een stamtabel.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<VAORDNR>Vanaf verkoopordernummer</VAORDNR>
<TMORDNR>T/m verkoopordernummer</TMORDNR>
<VADEBNR>Vanaf debiteur</VADEBNR>
<TMDEBNR>T/m debiteur</TMDEBNR>
<VAMAGNR>Vanaf magazijn</VAMAGNR>
<TMMAGNR>T/m magazijn</TMMAGNR>
<VARITNR> Vanaf ritnummer</VARITNR> Evt. vullen met ‘0’
<TMRITNR>T/m ritnummer</TMRITNR> Evt. vullen met ‘99999999’
<VAARTNR>Vanaf Artikel</VAARTNR>
<TMARTNR>T/m Artikel</TMARTNR>
<VAORDSRT>Ordersoort</VAORDSRT>
<TMORDSRT>Ordersoort</TMORDSRT>
<VAPICKDAT>Datum</VAPICKDAT>
<TMPICKDAT>Datum</TMPICKDAT>
<ORDKOPPICKDAT>Gebruik pickdatum uit kop J/N anders uit de regels</ORDKOPPICKDAT>
<ALLEENVOLLEDIGLEVEREN>Alleen volledig te leveren orders J/N</ALLEENVOLLEDIGLEVEREN>
</SELECTION>
</NewDataSet>

 

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkooporderPickbonResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkooporderPickbonResult>true</CreateVerkooporderPickbonResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateVerkooporderPickbonResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld zijn de pickbonnen gegenereerd.