Velden beschikbaar voor ORDLOC (Orderlocaties voor oa. Pickbon)

Beschikbare velden tabel Orderregel locatie

Als niet alles is gepakt, omdat de voorraad in het magazijn niet aansluit met de voorraad in iMUIS. Bijvoorbeeld iMUIS heeft er drie op voorraad, maar bij het pakken uit de magazijnstelling valt er eentje kapot. In dat geval kunnen er dus maximaal twee worden geleverd. Hiervoor moet de pakbon worden aangepast.
Omdat er meerdere pickbonnen van één verkooporderregel aanwezig (kunnen) zijn. Gaat dit NIET via UpdateVerkooporderRegel maar via de UpdateStamRecord functie en de tabel ORDLOC (Orderregel locatie).
Hierbij moeten dan de velden GEPAKT (J/N) en GEPICKT (Aantal) worden aangepast.  Waarbij de selectie gaat via ORDERORDNR (Ordernummer), ORDERG (Orderregel), PICKBONNR (Pickbonnummer) .

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [ORDLOC]
'''<summary>Aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Aanvulopdracht grijpvoorraad in omloop, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANVULINOMLOOP] As String = "AANVULINOMLOOP"
'''<summary>Artikel, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Colli, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [COLLI] As String = "COLLI"
'''<summary>Correctie, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [CORRECTIE] As String = "CORRECTIE"
'''<summary>Lever~datum, datatype: DATE, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [DATLEV] As String = "DATLEV"
'''<summary>Pickdatum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATPICK] As String = "DATPICK"
'''<summary>Geleverd, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GELEVERD] As String = "GELEVERD"
'''<summary>Regel gepakt, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GEPAKT] As String = "GEPAKT"
'''<summary>Gepakt, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [GEPICKT] As String = "GEPICKT"
'''<summary>Verpakking gewicht (bruto, kg), datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GEWICHT] As String = "GEWICHT"
'''<summary>Inkoopordernummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [INKORDORDNR] As String = "INKORDORDNR"
'''<summary>Inkooporderregel, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [INKORDRG] As String = "INKORDRG"
'''<summary>Locatiemagazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [LOCATIEMAGAZIJN] As String = "LOCATIEMAGAZIJN"
'''<summary>Locatiezoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [LOCATIEZKSL] As String = "LOCATIEZKSL"
'''<summary>Ingevoerd door medewerker, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [MEDEWINV] As String = "MEDEWINV"
'''<summary>Op pickbon, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [OPPICKBON] As String = "OPPICKBON"
'''<summary>Order, datatype: NUMERIC, lengte: 9, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [ORDERORDNR] As String = "ORDERORDNR"
'''<summary>Regel, datatype: NUMERIC, lengte: 6, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [ORDERRG] As String = "ORDERRG"
'''<summary>Pickbon~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [PICKBONNR] As String = "PICKBONNR"
'''<summary>Op picklijst afgedrukt, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PICKLIJSTGEPRINT] As String = "PICKLIJSTGEPRINT"
'''<summary>Picklocatiemagazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PICKLOCATIEMAGAZIJN] As String = "PICKLOCATIEMAGAZIJN"
'''<summary>Picklocatiezoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PICKLOCATIEZKSL] As String = "PICKLOCATIEZKSL"
'''<summary>Verzendbon~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VERZBONNR] As String = "VERZBONNR"
'''<summary>Verzendbon afgedrukt, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VERZENDPRN] As String = "VERZENDPRN"
'''<summary>Volume (m³), datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VOLUME] As String = "VOLUME"
'''<summary>Grijpvoorraad wordt aangevuld, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VRDINAANVUL] As String = "VRDINAANVUL"
End Class