Velden beschikbaar voor SERIE (Serienummers)

In deze tabel worden de serienummers vastgelegd.

In deze tabel worden naast de serienummer gegevens ook de koppelingen met de inkooporder, inkoopfactuur, verkooporder, inkooporder en pickbon vastgelegd.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [SERIE]
'''<summary>Artikel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [CRE] As String = "CRE"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Houdbaarheidsdatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [HOUDBAARTM] As String = "HOUDBAARTM"
'''<summary>Inkoopfactuur, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [INKFACT] As String = "INKFACT"
'''<summary>Inkoop garantie tot en met, datatype: DATE</summary>
Public Const [INKGARANTTM] As String = "INKGARANTTM"
'''<summary>Inkoop garantie vanaf, datatype: DATE</summary>
Public Const [INKGARANTVAN] As String = "INKGARANTVAN"
'''<summary>Ontvangst, datatype: NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [INKONTV] As String = "INKONTV"
'''<summary>Inkooporder, datatype: NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [INKORDNR] As String = "INKORDNR"
'''<summary>Inkooporderregel, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [INKORDRG] As String = "INKORDRG"
'''<summary>Magazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
'''<summary>Serie~nummer, datatype: CHAR, lengte: 40, primary key, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Opmerking, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Status, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [STATUS] As String = "STATUS"
'''<summary>Verkoopfactuur, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VERKFACT] As String = "VERKFACT"
'''<summary>Verkoop garantie tot en met, datatype: DATE</summary>
Public Const [VERKGARANTTM] As String = "VERKGARANTTM"
'''<summary>Verkoop garantie vanaf, datatype: DATE</summary>
Public Const [VERKGARANTVAN] As String = "VERKGARANTVAN"
'''<summary>Verkooporder, datatype: NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [VERKORDNR] As String = "VERKORDNR"
'''<summary>Verkooporderregel, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [VERKORDRG] As String = "VERKORDRG"
'''<summary>Pickbon~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [VERKPICKBONNR] As String = "VERKPICKBONNR"
'''<summary>Volg~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, verplicht</summary>
Public Const [VOLGNR] As String = "VOLGNR"
End Class

Speciale veld waardes / storevalues.

Veldnaam STATUS
- [VOORRAAD] = "O"
- [VERKOCHT] = "V"
- [VERKOOPCREDITNOTA] = "E"
- [INKOOPCREDITNOTA] = "I"
- [AFGEBOEKT] = "B"