GetTimeStamp

Middels deze functie kunt u de datum van de dataserver van iMUIS opvragen.
Zie onderstaande voorbeeldcode:

Dim TimeStamp As String = ""
If Not ws1.GetTimeStamp(txtPartnerKey.Text, txtOmgevingsCode.Text, txtSessionId.Text, TimeStamp, foutmelding) Then
 MsgBox("GetTimeStamp: " + foutmelding)
Else
 MsgBox("GetTimeStamp: " + TimeStamp)
End If