Velden beschikbaar voor BASIK (Basisgegevens inkoop)

Beschikbare velden tabel: Basisgegevens verkoop

Deze velden zijn alleen beschikbaar via GetAdminfo

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [BASIK]
'''<summary>Dagboek inkoop, datatype: NUMERIC, lengte: 4</summary>
Public Const [DAGBINK] As String = "DAGBINK"
End Class