UpdateStamTabelRecord

Met deze functie kunt u records wijzigen in verschillende tabellen.

De beschikbare tabellen/velden staan vermeld in de pagina GetStamTabelRecord

Voordat u een stamrecord of een andere record kunt wijzigen dient deze aanwezig te zijn. Via de <SELECTION> dient u deze op te halen, waarna via de <DATA> het opgehaalde record wordt gewijzigd.

UpdateStamTabelRecord(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

Nb. Bij de artikelafbeelding (ARTAFB) mag het veld AFBEELDING niet worden gewijzigd. Verwijderen en opnieuw aanmaken met een andere afbeelding mag uiteraard wel.

 

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <UpdateStamtabelRecord xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </UpdateStamtabelRecord>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Voorbeeld van waarde voor tag <Mutatie></Mutatie>, aanpassen van een debiteur:

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>DEB</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>10000</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<NAAM>Fietsparadijs BV.</NAAM>
</DATA>
</NewDataSet>

Voorbeeld voor het aanpassen van een debiteur factuur (DEBOPP) zodat deze is gemarkeerd voor incasseren. Het uitschrijven en/of aanbieden aan de bank moet ivm beveiliging uiteraard nog wel via iMUIS of iMUIS Online.

Voorbeeld van waarde voor tag <Mutatie></Mutatie> selecteren van een incasso, zodat deze via iMUIS of iMUIS Online kan worden uitgeschreven en bij de bank verwerkt.

Voor incasso’s in vreemde valuta zijn meer velden noodzakelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met MUIS Software. Wij zullen deze dan verstrekken/toevoegen.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>DEBOPP</TABLE>
<WHEREFIELDS>DEB FACT</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>Debiteur Factuur</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<BNKSRTINC>VAN debiteur bankrekening B)=Bankrekening 1, G)= Rekening2 </BNKSRTINC>
<SRTINC>Soort incasso E)=Enkelvoudig, V)=Verzameld</SRTINC>
<BNKREK>Eigen bankrekning voor ontvangst</BNKREK>
<DATUITV>Datum uitvoeren</DATUITV>
<MDT>Incasso mandaat zoals verstrekt door debiteur bij Bankrekening 1 of 2 </MDT>
<BEDRTEINC>Te incasseren bedrag</BEDRTEINC>
<BEDRKBTEINC>Bedrag kredietbeperking afboeken (optioneel)</BEDRKBTEINC>
<BEDRBETKRTTEINC>Bedrag betalingskorting afboeken (optioneel)</BEDRBETKRTTEINC>
</DATA>
</NewDataSet>

WHEREFIELDS, WHEREOPERATORS en WHEREVALUES zijn via een TAB (Char 9) gescheiden.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>DEBOPP</TABLE>
<WHEREFIELDS>DEB FACT</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>10000 20170090</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<BNKSRTINC>B</BNKSRTINC>
<SRTINC>E</SRTINC>
<BNKREK>NL89RABO123456789</BNKREK>
<DATUITV>30-11-2017</DATUITV>
<MDT>10000.01</MDT>
<BEDRTEINC>121.00</BEDRTEINC>
</DATA>
</NewDataSet>

Nb. Door de velden SRTINC, BNKREK, DATUITV, BEDRTEINC, BEDRKBTEINC en BEDRBETKRTTEINC velden leeg of 0 te maken kan een incasso selectie ongedaan worden gemaakt.