DeleteStamTabelRecord

Met deze functie kunt u records verwijderen uit verschillende tabellen.

De beschikbare tabellen/velden staan vermeld in de pagina GetStamTabelRecord

Voordat u een stamrecord kunt verwijderd dient deze aanwezig te zijn. Alleen records die mogen worden verwijderd kunnen worden verwijderd. Bij voorbeeld: Het verwijderen van een artikel dat is gebruikt in een order of factuur kan niet worden verwijderd, probeert u dit toch dan zal er een foutmelding optreden.

DeleteStamTabelRecord(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteStamtabelRecord xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </DeleteStamtabelRecord>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Voorbeeld van waarde voor tag <Mutatie></Mutatie>, aanpassen van een debiteur:

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>DEB</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>10000</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<NAAM>Fietsparadijs BV.</NAAM>
</DATA>
</NewDataSet>