CreateVerkoopofferte

Deze functie is beschikbaar vanaf versie 4.4.4a

Met deze functie kunt u verkoopoffertes aanmaken.
CreateVerkoopOfferte(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByRef Verkoopofferte As DataSet, ByRef OFFNR As Integer, ByRef Foutmelding As String) As Boolean

Bij het aanmaken van een verkoopofferte dienen de verschillende stamtabellen gevuld te zijn

SOAP request:

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopOfferte xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Verkoopofferte>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema><![CDATA[zie voorbeeld]]></Verkoopofferte>
   <OFFNR>int</OFFNR>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopOfferte>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Informatie over request  tag <Verkoopofferte></Verkoopofferte>. Bij het aanmaken van een verkoopofferte:

<NewDataSet>
<OFFKOP>
<DEB>nummer debiteur</DEB>
<BETALER>nummer betalingsplichtige</BETALER>
<DAT>orderdatum</DAT>
<ORDSRT>ordersoort</ORDSRT>
<NEGAANT>J/N</NEGAANT> (optioneel, standaard staat de optie negatieve aantallen invoeren uit, ter beveiliging van negatieve offertes). Zet deze optie op J om negatieve aantallen (denk aan kortingsregels) toe te voegen.
<BTWPL>B,I,L,U,N,V</BTWPL> (optioneel, normaal bepaald de debiteur de BTW-plichtig status, echter indien het afleveradres een ander land betreft is met hier middels de letter V aan te sturen dat de BTW verlegd is.
</OFFKOP>
<ORDRG>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>regeldatum</DAT>
<BLOK>blokkeren</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>percentage korting</PERCKORT>
<MAG>magazijnnummer</MAG>
<DATLEV>leverdatum regel</DATLEV>
</OFFRG>
</NewDataSet>

Optioneel: er kan een datatable <DIGDOS><FILE>byte array (.NET), of base64 encoded string (XML en HTTP-API)</FILE></DIGDOS> worden toegevoegd. Hiermee worden dossierstukken toegevoegd aan de verkoopofferte.

Zie de stamtabellen voor alle beschikbare velden van de verkoopofferte en verkoopofferteregel.

Voorbeeld van de waarde in de request  tag <Verkoopofferte></Verkoopofferte>. Bij het aanmaken van een verkoopofferte met een tweetal regels:

<NewDataSet>
<OFFKOP>
<NR>0</NR>
<DEB>10000</DEB>
<DAT>2015-05-28T13:16:19+02:00</DAT>
<ORDSRT>standaard</ORDSRT>
</OFFKOP>
<OFFRG>
<RG>0</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>2015-05-28T13:16:19+02:00</DAT>
<BLOK>N</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<MAG>1</MAG>
<DATLEV>2015-05-29T13:16:19+02:00</DATLEV>
</OFFRG>
<OFFRG>
<RG>0</RG>
<ART>9001</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>2015-05-28T13:16:19+02:00</DAT>
<BLOK>N</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<MAG>1</MAG>
<DATLEV>2015-05-29T13:16:19+02:00</DATLEV>
</OFFRG>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopOfferteResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkoopOfferteResult>true</CreateVerkoopOfferteResult>
   <Verkoopofferte>zie voorbeeld</Verkoopofferte>
   <OFFNR>20170001</OFFNR>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateVerkoopOfferteResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is het offertenummer (OFFNR) van de nieuwe offerte 20170001 geworden.

Voorbeeld: uit de response waarde voor tag <Verkoopofferte></Verkoopofferte>, na aanmaken verkoopofferte:

<NewDataSet>
<OFFKOP>
<NR>20150001 </NR>
<DEB>10000</DEB>
<DAT>01-01-2018</DAT>
<ORDSRT>standaard</ORDSRT>
</OFFKOP>
<OFFRG>
<RG>10</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>01-01-2018</DAT>
<BLOK>N</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<MAG>1</MAG>
<DATLEV>2015-05-29T00:00:00+02:00</DATLEV>
<BEDR>210</BEDR>
<EENH>Stuk</EENH>
<PRS>210</PRS>
<STATUS>O</STATUS>
<VERKOPER>groot</VERKOPER>
</OFFRG>
<OFFRG>
<RG>0</RG>
<ART>9001</ART>
<AANT>1</AANT>
<OPMINT>Interne opmerking</OPMINT>
<OPMEXT>Externe opmerking</OPMEXT>
<DAT>01-01-2018</DAT>
<BLOK>N</BLOK>
<OMSCHR>Omschrijving</OMSCHR>
<PERCKORT>0</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<MAG>1</MAG>
<DATLEV>01-01-2018</DATLEV>
</OFFRG>
</NewDataSet>