CreateVerkoopOfferteRegel

Deze functie is beschikbaar vanaf versie 4.4.4a

Met deze functie kunt u verkoopofferteregels toevoegen aan een bestaande verkoopofferte.
CreateVerkoopofferteRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal VerkoopofferteRegels As DataSet, ByRef foutmelding As String)

Bij het aanmaken van een verkoopofferteregel dient de verkoopofferte aanwezig te zijn.

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopofferteRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Verkoopofferte><![CDATA[zie voorbeeld]]></Verkoopofferte>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopofferteRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Voorbeeld: Informatie over de request tag <verkoopofferte>zie voorbeeld</verkoopofferte>. Bij het toevoegen van een verkoopofferteregel bij een bestaande verkoopofferte. 

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>OFFKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>nummer bestaande  offerte</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<OFFRG>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<PRS>prijs</PRS>
</OFFRG>
</NewDataSet>

Zie de stamtabellen voor alle beschikbare velden van de verkoopofferte en verkoopofferteregel.

Voorbeeld:  Waardes  in de request tag <Verkoopofferte></Verkoopofferte>. Bij het aanmaken van een extra verkoopofferteregel:

Het is mogelijk om in één aanroep meerdere offerteregels toe te voegen.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>OFFKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>201500165</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<OFFRG>
<RG>0</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>2</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
</OFFRG>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopofferteRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkoopofferteRegelResult>true</CreateVerkoopofferteRegelResult>
   <Verkoopoffete>zie voorbeeld</Verkoopofferte>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </CreateVerkoopofferteRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld is de regel aan de verkoopofferteregel toegevoegd.

Voorbeeld van waarde voor response tag <Verkoopofferteregels></Verkoopofferteregels>, aanmaken van een extra verkoopofferteregel:

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>OFFKOP</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>201500165</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<OFFRG>
<RG>25</RG>
<ART>9000</ART>
<AANT>2</AANT>
<PRS>123.45</PRS>
<BEDR>234.56</BEDR>
<DATLEV>28-05-2015</DATLEV>
<EENH>Stuk</EENH>
<OMSCHR>Finner fiets type 500 standaard</OMSCHR>
<OPMEXT>De Finner 500 wordt geleverd inclusief 1 jaar diefstal verzekering. Stuur de polis direct na aflevering naar ons op.</OPMEXT>
<OPMINT>Deze fiets wordt verpakt in een speciaal regenbestendig karton. De ketting dient altijd gesmeerd afgeleverd te worden. Het standaard meegeleverde slotnummer dient vastgelegd te worden in het computersysteem.</OPMINT>
<PERCKORT>5</PERCKORT>
<PERCKORTKORT>0</PERCKORTKORT>
<STATUS>O</STATUS>
<VERKOPER>groot</VERKOPER>
</OFFRG>
</NewDataSet>