UpdateVerkoopofferteRegel

Deze functie is beschikbaar vanaf versie 4.4.4a

Met deze functie kunt u verkoopofferteregels aanpassen,
UpdateVerkoopofferteRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

Bij het aanpassen van een verkoopofferteregel dient de aan te passen regel aanwezig te zijn. Afhankelijk van de status van de offerteregel kan het zijn dat deze niet meer mag worden aangepast. Bijvoorbeeld omdat de offerteregel reeds is gefactureerd.

SOAP request:

<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <UpdateVerkoopofferteRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </UpdateVerkoopofferteRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Informatie over de request tag <UpdateVerkoopofferteRegel></UpdateVerkoopofferteRegel>. Voor het aanpassen van een verkoopofferteregel.

Let op in de Where-clausule zijn meerdere velden opgenomen. Offertenummer en regelnummer, deze velden dienen te worden gescheiden door een TAB character. (Char(9))

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>OFFRG</TABLE>
<WHEREFIELDS>OFFNR RG</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>nummer Offerte en nummer regel</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<ART>nieuw nummer artikel</ART>
<AANT>nieuw aantal</AANT>
<PRS>nieuwe prijs</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

Zie de documentatie voor alle beschikbare velden voor het aanpassen van de verkoopofferte(regel).

Voorbeeld van de waarde in de request tag <UpdateVerkoopofferteRegel></UpdateVerkoopofferteRegel>. Voor het aanpassen van een verkoopofferteregel.

Het is mogelijk om in één aanroep meerdere offerteregels toe te voegen.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>OFFRG</TABLE>
<WHEREFIELDS>OFFNR RG</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>201500160 10</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<ART>9000</ART>
<AANT>3</AANT>
<PRS>110</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <UpdateVerkoopofferteRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <UpdateVerkoopofferteRegelResult>true</UpdateVerkoopofferteRegelResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </UpdateVerkoopofferteRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld zijn het artikelnummer, het aantal en de prijs in de verkoopofferteregel aangepast.