DeleteVerkoopofferteRegel

Deze functie is beschikbaar vanaf versie 4.4.4a

Met deze functie kunt u een verkoopofferteregel bij een bestaande verkoopofferte verwijderen.

DeleteVerkoopofferteRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef Foutmelding As String) As Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteVerkoopofferteRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema><![CDATA[zie voorbeeld]]></Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </DeleteVerkoopofferteRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Informatie over de request tag <DeleteVerkoopofferteRegel></DeleteVerkoopofferteRegel>. Verwijderen van een verkoopofferteregel.

Let op in de Where-clausule zijn meerdere velden opgenomen. (Offertenummer en regelnummer) Deze velden dienen te worden gescheiden door een TAB character. (Char(9))

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>OFFRG</TABLE>
<WHEREFIELDS>OFFNR RG</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>nummer offerte en nummer regel</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

Voorbeeld van de waarde in de request tag <DeleteVerkoopofferteRegel></DeleteVerkoopofferteRegel>. Verwijderen van een verkoopofferteregel.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>OFFRG</TABLE>
<WHEREFIELDS>OFFNR RG</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>201500160 15</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <DeleteVerkoopofferteRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <DeleteVerkoopofferteRegelResult>true</DeleteVerkoopofferteRegelResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </DeleteVerkoopofferteRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

 

In dit voorbeeld is de verkoopofferte verwijderd.